• จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ช่วยงานอื่น ๆ ภายในร้าน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

4 hours ago

 

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

9 hours ago

 

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

24-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field
 • 2 years of experience as Sales FMCG
 • Good command of English

23-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

23-May-20

 

Applied
 • เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+Commission
 • ประสบการณ์1-2 ปี สำหรับงานขายในเขตพื้นที่
 • มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในหน้าที่

22-May-20

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Third party Engineer
 • Up Country
 • Telecomunication

22-May-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

22-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • 2 years of work experience related field preferred
 • Good interpersonal and communication skills

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

21-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Good command in English (Written,Spoken, Listened)
 • 2 years(up) in Instrumentation / Control
 • Bachelor's or Master's Engineering

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree
 • Minimum 1 year working experience in sales
 • Able to communicate in English

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of Sales & Marketing
 • Southern Zone from Prachuabkirikhan
 • Have an own car

19-May-20

 

Applied
 • รับหัวหน้าทีมขายประสบการณ์ 2-5 ปี
 • มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
 • รายได้ดี สวัสดีการเยี่ยม

19-May-20

 

Applied
 • Good benefits and welfare
 • Flexible and stable company
 • International company

18-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศชายอายุตั้งแต่ 35-50 ปี
 • มีภาวะเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

13-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in business, economics
 • 1-2 years’ experience in managing standard process
 • good command of English

13-May-20

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in business
 • 1 year of experience in Sales Account Management
 • Fluency in written & verbal communication skills

13-May-20

 

Applied
 • degree in business, economics, logistics
 • Experience of working for delivery company
 • 1-2 years’ experience in managing standard

13-May-20

 

Applied
 • Bachelors Degree in related field
 • Independent and confident
 • Excellent communication skills

13-May-20

 

Applied
 • ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสาเร็จรูปได้
 • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน

13-May-20

 

Applied