• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Sep-20

 

Applied
 • General Ledger & Fixed Assets Accountant
 • Transaction; Account Payable, Account Receivable
 • Fixed Assets, Costing,Tax Filing, VAT

19-Sep-20

 

Applied
 • พยาบาล OPD, IPD, โรงพยาบาล
 • แผนกพยาบาลผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน
 • พยาบาลศาสตร์

19-Sep-20

 

Applied
 • Production Shift Leader in Roller
 • HPSC and Glazing Semi Auto
 • production plan.

19-Sep-20

 

Applied
 • Warehouse, Logistics, Transportation
 • Custom, Inventory, Stock, Shipping, Freight
 • Import & export, material planning, Space

19-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Body & Glaze Preparation Manager & Supervisor
 • production of glaze preparation.
 • Clay, Glaze,Ceramics

19-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • process purchase orders, Purchasing Manager
 • sourcing module ERP ( Microsoft AX)
 • Supply Chain Management, Purchasing, Supplier

19-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Sorting Manager, QA QC Manager
 • Lean Sigma, Green belt
 • Quality control in Process

19-Sep-20

 

Applied
 • Logistics, Warehouse, Transportation
 • Import & Export, Distribution Center
 • BOI, Customer Services

19-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจค้าปลีก
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)

19-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)

19-Sep-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการขาย
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

19-Sep-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

19-Sep-20

 

Applied
 • Forming Manager (Roller Jigger)-
 • production strategies, policies & procedures
 • ceramic manufacturing environment.

19-Sep-20

 

Applied
 • Multinational food manufacturing
 • Expertise in manufacturing operations
 • Experienced from Food or Seasoning

19-Sep-20

 

Applied
 • วันหยุด 5 อาทิตย์ต่อปี + วันนักขัตฤกษ์อีก
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 7ชั่วโมง
 • เงินเเดือน5หมื่น ++

18-Sep-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 2+ years of sales experience
 • Able to work at Chiangmai and Chiang Rai
 • Owned car with driving license

18-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 3 years of sales experience in construction
 • Owned car with driving license and able to drive
 • Udon and Chiangmai**

18-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • API Developer
 • โปรแกรมเมอร์
 • Software Developer

16-Sep-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง
 • มีความรับผิดชอบทำงานได้หลายหน้าที่ ซื่อสัตย์
 • มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ.

16-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience as a DevOps Engineer
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Critical thinker and problem-solving skills

15-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing or related field
 • 1-year-experience in any field of marketing
 • Passionate in the fast-pacing environment

14-Sep-20

 

Applied
 • Credit Control management
 • Credit law (BOT)
 • Risk Management

14-Sep-20

 

Applied
 • นักศึกษาคณะการท่องเที่ยว และหรือการโรงแรม
 • มีใจรักในงานท่องเที่ยว และการบริการ
 • มีความกระตือรือร้น ชอบการเรียนรู้

14-Sep-20

 

Applied
 • Experience in Facilities and maintenance
 • Can work relocate in Lamphun area
 • Strong management for energies and facilities

14-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในโรงงาน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องด้านความปลอดภัย

11-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงานตามได้รับมอบหมาย (โลโก้)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณา

10-Sep-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องยาจะพิจารณาพิเศษ
 • สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน

09-Sep-20

 

Applied
 • ขายยาหน้าร้าน สินค้าต่างๆภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องยาจะพิจารณาพิเศษ

09-Sep-20

 

Applied
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มีใบขับขี่รถยนต์ ประสบการณ์ขับรถขนส่งอย่างน้อย 1ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง

09-Sep-20

THB10k - 13k /month

Applied
 • Familiar with farmers and hill tribe communities
 • Creative & alternative options for forest fire
 • Base in Chiang Mai or Northern region

07-Sep-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working experiences with corporates
 • Creative, alternative options for forest fire
 • Base in Chiang Mai or Northern region

07-Sep-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied