• เพศชาย อายุ 40-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต ซ่อมบำรุง
 • มีความขยันในการทำงาน

8 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการเกี่ยวกับงานโยธา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

9 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถไปประจำไซต์งานได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

9 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้งาน ไมโครซอฟท์ ออฟฟิซ อย่างดีเยี่ยม
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนอย่างดีเยี่ยม
 • มีความแม่นยำสูงในการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ

13 hours ago

 

Applied
 • Engineers (ALL Levels) to work in Korat Plant
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Preferably in Disc Drive industry

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting / Finance
 • 5 years in accounting / financial role
 • Good command of spoken and written English.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ/วุฒิการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพที่ดี พูดเก่ง ยิ้มแย้ม
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามเวลาเปิด-ปิดของห้างได้

19 hours ago

THB13k - 30k /month

Applied
 • leads the Asia Wet Development
 • Define the product portfolio and deployment
 • Development & Implementation

19 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในงานขาย แบบ Direct Sale อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

19 hours ago

 

Applied
 • งานรับสินค้าเข้า
 • คีย์เอกสารสินค้าเข้า
 • ประสบการ์ณทำงาน 2 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • Engineer
 • production engineer
 • 5 years experience

19 hours ago

 

Applied
 • หัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์บริหารร้านยา
 • ร้านยา

19 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ/วุฒิการศึกษา
 • มีบุคลิกภาพที่ดี พูดเก่ง ยิ้มแย้ม
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามเวลาเปิด-ปิดของห้างได้

19 hours ago

THB13k - 30k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

19 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

19 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

19 hours ago

 

Applied
 • Experienced in selling cosmetic and beauty
 • Coaching and people development
 • Train PCs on product launches and support

19 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • ประสานงานการรับวางบิล,ทำบันทึกรับกรณีขายสินค้า
 • คัดแยกสินค้าลูกค้าและนำส่งให้แผนกจัดส่งสินค้า

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • กิจกรรมส่งเสริมการขาย

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • Experienced in selling cosmetic and beauty
 • Coaching and people development
 • Train PCs on product launches and support

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะการเจรจา
 • สามารถประสานงานกับทีมและลูกค้าได้

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิชา : สัตวศาสตร์ ,ประมง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19 hours ago

 

Applied