• ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • รักงานเอกสาร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาวิชาสัตวแพทย์ สัตวบาล
 • มีประสบการณ์การขายและการตลาดไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และนำเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาวิชาสัตว์น้ำ
 • เกี่ยวข้องกับฟาร์มกุ้งหรืออาหารเสริมสัตว์
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และนำเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 30-35 years old
 • AIR Freight Forwarder & LOGISTICat lease 3-5 years
 • High leadership skill

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Salary & Benefit : Nego
 • Global Waste Water Treatment Mfg.
 • Exp. in over 15 yrs. in Piping water treatment

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree and/or Master Degree in Engineer
 • Total experience in technical (Printing, Ink)
 • Good command in English

1 hour ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1 hour ago

 

Applied
 • ประสปการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ผู้แทนขาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Searching for new clients
 • 1-2 years experiences in sales
 • Hold valid driving license with own CAR

1 hour ago

 

Applied
 • Opportunity to work with global company
 • Leading company in Packaging
 • Know many talented people

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male, age 20 - 35 years old.
 • Degree in Electrical power or related field.
 • Experience in Project Engineer function at least

1 hour ago

 

Applied
 • Achieve assigned sales quota. (UC, CC, CCTV)
 • Managing the entire product line life cycle
 • Working in partnership with our territory channel

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering, Electrical Engineer
 • Manufacturing Sourcing, Supplier Relationship
 • Contract &Risk Management, Negotiation, Analytical

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Based outside Bangkok
 • Work-life balance, good English skills
 • Understanding the Australian culture

1 hour ago

 

Applied
 • 3-5years of experience in Sales
 • Bachelor degree in any fields
 • Excellent English and Thai

1 hour ago

 

Applied
 • Communication with customer for selling
 • Follow based on superior assingment
 • Issue Purchase order base on inventory

1 hour ago

 

Applied
 • working experience as Key Account Executive
 • BS degree in Marketing, Business Management
 • Ability to problem-solving, presentation skills

1 hour ago

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าให้ ลูกค้า/ร้านค้า/หน่วยงาน ที่สนใจ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales and commercial background / skills
 • Good command in English & computer literature
 • Possess valid car driving license

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

19 hours ago

 

Applied
 • Work From Home
 • Thai
 • Internet

19 hours ago

 

Applied
 • product development
 • trait development
 • seed quality test

21-Mar-18

 

Applied
 • International Organization
 • Luxury Product
 • Dynamic Culture

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Work experiences at least 1 year in ERP system
 • Responsible for ERP software.
 • Analyzing system problems and solutions, and ident

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • High vocational or Bachelor's Degree in any field.
 • Need experience 3 years in Sales product to factor
 • Saturday every week for meeting & clear work.

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Work experience in the sales and marketing
 • Good command of English
 • Male, age between 40-45

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ของตัวเอง สามารถปกิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Health & Safety
 • English Communication Level
 • Responsible for creating, maintaining

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการยอดขาย การบริการ การให้ข้อมูลสินค้า
 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย 1-2 ปี

21-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการปฎิบัติงานสาขาตามรอบที่กำหนด
 • เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 มีค่าเบี้ยเลี้ยง 500/วัน
 • มีรถบริษัท และน้ำมันฟรี มีค่าที่พักให้ฟรี

21-Mar-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sales
 • experience in sales area
 • food services

21-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • Control
 • Accounting
 • Finance

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field.
 • Minimum 2-3 years’ experience in Sales, consumer p
 • Good command in English

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Minimum of 10 years of experience
 • Fluently in English

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Chemical Engineering
 • Experience 0-3 years in repairing pumps
 • Possess mechanical/electrical skills

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Monitor P&L
 • Monitor Daily Inventory
 • Achieve the sales target

21-Mar-18

 

Applied
 • Establishing new sales accounts and customers
 • After sales service of existing accounts
 • Introduction & sales of company products to hotels

21-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree or equivalent
 • At least 5 years of campaigning experience
 • Leadership, management and communication abilities

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

21-Mar-18

 

Applied
 • 2 years of experience in customer services
 • Pleasant personality and good appearance
 • Good command of English (TOEIC 550)

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่บ้านได้
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวัดผลและเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21-Mar-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or above
 • At least 5 years of experience
 • Driving license

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or above
 • At least 5 years of experience
 • Driving license

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

20-Mar-18

 

Applied
 • Technical Support
 • Application Engineer
 • Fiber cement

20-Mar-18

 

Applied
 • 5-10 years’ experience to manage Zinc Die Casting
 • Good command of English,
 • Teaching skill or one to two years related experie

20-Mar-18

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Flexible work place
 • Electronic Industry

20-Mar-18

 

Applied