• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2ปีด้านธุรกิจค้าปลีก
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • เกี่ยวข้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

13 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineer
 • มีประสบการณ์เขียน Program PLC
 • ทำงานด้านวิศวกรรมโครงการ และควบคุมระบบ AI

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Distributor of High Technology and Quality Product
 • Medical, Bio Science and Technology
 • Member of Schmidt Group of Companies

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Experience 5 years
 • SAP BI (BW, BO) Certification
 • 3 fully implemented projects

02-Jul-20

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • วางแผนทางการเงิน
 • งานสาขาต่างจังหวัด

02-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • experience min at least 0-3 year in Programming
 • Competent knowledge of English

02-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Site Engineer
 • communication engineer
 • network engineer

02-Jul-20

 

Applied
 • Enterprise Mobility Architect "Mobile Developer"
 • delivery of SDLC for the development of client app
 • enabling components: security, infrastructure

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experience
 • Manager, Shipping Business, Business Developer
 • Lopburi

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Agriculture, Agri. Machinery
 • Farm machinery or Agricultural Engineering
 • Able to work at Nakornsawan Province

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 yrs exp in Purchasing for manufacturing
 • SAP Program, 6 yrs for management roles
 • Business of English, Engineering graduated only

01-Jul-20

 

Applied
 • Service engineer
 • Application Engineer
 • industrial

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Management
 • HRM
 • HR Manager

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electronics and Electrical
 • Ability of 2D or 3D CAD operation
 • Good command of English (communicative level)

01-Jul-20

 

Applied
 • SAP SD/MM/PP/FI/CO implementation
 • Must communicate well with clients
 • requirement gathering, design, configuration, test

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineering
 • Boiler
 • Construction

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • QA/QC
 • Quality Engineer
 • Boiler

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Distributor Management
 • FMCG experience is a must
 • Able to relocate

30-Jun-20

Base salary + high commission

Applied
 • Fleet Maintenance
 • Mechanical Maintenance
 • Vehicle, Truck Maintenance

30-Jun-20

 

Applied
 • Point of Sales systems
 • Familiar with “SAP”
 • At least 5 years of work experience

30-Jun-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

30-Jun-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

30-Jun-20

 

Applied
 • Develop site installation standard
 • control project EHS
 • West Region

30-Jun-20

 

Applied
 • Thai Nakano / Construction Company
 • Site Engineer M&E วิศวกรงานระบบ
 • ปฏิบัติงานเขตภาคกลาง / สมุทรปราการ ชลบุรี

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • HR transformation projects
 • Excellent communication skills on all levels
 • Manufacturing, union experience

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Flexible 4 working days, 3 days off
 • Flexible Remote Office
 • High responsibility & Flexibility

30-Jun-20

THB10k - 13k /month (includes high commission)

Applied
 • 1 years’ experience in Accounting
 • Verify payment vouchers and supporting documents
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

29-Jun-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources Management
 • HR & Admin in manufacturer
 • labor law and company regulations to all departmen

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Transport Operation for Gasoline Oil.
 • problem solving and decision making skills.
 • Tactful,showing integrity with attention to detail

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Public Sector sales experience
 • Commercial PC sales experience
 • Familiar with local OEM/SI/ISVs partner

27-Jun-20

 

Applied
 • All HR Function
 • Organization Development
 • Develop HR System

25-Jun-20

 

Applied