• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมการไฟฟ้า
 • ความรู้ความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าฟ้าโรงงานเป็นอย่างดี
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบจ่ายไฟ

19-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารงานโครง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงาน

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in electronic manufacturing
 • Very good command of written and spoken English
 • Mature, Business, and customer service oriented

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting/Finance
 • 3-5 years of experience
 • Good in English skills

19-Feb-20

 

Applied
 • >7yrs of Production Experiences
 • Engineering, PCB, Electronic Assembly
 • Good in English, Live in Cambodia

19-Feb-20

 

Applied
 • Sales, business development, events
 • Thai, English language
 • Forex, CFD, Crypto

19-Feb-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • The international vegetable breeding company
 • Agricultural production experience
 • Multicultural and dynamic working environment

19-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 10 years experience in the hotel business
 • Pleasant personality and service-minded

19-Feb-20

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 1 year experience in EMS
 • Good Microsoft office program skills

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ก่อสร้างมาบ้าง
 • มีทักษะในการเจรจา และมีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Engineering, Productivity Improvement
 • Lean Manufacturing
 • Operational Excellence

19-Feb-20

 

Applied
 • Prospect for new business with new/old customers
 • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
 • Make sure customer is satisfied with our sales

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience 3-5 years in Foods & Beverages industry
 • Good command in English skills.
 • Good knowledge in GMP&HACCP and Food Safety

19-Feb-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
 • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะงานขายด้าน IT Solution
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และ การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 experience years from foods & beverages
 • R/M and Packaging incoming inspection
 • Good communication in English skills

19-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด และการขาย หรือการจัด Event
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน HRM โรงแรมอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Feb-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Flexible hours and remote work
 • Macbook pro/Smartphone + team activities
 • Excellent Salary and Benefits

19-Feb-20

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Provide administrative support to the human reso
 • Process various forms related to documenting hum
 • Facilitate employee training

19-Feb-20

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
 • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และไม่จำกัดอายุ
 • สามารถเขียนโปรแกรม HTML, CSS, Java
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 3 years of sales experience
 • Construction business and Product
 • Owned car with driving license (Northeast area)

18-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแล รักษาความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • สวัสดิการ ตามตกลง

18-Feb-20

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดเตรียมอาหารและออเดอร์ของลูกค้า

18-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี หรือเทียบเท่า
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย

18-Feb-20

 

Applied
 • ตรวจสอบรายรับรายจ่ายต่างๆ ของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • ประกันสังคม โบนัสประจำปี วันหยุดลาพักร้อน

18-Feb-20

 

Applied
 • Flexible hours and remote work
 • Macbook pro/Smartphone + team activities
 • Excellent Salary and Benefits

18-Feb-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • new grad
 • korat
 • engineer

18-Feb-20

THB13k - 16k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านภาวะผู้นำ
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years in financial costing
 • Preferably from manufacturing, especially food
 • Excellence command of English and Thai

18-Feb-20

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 2ปี

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงานด้านIT/Software 2 ปีขึ้นไป

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านติดต่อการสื่อสารสูง

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เงินเดือน 18,000-30,000 และขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • ผู้สมัครงานที่อยู่นอกพื้นที่ ทางบริษัทมีที่พักให้

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ขายต้องมีใบอนุญาตขับรถ
 • มีค่าคอมมิชชั่นให้
 • ผู้สมัครงานอยู่นอกพื้นที่ ทางบริษัทมีที่พักให้

18-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่ต่ำ 25 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานการตลาด/ลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย4ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำ 35 ปี (เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร)
 • ปริญญาตรี หรือโท ด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารหรือด้านงานขาย 5 ปี

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านสาขาบัญชี การเงิน/บริหารจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการไม่น้อยกว่า 2 ปี

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล/ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

18-Feb-20

 

Applied
 • Orthopedics, Capital, Equipment, Diagnostic
 • Actively contact current and potential customers
 • Prior experience in adult joint reconstruction, tr

18-Feb-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Able to travel overseas.
 • Possess excellent English competency skills .
 • Control expenses to be in accordance to the budget

18-Feb-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Indutrial Engineer, IE, Prodcution Planning
 • IE Manager, Manufacturing, Oversea
 • Engineering, Garment, Textile

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • HR
 • Korat
 • Nakhon ratchasima

17-Feb-20

THB16k - 35k /month

Applied
 • Play key role in Plant Maintenance acitivities
 • Control and manage Plant Maintenance systems
 • Lead and implement best Maintenance practices

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Having experience 8 years(QC&QA)in sugar industry
 • Bachelor degree in Chemical,Food science,Food tech
 • Not color blind and can work as 2 shift work

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied