• มีใบขับขี่
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

2 hours ago

 

Applied
 • จบสาขา สำรวจ โยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ณ์ 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์คุมงานบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์

2 hours ago

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาปวส,ปวช,ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ภูมิลำเนาตามเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 hours ago

 

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • ทำบัญชีเบื้องต้น
 • วุฒิ ปวส.บัญชีขึ้นไป

14-Nov-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ระสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้ 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS – Office ได้

14-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขาวิชา

14-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • ทำบัญชีเบื้องต้น
 • วุฒิ ปวส.บัญชีขึ้นไป

14-Nov-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • ทำบัญชีเบื้องต้น
 • วุฒิ ปวส.บัญชีขึ้นไป

14-Nov-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

14-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

14-Nov-18

 

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • ทำบัญชีเบื้องต้น
 • วุฒิ ปวส.บัญชีขึ้นไป

13-Nov-18

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

13-Nov-18

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

13-Nov-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

13-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • 5 years of experience ideally in the manufacture
 • Willing to travel overseas to meet customers
 • Good English communication and presentation skills

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

13-Nov-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

13-Nov-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

13-Nov-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

13-Nov-18

 

Applied
 • เข้าออฟฟิศ สัปดาห์ละ 1 วัน
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรก่อสร้าง 1 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

13-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

13-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

13-Nov-18

 

Applied
 • วันหยุดประเพณี 15-17 วัน/ปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือน , ปรับตำแหน่ง ประจำปี ตามผลงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

12-Nov-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

12-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

12-Nov-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป

12-Nov-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างและดูแล การทำงานให้ ถูกต้อง
 • วุฒิปริญญาตรี วทบ./วศบ.เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์

12-Nov-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในงานเอกสาร
 • ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี

12-Nov-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในเส้นทางและการเดินทาง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร

12-Nov-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

09-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

09-Nov-18

 

Applied