• เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
 • ทำโปรแกรม AI Photoshop ได้หรือ ทำเว็ปไซส์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with high stability global scale organization
 • Gain good welfare and well benefits
 • Opportunity to improve sales skill and get career

16 hours ago

 

Applied
 • 4 years experience in HR or admin
 • Small team of staff. Family business.
 • Accommodation allowance

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading global food additive manufacturer
 • Good command of English is a plus
 • Attractive benefits and development opportunity

16 hours ago

 

Applied
 • 2 yrs experience in retail
 • Small team of staff. Cellar door shop.
 • Accommodation support.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย/หญิง อายุ28-45 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาดี เข้าใจในงานบริการ
 • ใช้โปรแกรม Smart Finder ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Develop province strategy to achieve no.1
 • Ensure the partners/customers satisfaction
 • Motivate and coach team

20 hours ago

 

Applied
 • Lead process development or process improvement
 • Establish knowledge transfer documents to capture
 • Identify and adjust process parameters

22 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคอีสานทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน 1-2 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง บัญชี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริการในระดับหัวหน้างาน
 • มีใจรักบริการ และมีความเป็นผู้นำ
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริ
 • มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักบริการ และมีความเป็นผู้นำ
 • มีประสบการณ์ด้านบริการระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงา
 • สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานภาษี ซื้อ-ขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • โปรแกรมบัญชี และการเงินได้อย่างเชี่ยวชาญ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงา
 • สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

19-Jan-18

 

Applied
 • ออกแบบงานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • ส่งเสริมการขาย/กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 • จบปริญญาตรี ด้านการออกแบบ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะการขายและการจูงใจได้ดี มีบุคลิกภาพดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี
 • สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานผู้จัดการแผนกบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถบริหารจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 5 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • 5 years of experience in financial analysis
 • Preparing budgets, forecasts and management report
 • Financial planning background is preferred.

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานขายไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธืดี

19-Jan-18

 

Applied
 • รักงานบริการ งานขาย มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกดี
 • มีความสนใจเรื่องศัลยกรรม
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับดีไซน์
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Online/Digital Marketing

19-Jan-18

 

Applied
 • Fresh grad engineer
 • 0 – 2 years experience
 • Good in English skills

19-Jan-18

 

Applied
 • Male, Age 23-27 years old
 • At least 0-2 y in Dealer Sales, Up-country Sales
 • Have own car and driving license

19-Jan-18

 

Applied
 • Male, Age 23-30 years old
 • At least 1-2 y in Dealer Sales, Up-country Sales
 • Have own car and driving license

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวส./ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรุ้เกี่ยวกับงานด้านบัญชี/การเงิน
 • มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานได้

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานรวม 6 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • สามารถทำ SEO
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บดีไซด์อย่างน้อย 1 ปีขึ้น
 • หากมีความสามารถด้าน การถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

19-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะด้านการขาย มีบุคลิกภาพดี
 • จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช
 • มียานภาหนะเป็นของตนเอง (จักรยานยนต์)
 • ประสบการณ์ในด้านการขาย

19-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าประเภทน้ำมันปาล์มโอเลอีน
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวช
 • มียานภาหนะเป็นของตนเอง (จักรยานยนต์)

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronic /Electrical Engine
 • Minimum 2-5 years demonstrable electrical design
 • Very good in English both Speaking and Writing

19-Jan-18

 

Applied
 • Maintain existing and develop new sales channels
 • Manage and monitor the execution of all channel
 • Analysis, Identify and manage sales opportunities

19-Jan-18

 

Applied
 • 10 years working experience in HR role
 • recruitment,training,welfare,benefits and payroll
 • Strong Leadership, Change Management

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Security and Maintenance of the Corporate Systems.
 • To provide users with appropriate training and sup
 • To estimate budget and submit a request accordingl

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Supports financial decision-making
 • Prepares monthly, quarterly and annual statements
 • Prepares special reports by studying variances

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับผู้ที่จบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์
 • ขยัน มีใจรัก เข้าใจงาน ทุ่มเท ตั้งใจ
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อวางบิล เก็บเงิน

19-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • R&D Technologist Job
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบการเงินประจำเดือน พร้อมรายละเอียดประกอบงบ
 • สามารถวิเคราะห์และคำนวณต้นทุนได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายบัญชี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated (Bachelor's, Master's & Ph.D)
 • 0 - 7years experience in electronics manufacturing
 • Good command of English and computer literacy

19-Jan-18

 

Applied
 • To have experience of working in IPP or EGAT
 • To have good communication skill in fluent English
 • To translate Thai document into English

19-Jan-18

 

Applied