• เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, นิเทศศิลป์, มัลติมีเดีย
 • ศึกษาและพัฒนา Omni Channel Technology
 • กำกับดูแลปรับปรุงข้อมูล Digital ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

6 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

6 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

6 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied

Security Specialist

en world Thailand

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Security & Network implementation
 • Exp. in Cisco & Palo Alto Firewall configuration
 • Certified in IT Security

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

6 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาเว็บไซต์ด้วย C#,VB .NET
 • สามารถสื่อสารได้ดี
 • เริ่มงานได้ทันที

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • At least 1-3yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

6 hours ago

 

Applied
 • PLC, SCADA, IoT, PME
 • Ability to develop ownership opportunity
 • Ability to grow in your own field

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งอาหารในพื้นที่ดูแล ให้กับลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการบริหาร การสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์งานฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีประสบการณ์ ด้านการพัฒนาองค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • มีความสามารถในการอ่านจับใจคามสำคัญ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น

6 hours ago

 

Applied
 • มีความสนใจเกี่ยวกับการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น
 • มีความคิดที่เป็นเหตุ-เป็นผล ช่างสังเกต

6 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • างแผนและพัฒนาการสอน

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • างแผนและพัฒนาการสอน

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บุคลิกภาพดี ผิวแลดูสุขภาพดี ยิ้มแย้ม

6 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินการขายสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี
 • กล้าแสดงออกนำเสนอได้บุคคลิกภาพดี

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • 5 day workweek
 • Base salary 18k - 20k (Negotiable)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • อายุ 22-35 ปี
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 10 years in finance
 • Excellent English
 • CPD/CPA is advantage

21 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถนำทีมขายโครงการประมาณ 8 – 10 คน
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • 5 Years experiences in relate field job
 • good skill in english
 • can drive and has driving licence

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Must be self-motivated, enthusiastic
 • Decision making and problem solving skills
 • 5 years of working experience in purchasing field

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

11-Dec-18

 

Applied
 • Service mind / รักในงานบริการและงานขาย
 • Hard working / Enthasiatic to learn
 • Well in English will be advantage consideration

11-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • 4 years experience in accounting field
 • At least 1 year experienced in management level
 • Bachelor or Master Degree in Accounting

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้าน IT หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ FMCG

11-Dec-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • Google Certified Educator
 • ระดับเงินเดือน: 20,000 – 30,000

11-Dec-18

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied

Banquet Staff

Narai Property Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Higher Vocational Certificate
 • บุคคลิกดี มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถเข้ากะได้

11-Dec-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษา
 • สามารถสื่อสารได้ดี การพูดจาฉะฉาน
 • หน้าตายิ้มเเย้ม มีใจรักในงานบริการ

11-Dec-18

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

11-Dec-18

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

11-Dec-18

 

Applied