• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด / พยาบาล /เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการขายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

3 mins ago

 

Applied
 • Experience in Electrical
 • Computer literacy
 • Good in English Communication

51 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 30-35 years old
 • Logistics & Freight Forwarder at lease 3-5 years
 • High leadership skill

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • International company
 • Report to Engineering Manager
 • Great career opportunity

3 hours ago

 

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

3 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Business Engagement
 • Manufacturing

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Civil Engineering
 • Bangkok & Upcountry

9 hours ago

 

Applied
 • Bonus 6 mths,Med.Ins,PrvdF,COLA,Position,OT
 • International General Contractor
 • Exp. in working in Contractor / Sub Contractor

9 hours ago

 

Applied
 • Salary & Benefit : Nego
 • Global Waste Water Treatment Mfg.
 • Exp. in over 15 yrs. in Mfg. Water Treatment

9 hours ago

 

Applied
 • Japanese Speaking Candidate N3, N2, N1
 • Many kind of Industries
 • Fresh is Okay & Exp. in Interpret / Translate

9 hours ago

 

Applied
 • 8 years of experience monitoring and evaluating
 • BA in social science or research related subject
 • Understand labor unions, worker rights, advocacy

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in written and spoken English and Thai
 • Disciplined and Self-Driven
 • Service-minded and being able work under pressure

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารงานป้องกันการสูญเสีย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสาขาบางนาตราด

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์

9 hours ago

 

Applied
 • Application Implementer
 • Tester
 • Rollout Trainer

9 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Manage manufacturing development & implementation.
 • Excellent communication and collaboration skills.
 • Great place to work with very attractive benefits.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • Give invetment advisory for wealth customers
 • working experience in Banking Industries

9 hours ago

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • เสื้อพนักงาน
 • ประกันสังคม

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Highly Attractive Salary and Benefits Package
 • Leading American Company in Hardware Manufacturing
 • Great Culture & Fun Working Environment

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master’s degree
 • Minimum of 8 years’ experience
 • Mature and excellent people management skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male 25 years and above,Thai nationality
 • Degree in Electrical Engineer/Mechanical Engineer
 • 1-3Year of exp. in the power industry,Construction

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher
 • Minimum of 8 years in snack production
 • Excellent understanding of food quality

9 hours ago

 

Applied
 • Sales
 • English good
 • selling skill good

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • financial analyst, finance analysis, FP&A
 • budgeting & forcasting, Profit & Loss report
 • working capital, US GAAP, SOX knowledge

9 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Focusing on the overall purchasing process
 • Bachelor’s Degree in Food Science, Food Technology
 • Willing to work 6 days / week.

9 hours ago

 

Applied
 • Engineering Project Management
 • Electrical Design
 • Good command of English

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • มีค่าคอมมิชชั่น
 • รักการทำงานอิสระ ชอบทำงานนอกพื้นที่

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development Manager
 • commissioning, inspection, testing
 • Refinery & Shipbuilding

24-Jun-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Finance
 • Rayong, Thailand
 • THB 80,000

24-Jun-18

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Engineering Project Management
 • Electrical Design
 • Good command of English

24-Jun-18

 

Applied
 • Responsible for a portfolio of accounts
 • Collection of Open Invoices in area of coverage
 • Ensure all invoices are paid according to terms

23-Jun-18

 

Applied
 • Engineering Project Management
 • Electrical Design
 • Good command of English

23-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering
 • experience 2 – 3 years.
 • Experience as Production Engineer

23-Jun-18

 

Applied
 • Purchasing Officer
 • Procurement
 • Pattaya

22-Jun-18

 

Applied
 • Position: Accounting Manager Location: Be able to relocate (Thailand) Our client is the international company. It manufactures and sells products in…

22-Jun-18

 

Applied
 • มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำไทยในระดับดีมำก
 • สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ควำมเร็วสูงได
 • มีประสบกำรณ์/ควำมชำนำญในกำรใช้แผนที่ออนไลน์ กำรวำง

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 25 - 40 years old
 • B. Eng. Instrumentation,Electrical,Mechanical
 • 2-5 years in Sales for Industrial Products

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วางนโยบายการขาย
 • เปิดหน้าบัญชีลูกค้าใหม่
 • กระเบื้อง พื้นไม้สำเร็จ สุขภัณฑ์ และ อื่นๆ

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนเป็นไปตามโครงสร้างและประสบการณ์

22-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • must be HSE background
 • lead people by example in term of HSE and SQ
 • has proven time management skills

22-Jun-18

 

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

22-Jun-18

 

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

22-Jun-18

 

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

22-Jun-18

 

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineer
 • 1 -5 Ys+ sales related experiences
 • Strong communication and interpersonal skill

22-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree in Engineer
 • 1 -5 Ys+ sales related experiences
 • Strong communication and interpersonal skill

22-Jun-18

Base salary + high commission

Applied