• Responsible for stores sales and profit
 • Provide excellent customer service on all levels
 • Recruit, train and develop employees

52 mins ago

 

Applied
 • 5 - 8 years of experience in finance operations
 • Bachelor’s degree in Accounting and above
 • Understanding in local tax book and Fixed asset

59 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female with Thai nationality only.
 • Medical Device, Sales
 • Service-minded and good interpersonal skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Urgently Required
 • Bachelor Degree in related field.
 • Based in Udon Thani

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Supply Chain Management
 • Minimum 3 years experience in Transportation
 • Ability to learn quickly, planning & organizing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Play key role in Plant Procurement & Sourcing team
 • Control and manage Plant Procurement policies
 • Lead and implement best Procurement practices

4 hours ago

 

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Degree in Medical Field / Science / Biotechnology
 • 1 years’ experience in sales representative field

4 hours ago

 

Applied
 • ที่พักฟรี
 • ค่าน้ำมันหน้างาน
 • ประกันอุบัติเหตุ

4 hours ago

 

Applied
 • ที่พักฟรี
 • ค่าน้ำมันหน้างาน
 • ประกันอุบัติเหตุ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ครูสาขาปฐมวัย-ประถมศึกษา
 • ปฏิบัติงานที่ จ. ขอนแก่น

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สอนวิชาภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานที่ จ. ขอนแก่น

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ จ. ขอนแก่น

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สอนวิชาภาษาไทย
 • ปฏิบัติงานที่ จ. ขอนแก่น

10 hours ago

 

Applied
 • เขียนเเบบ3D เเบบก่อสร้าง ถอดเเบบประมาณราคา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภ-สถ

10 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขายแผนกเครื่องมือช่าง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขายเคาน์เตอร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • พนักงานคลังสินค้า

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถบรรทุก
 • พนักงานขับรถ

10 hours ago

 

Applied
 • Minimum 8 years experience
 • Ability to plan, multi-task and manage time
 • Good computer and database skills

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีทักษะในสื่อสารและเจรจาที่ดี

10 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา การตลาด เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in the field of Chemical Engineer
 • 10 years of experience in paper or chemical
 • Very good interpersonal communication skill

10 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • ทุนศึกษาต่อ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 35 -40 years old ,Male ,5-10 in Air condition
 • ฺBachelor or Master Degree Engineer or Management
 • Experience in Branch service business 3 years

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing Management
 • Engineering and Production
 • Project Management

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
 • บัญชี
 • การเงิน

10 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
 • หากเป็นคนพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

10 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์
 • หากเป็นคนพื้นที่เดียวกับโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • คำนวณ, ออกแบบ และเขียนแบบงานโยธา
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • 1-3 experience years in warehouse management
 • Good knowledge in SAP or EWM system
 • English communication skills

10 hours ago

 

Applied
 • วางแผนบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน

10 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทำงานของคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานไอที 2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าเบเกอรี่
 • มีความรู้เรื่อง GMP,HACCP
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

10 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
 • ปฏิบัติการขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • จัดเรียงสินค้าในพื้นที่ขายและพื้นที่ Promotion

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

10 hours ago

 

Applied
 • งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit, Training
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 1 - 3 ปี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied