• กายภาพบำบัด
  • เครื่องมือแพทย์
  • ตรวจสมรรถภาพปอด

2 hours ago

THB35k - 55k /month (includes high commission)

Applied
  • Degree in Electronics & Electrical
  • X-ray equipment knowledge
  • Working experience in field serving job

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Degree or higher in Business Administration
  • 3 years related experience in modern trade
  • Strong self-motivation and commitment towards

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Experience in servicing industrial equipment
  • Monitor customer repairs & warranty cover
  • Posses a driving licence and a car

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • At least 2-5 years’experience in Sales & Marketing
  • Fluent in both written and spoken English
  • Active, Self-motivated, service minded attitude

10 hours ago

 

Applied
  • Health and Safety Qualification is a Must
  • 5 Years S.H.E. Exp in High Risk Process Industry
  • Must be a Fluent English Speaker

11 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงระดับบริหาร
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ควบคุมการผลิต

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Selling electrical products, services and control
  • Be contact point to serve customers
  • Develop sales channel

14 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
  • Electrical Engineer
  • ประจำโครงการหนุมาน จ.ชัยภูมิ
  • พลังงานลม wind turbine

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Chef
  • Executive Chef
  • Cluster Executive Chef

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Sales FMCG
  • Northeast area
  • Regional Sales

19 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Marketing Officer
  • Build brand awareness
  • marketing strategy

19 hours ago

 

Applied
  • มีทักษะงานขายด้าน IT Solution
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และ การนำเสนออย่างมืออาชีพ
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  • ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง การบริหารทีมงานขาย
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • งานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
  • สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน

19 hours ago

 

Applied
  • งานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
  • สำนักงานธุรกิจมุกดาหาร
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน

19 hours ago

 

Applied
  • Highly proficient in Python, SQL, and R
  • Analytics projects related to Machine Learning (ML
  • Strong oral and written communication skills

19 hours ago

 

Applied
  • Experience minimum 5 years
  • Experience in leading operations
  • Demonstrated excellent leadership in fast growing

19 hours ago

 

Applied
  • Act as the main contact person for our Top Vendors
  • Strong analytical skills, problem-solver ability
  • Fluency in English

19 hours ago

 

Applied
  • Master in MBA/Bachelor in Engrg or Related Field
  • 5 Yrs Exp in Mgmt in Manufacturing Plant
  • Good Command of both Written & Spoken English

19 hours ago

 

Applied
  • Bachelor Degree of Engineering
  • 2 -3 years of experience in Engineering
  • At least 1 year of experience in Sales Engineer

19 hours ago

 

Applied
  • ผู้จัดการ
  • ผู้จัดการแผนก
  • หัวหน้างาน

19 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

19 hours ago

 

Applied
  • Degree in Food Science/Nutrition/Science
  • 2 years experience in Medical Devices/Supplies
  • Can Do attitude,Good communication skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Area sales manager เขตภาคเหนือ หรือ ภาคอีสาน
  • Skincare and make-up brands
  • At least 2 years of experience in sales

16-Oct-19

 

Applied
  • Thai Nationality, Male or Female, Aged 27-35 Years
  • Years of Exp in Automation Design & Development
  • Degree in Mechanical Engineering is a must

16-Oct-19

 

Applied
  • Digital Marketing
  • Working at Nongkhai
  • Alternating on Saturday

16-Oct-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • 2 years more of experience in Mobile Application
  • Inspect the requirements for application
  • Produce an Application Development Plan

16-Oct-19

 

Applied
  • Sales IT
  • Northeast
  • สินค้า Consumer และ Commercial

16-Oct-19

 

Applied
  • ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • เมคคาทรอนิกส์
  • อิเล็กทรอนิกส์

16-Oct-19

 

Applied
  • General Affair
  • Udonthani
  • Female

16-Oct-19

THB16k - 25k /month

Applied
  • Branch Manager
  • Banking
  • ผู้จัดการสาขา

16-Oct-19

THB35k - 90k /month

Applied
  • drive Best in Class service and highly responsive
  • Manage Raw Material
  • Packaging supply plan

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in IT, ICT, Business Computer
  • experience in ICT solution sales
  • experience to Corporate customers in SI/ Telco

16-Oct-19

 

Applied
  • A Rock Star Leader for foodpanda in the city
  • 3 - 5 years exp. in operations and management
  • Good command of English

16-Oct-19

 

Applied
  • Male/Female, age 22-28 years old
  • Bachelor in Arts or any field with Japanese major
  • 0-1 yr exp in Japanese translation or interpreter

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • Farm & Seedling Production Management
  • Greenhouse operation
  • Selling & Marketing Skills

16-Oct-19

 

Applied
  • More than 3 years professional experience
  • High school diploma or university diploma in IT
  • Scripting languages, deployment and monitoring

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • งานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
  • มีความรู้ระบบงาน SAP
  • บัญชี

15-Oct-19

 

Applied
  • Sales Management
  • Sales Skill
  • Management Skill

15-Oct-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s Degree in Food Science or related field
  • 5-10 years of experience
  • Good command in writing and spoken English.

15-Oct-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied