• ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001,ISO 14001,GMP
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีความชำนาญงานทางด้านประกันคุณภาพ

4 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดซื้อเครื่องมือช่างพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบสาขาช่างไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก หรือกระสอบ
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • 2 อัตรา ด่วนมาก

6 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เงินเดือนประจำตามตกลง+ ค่าคอมฯ+เบี้ยเลี้ยง +ที่พัก
 • มีรถยนต์ให้ใช้ในการทำงาน + น้ำมัน+โทรศัพท์
 • ทำงานต่างจังหวัดได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาศาสตร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001,ISO 14001,GMP
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

6 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

6 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี โรงแรมวุฒิอื่นมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

9 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนผลิต
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • ประสบการน้อย

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ทำใบเสนอราคา
 • นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และสามารถนำมาใช้งานได้

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารบัญชีทั้งระบบ
 • บริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ปิดงบการเงิน

23-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมและรับผิดชอบในการวางแนว
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สำรวจงานก่อสร้างในโครงการ ตรวจสอบเครื่องมือ

23-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง

23-Mar-18

 

Applied
 • A minimum of 8 years of design experiences
 • A minimum of 5 years in technical management
 • Fluency in English

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 5-10 years in Manufacturing Production Management
 • Knowledge of Quality Management System

23-Mar-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรม
 • มีความรู้ในการจัดการระบบการผลิตในโรงงานอาหาร
 • มีประสบการณ์การจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหาร10ปีขึ้นไป

23-Mar-18

 

Applied
 • Experience in Local Training
 • Strong leadership skill
 • Can be base on NakhornRatchasima (Korat)

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • At least 5-10 years experience
 • Good command of English and computer skills

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ว.ช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ได้
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบดี

23-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี

23-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Human resources
 • Training Facilitator, Learning & Development
 • Employee Experience

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

23-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

23-Mar-18

 

Applied
 • Warehouse Management
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป

22-Mar-18

THB5k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • Nego
 • World – Wide Cutting Tools Mfg and Trading
 • Exp. in Sales of Cutting Tools over 10 years

22-Mar-18

 

Applied
 • HR Plant,Supervisor,labour law, HRIS,Manufacture
 • Fluent English in speaking, reading, writing
 • Kalasin, North Eastern, 5 years experience

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Works closely with sales in in North Eastern area
 • Provide consultation for basic legal requirement
 • Manage exit processes for staff

22-Mar-18

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส,ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์ : ประสปการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • มีทักษะในการ วิเคราะห์ และ วางแผนการการตลาด

22-Mar-18

 

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ network และคอมพิวเตอร์

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า และระบบมอเตอร์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-Mar-18

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

22-Mar-18

 

Applied
 • 5-8 years of experience in human resources
 • Fluent in Thai and Fair in English
 • Previous experience in HR ER/IR-related

22-Mar-18

 

Applied
 • Northern Khmer or Khmer Surin Speaker
 • Flexible project
 • Easy work from home job

22-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

22-Mar-18

 

Applied
 • ป.ตรี ด้านเกษตร, จิตวิทยา, พัฒนาชุมชน, อื่นๆ
 • งานส่งเสริมด้านเกษตร (อ้อย)
 • งานภาคสนาม สื่อสารกับชุมชน

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 10 years working experience in HR role
 • recruitment,training,welfare,benefits and payroll
 • Strong Leadership, Change Management

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • ล่าม
 • interpreter

22-Mar-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • Experience and success as a Sales Representative
 • Degree in Science, Nursing, Pharmaceuticals
 • Good command of English would be an advantage

22-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Engineerin
 • Able To Work in Nakonrachasima
 • Bachelor's Degree or higher

22-Mar-18

 

Applied
 • Textile knowledge is preferable
 • Good command in English
 • Start working immediately is an advantage

22-Mar-18

 

Applied
 • Lead, plan, direct and lead Sweetener operations
 • Drive to improve productivity and yields leading
 • Collaborate with internal teams to improve supply

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in automation and control systems
 • Condition monitoring and maintenance strategy
 • Strong knowledge of GMP, HACCP and ISO9001:2000

22-Mar-18

 

Applied
 • Managing and executing annual CAPEXs
 • Electrical and process control capital projects
 • Control device calibration and supports

22-Mar-18

 

Applied
 • Good English
 • 3-8 years relevant working experience
 • Able work under pressure

22-Mar-18

 

Applied
 • Female, Age over 35 years
 • Master’s Degree in Accounting.
 • Experience 10 years

22-Mar-18

Salary negotiable

Applied