• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
 • At least 15 years in multinational manufacturing
 • Strong in ISO standard requirement set up

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
 • At least 15 years in multinational manufacturing
 • Strong English communication skill

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ (RN)
 • เคยปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

5 hours ago

 

Applied
 • Have the ability to manage sales teams
 • Able to manage sales according to plan and solve
 • Gender: Male / Female, age 30 years or more

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Transformation Management
 • Leading Group Company
 • High Salary & Housing Provided

22-May-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

22-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

22-May-20

 

Applied
 • Manage distributors and direct accounts
 • FMCG Sales experience is a must
 • Live in Northern Eastern region

22-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้

21-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business, economics
 • 1-2 years’ experience in managing standard process
 • good command of English

21-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business, economics
 • 1-2 years’ experience in managing
 • Handle on-boarding restaurant partners

21-May-20

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in business
 • 1 year of experience in Sales Account Management
 • Fluency in written & verbal communication skills

21-May-20

 

Applied
 • สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การกับร้านค้า
 • จัดทำเอกสารสัญญาร้านค้ากับองค์การ
 • สร้างยอดขายตามที่องค์การระบุไว้

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • Python, R, My SQL, SQL Server, Matlab,
 • C/C++, Java, PHP, Data visualization tools
 • Programmer,Software development,Computer Software

21-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขานสินค้า
 • บุคลิคภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทีมงานน่ารักมาก ช่วยเหลือซับพอร์ทกันเต็มที่

21-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

20-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business,economics,logistics
 • Experience of working for delivery company
 • Experience in managing standard processes

20-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business,economics,logistics
 • Experience of working for delivery company
 • 1-2 years’ experience in managing standard process

20-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business, economics, logistic
 • Handle on-boarding and off-boarding of riders
 • High level of self-control, multi-tasking abilitie

20-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ถ้ามีประสบการณ์ ทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหา

20-May-20

 

Applied
 • สัญญาจ้าง 6 เดือน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • หยุดเสาร์อาทิตย์

20-May-20

 

Applied
 • Northeast Area: Korat, Saraburi, Kalasin, Etc
 • 1-2 Yrs as Medical Representative
 • Channels are in Hospitals and Clinics

19-May-20

THB16k - 30k /month

Applied
 • รับหัวหน้าทีมขายประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
 • รายได้ดี สวัสดีการเยี่ยม

19-May-20

 

Applied
 • admin
 • international school
 • admission staff

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Environmentalist, Natural resources, Environment
 • NGO, INGO, Field Project Officer
 • Freshwater, Project Management

19-May-20

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19-May-20

 

Applied
 • Minimum 8 years experience
 • Ability to plan, multi-task and manage time
 • Good computer and database skills

19-May-20

 

Applied
 • Degree in life sciences, technical (engineering)
 • 4 years of experience required in a Regulatory
 • Experience in the areas of drugs, biologics

19-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business, economics
 • 1-2 years’ experience in managing standard process
 • good command of English

13-May-20

 

Applied
 • Handle on-boarding restaurant partners
 • Help and guide local restaurant partners
 • Handle all vendor equipment stock management

13-May-20

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in business
 • 1 year experience in Sales or Account Management
 • Fluency in written & verbal communication skills

13-May-20

 

Applied
 • 7 - 10 years of work experiences in accounting
 • Handle the budget planning, tax planning
 • Location : Roi-Et; housing allowance is provided

11-May-20

 

Applied