• ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

2 hours ago

 

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • จำเป็นต้นมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • Must be self-motivated, enthusiastic
 • Decision making and problem solving skills
 • 5 years of working experience in purchasing field

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in SQL
 • Have Technical background
 • Be able to read/write/speak English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

3 hours ago

 

Applied
 • Have experience in scripting
 • Have basic programming skill
 • Have some experience and knowledge on Software

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

 

Applied
 • 5 Years experiences in relate field job
 • good skill in english
 • can drive and has driving licence

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • วันละ 370 (+OT,COMและอื่นๆ)

6 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • วันละ 370 (+OT,COMและอื่นๆ)

6 hours ago

 

Applied
 • หากมีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็ฯพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

11 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า คณะบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในเรื่องระบบการวางแผนการบริหารสินค้า

15 hours ago

 

Applied
 • มีความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ
 • มีความรับผิดชอบสูง

15 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Recruitment Experience at least 1-2 years
 • Mature person with a positive attitude
 • Social media skill is advantaged

15 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้าน เศรษฐศาสตร์ บริหาธุรกิจ
 • สามารถใช้ MS ได้คล่อง
 • มีความกระตือรือร้น สามารถรับแรงกดดันได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบและประสานงานในการจัดทำงบประมาณ
 • ครอบคลุมตั้งแต่ ยอดขาย ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น
 • รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาได้ดี บุคลิกภาพดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ทางด้าน SAP
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ทางด้านงาน Graphic Design
 • มีทักษะ AI, Photoshop เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทางด้านงาน Art Director อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้ Photoshop, Illustrator

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆท
 • ความรู้เรื่องของการถ่ายภาพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

15 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่

20 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือน

20 hours ago

 

Applied
 • Can writing and spoken English
 • Able to work well under pressure
 • Bachelor's degree in engineering

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถนำทีมขายโครงการประมาณ 8 – 10 คน
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีทักษะการสอน การสื่อสารที่ดี สามารถนำทีม HRD
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing
 • Having coordination skill with multiple teams
 • Good skill in Word, Excel and PowerPoint

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Own pharmacist license
 • Minimum 1 years’ experience in buying

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, Java, หรือ SQL ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.Net, Java
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูล Oracle/ MS SQL

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ งานด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และการสื่อสารที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้

21 hours ago

 

Applied
 • รับสาย - ตอบข้อมูลลูกค้าลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบ เป็นกะ 24 ชม.ได้

21 hours ago

 

Applied
 • รับสาย - ตอบข้อมูลลูกค้าลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบ เป็นกะ 24 ชม.ได้

21 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ทางด้าน SAP เบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่มีความกดดันได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

21 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่มีความกดดันได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,โยธา,สื่อสาร
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานเข้ากะได้
 • สายตาไม่บอดสี สามารถขับรถยนต์ได้

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • รับชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ทำความสะอาดและดูแลความสะอาดภายในร้านให้พร้อมบริการ
 • ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป
 • เข้าร่วมก่อสร้างเมื่อสร้างบ้านแบบใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปี
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

19-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้น
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร

19-Nov-18

 

Applied
 • Good command in English language skills.
 • Good computer and systems skills such as MS Office
 • Interested in conservation works

19-Nov-18

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Nov-18

 

Applied