• วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานในวัน เสาร์ - อาทิตย์
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกาาปริญญาตรี
 • บุคคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • สามารถขับรถต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถขับยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความตั้งใจ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • งานรับสินค้าเข้า
 • คีย์เอกสารสินค้าเข้า
 • ประสบการ์ณทำงาน 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6/ปวช.
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6/ปวช.
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

8 hours ago

 

Applied
 • ค่าอาหารกลางวัน + ค่ารถ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนการศึกษาบุตร

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร จป.เทคนิคขั้นสูง

8 hours ago

 

Applied
 • ค่าอาหารกลางวัน + ค่ารถ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนการศึกษาบุตร

8 hours ago

 

Applied
 • ค่าอาหารกลางวัน + ค่ารถ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนการศึกษาบุตร

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • ค่าอาหารกลางวัน + ค่ารถ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนการศึกษาบุตร

8 hours ago

 

Applied
 • มีความก้าวหน้าสูง
 • ค่าตอบแทนดี
 • องค์กรมั่นคง

9 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • ดูแลงานด้านการส่งอาหารไปยังจุดหมายปลายทาง
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถใช้ Ms. office

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจบัญชีเบื้องต้น
 • ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี
 • ระเอียด รอบคอบ

14 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
 • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

17 hours ago

 

Applied
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์

21 hours ago

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • มีพื้นฐานทางด้านภาษีและบัญชี
 • มีความรู้เรื่อง BOI
 • สามารถใช้โปรแกรม WORD และ EXCEL ได้

21 hours ago

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • ซื่อสัตย์

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มีพาหนะใช้ในการทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • วางแผนบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน

21 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทำงานของคอมพิวเตอร์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานไอที 2 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • คำนวณ, ออกแบบ และเขียนแบบงานโยธา
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Regular maintenance for the wind farm’s turbines.
 • Organize daily work plans for contractors.
 • Raise purchase requests for parts, consumables

21 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
 • ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นกะได้

21 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน

21 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการสาขา
 • Branch Manager
 • Nakhon Ratchasima

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด และการขาย หรือการจัด Event
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial or Project Engineering experiences
 • Handle process improvement or cost reduction
 • Able to work in Korat Province

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

21 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สั่งซื้อสินค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

21 hours ago

 

Applied
 • Focus on SME Clients
 • 3 years’ experiences in RM role
 • Strong communication and presentation skills

20-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Annual leave start from 14 days
 • Oversea training
 • 13 months' salary

20-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

20-Nov-18

 

Applied
 • Strong verbal and written communication
 • Experience working in HDD manufacturing
 • Very good at problem solving and multi-tasking

20-Nov-18

 

Applied
 • Strong verbal and written communication
 • Experience working in HDD manufacturing
 • Very good at problem solving and multi-tasking

20-Nov-18

 

Applied
 • Experience on SQE on Electronics business
 • Good command of written and spoken in English
 • ISO 9001, TS 16949, 8D, Six Sigma, IPC standard

20-Nov-18

 

Applied
 • degree or above in Telecommunication/Computer
 • 1 years in Telecom business would be advantage
 • Team approach to opportunity development

20-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

20-Nov-18

 

Applied