• ผ่านประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์ตรง ในการบริหารงานขายมาอย่างน้อย 10 ปี
 • มีทักษะในการขาย การติดต่อประสานงานดี คล่องตัวสูง

28 mins ago

 

Applied
 • อายุ 25-40 ปี มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสาร และ การประสานงานที่ดี

43 mins ago

 

Applied
 • Thai National No experience needed
 • Bachelor degree in Tourism or Hospitality
 • Passion for travel

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Tourism or Hospitality is preferred
 • three years in the the travel & tourism industry
 • Excellent in English communications

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 32 years old and above.
 • 8 years’ of B2B/B2C Sales Management
 • Previous experience within a major blue-chip

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • positive working environment
 • Good communication skills in english
 • Opportunity training in oversea

4 hours ago

 

Applied
 • Good Communication In English
 • Oversea Training Opportunity
 • Positive working environment

4 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการบริหารจัดการงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ดำเนินการจัดส่งสินค้า-บริการภายในระยะเวลากำหนด
 • มีความรู้เข้าใจในระบบSAP

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 1 mths, Med.Ins, Prvd.F, Transp
 • Japanese Machinery Parts Trading
 • Exp. in Accounting over 5 years

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in engineering, science or any technical
 • Experience w/ renewable energy & energy management
 • Min. 2 years sales experience

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Science or any technical education
 • Direct or indirect sales of industrial component
 • Fair command of English

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งาน word excel
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

12 hours ago

 

Applied
 • การวางแผนสื่อ สื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์
 • บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • การประสานงาน การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

18 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Electronics Eng
 • Experience in PCB layout design at least 1 year
 • Creating PCB layout in line with safety standards

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in any field
 • Successful previous experience as a sales manager
 • Strong business sense and industry expertise on IT

18 hours ago

 

Applied
 • Thai National, Male or Female, age 22-30 years
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Able to work in both domestic and international

18 hours ago

 

Applied
 • Analyzing the sources of application problems
 • Constructing test scenarios
 • PHP Programming Languages

18 hours ago

 

Applied
 • Lead of Projects for e-commerce platform
 • Proactive and highly motivated team player
 • 3+ years’ experience in eCommerce / in the related

18 hours ago

 

Applied
 • Treasury Back Office
 • Maintenance of Treasury System
 • Monitor Compliance of all Treasury

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความสามารถทางช่าง ใช้เกณฑ์บริษัทฯ พิจารณา
 • อดทน ซื่อสัตย์ ลงงานได้ทันที

18 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความสามารถทางช่าง ใช้เกณฑ์บริษัทฯ พิจารณา
 • อดทน ซื่อสัตย์ ลงงานได้ทันที

18 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ หรือ อายุ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทดสอบงาน

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 32 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Package
 • Easy Office Access
 • Apply Now!

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Coordinate
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วิทยาศาสตร์

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2 - 5 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูเเลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงาน

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูเเลงานตั้งเเต่ขบวนการผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล คิดเงินเดือน สรรหา ว่าจ้าง
 • ดูแลงานด้านเอกสารธุรการ
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • ผู้ช่วย ออกเเบบ ดีไซน์เนอร์ ออกเเบบเสื้อผ้า กางเกง
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 - 5 ปี

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมหม้อไอน้ำ
 • มีใบอนุญาติควบคุมหม้อไอน้ำ
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาเอก

23-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการจัดการงานคลังสินค้า 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเป็นหัวน้างาน

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานในอุณหภูมิ 15 องศาได้ (ไม่หนาวมาก)
 • มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งและสายงายตรง 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Autoflight

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความคล่องตัวในการทำงาน

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 43 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา (ม.6) ขึ้นไป

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในงานการคำนวณต้นทุน
 • เก็บข้อมูลต้นทุนสินค้าแต่ละสินค้า
 • มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • บันทึกข้อมูลการผลิตสินค้า
 • จัดแยกสินค้าตามรายการผลิต

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
 • ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านQC,QA ด้านฝ่ายผลิต 1ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office และ Internet

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mths, Med Ins, Transp, Full Attd, OT Pay
 • Global Japanese Plant Trading
 • Exp. in purchasing in JP trading company

23-Sep-17

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ และแจ้งข้อมูลบริษัท เบื้องต้น
 • ปวช.,ม.6 ขึ้นไป
 • คีย์เอกสาร PO โดยมีมีโปรแกรมของทางบริษัทฯ

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1ปี
 • ทำรายการยื่นภาษี

23-Sep-17

 

Applied