• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจเช่าซื้อ 1 – 2 ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระฉับกระเฉง

2 hours ago

 

Applied
 • Focus on SME Clients
 • 3 years’ experiences in RM role
 • Strong communication and presentation skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Annual leave start from 14 days
 • Oversea training
 • 13 months' salary

8 hours ago

 

Applied
 • รับฝากถอนเงินจากลูกค้า
 • รับชำระค่าสินค้าและบริการทุกประเภท
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาป.ตรีขึ้นไป
 • เงินเดือนตามตกลง สถานที่ทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับวุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป สถานที่ทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

21 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

21 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม

21 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ขับรถ กระบะตู้ทึบได้ มีใบขับขี่ (ขับเองขายเอง)
 • นอนต่างจังหวัดพักโรงแรมได้ บริษัทออกค่าใช่จ่าย
 • ประจำ สุรินทร์

21 hours ago

 

Applied
 • ขับรถ กระบะตู้ทึบได้ มีใบขับขี่
 • นอนต่างจังหวัดพักโรงแรมได้ บริษัทออกค่าใช่จ่าย
 • (ขับเองขายเอง)

21 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป สถานที่ทำงานจังหวัดร้อยเอ็ด

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาดการขาย
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาดการขาย
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาด
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาด
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สนามกีฬาบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
 • จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

21 hours ago

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • สุ่มตรวจสอบจากการ Test Scan สินค้าของพนักงาน
 • ตรวจสอบการโอน / รับโอนสินค้า ทั้งจาก DC
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

21 hours ago

 

Applied
 • งานขาย
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การเกษตร

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Graphic Design
 • มีทักษะด้านติดต่อประสานงานราชการ
 • มีทักษะในการเขียนข่าวหรือข้อความประชาสัมพันธ์

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทำบัญชีได้
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

21 hours ago

 

Applied
 • ทำความสะอาดสำนักงาน และงานทั่วไป
 • เวลาทำงาน 09:00 - 17:00 น.
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานวางแผน 1-3 ปี
 • เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสุรินทร์ได้

21 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบการหายอดเงินฝากของสาขา
 • ติดตามและดูแลลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied