• เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 23 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายด้านโรงแรม 1-3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 35 - 50 ปี
 • มีความขยัน , อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 25-45 ปี
 • มีความขยัน , อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ของตู้บุญเติม
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

20 hours ago

 

Applied
 • ผ่านงานขายมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกขายและนำเสนอสินค้าตู้เติมเงินแบรนด์บุญเติม
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ ของตู้บุญเติม
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่

20 hours ago

 

Applied
 • ผ่านงานขายมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกขายและนำเสนอสินค้าตู้เติมเงินแบรนด์บุญเติม
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีมีประสบการณ์

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานขายในส่วนงานร้านค้าปลีกทั่วไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Pharmacy or Sciences
 • 3 years of experience in sales, ethical channel
 • Experienced in Ophthalmology is preferred

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 5 years of accounting experiences
 • assistant accounting manager
 • 2 years of management experiences

20 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Experience is benefit but not required!!
 • Education is asset but not required!!
 • Salary+Commission+vehicle+apartment+fuel+expenses

20 hours ago

 

Applied
 • Accountant
 • General Accounting
 • Costing

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกดีรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติและสามารถปฎิบัติงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ

20 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีทัศนคติดีสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • มีทัศนคติดีสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • ทำงานในสภาวะกดดันได้

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีใจรักในสายงานที่ปฎิบัติ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดพิมพ์จดหมายหรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงาน
 • วางแผนและติดตามงานในโครงการที่รับผิดชอบ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการ
 • แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหา

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดพิมพ์จดหมายหรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงาน
 • วางแผนและติดตามงานในโครงการที่รับผิดชอบ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอน
 • ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing
 • ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกร

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล บริการหน้า Counter และ งานบริการทรีทเมนต์
 • ช่วยแพทย์ในเคสหัตถการต่างๆ
 • ดูแลรับผิดชอบห้องเลเซอร์และทรีทเมนต์

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลความสะอาดของสาขา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามมอบหมาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแล บริการหน้า Counter และ งานบริการทรีทเมนต์
 • ช่วยแพทย์ในเคสหัตถการต่างๆ
 • ดูแลรับผิดชอบห้องเลเซอร์และทรีทเมนต์

20 hours ago

 

Applied
 • แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ดูแลยอดขาย เพิ่มยอดขาย ขยายกลุ่มลูกค้า
 • จัดทำแผนการขายและการตลาด

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแล บริการหน้า Counter และ งานบริการทรีทเมนต์
 • ช่วยแพทย์ในเคสหัตถการต่างๆ
 • ดูแลรับผิดชอบห้องเลเซอร์และทรีทเมนต์

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลความสะอาดของสาขา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามมอบหมาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในสาขา
 • วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุมการเงิน

20 hours ago

 

Applied