• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

26 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or above.
 • 15 years of work experience
 • High proficiency in verbal and written English.

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Audit restaurants by RQA program
 • Develop standard and law regulation
 • Provide feedback and report

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in Human Resources field.
 • Strong recruitment
 • 5 Days working

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

1 hour ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Compliance, rapport , strengthen relationship,bank
 • BOT, AMLO, OCPB, OIC ,AMLO, OCPB, OIC and etc.
 • financial institutions , regulators such as Bank

1 hour ago

 

Applied
 • Senior Business Development Manager, Sales Manager
 • 3+years in Sales of Microsoft business application
 • Software,IT technology solutions & implementation

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Legal, Design work process within department
 • banking, hire purchase, leasing , draft, contract
 • collection on NPL and WO

2 hours ago

 

Applied
 • Provide legal opinion, coordinate
 • 10 years working experience in Legal & Compliance
 • Good analytical skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in selling Automation products
 • Electrical, Mechanical, Electronics, or Automation
 • Good command of English

2 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Data Analytics
 • Machine Learning
 • Data Visualization

2 hours ago

 

Applied
 • ละเอียดรอบคอบมีไหวพริบ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

2 hours ago

 

Applied
 • ละเอียดรอบคอบมีไหวพริบ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

2 hours ago

 

Applied
 • Fresh Graduated
 • Can Communicate in English
 • High Annual cash bonuses (Up to performance)

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationals and Expats can apply
 • 10+ years experience
 • Fluency in spoken and written Thai & English

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีอัธยาศัยดี, กล้าเจรจา, ไม่เขินอาย
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

3 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

3 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 24 -37 years old
 • PHP, Node Js as main programming lanugage
 • 3+yrs as Software Development, Programmer

3 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Progressive and well-outlined career path
 • Opportunity to join a fast-growing company
 • Attractive salary and benefits

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or above in Occupational Health
 • 5 years of experience as HSE Manager
 • Knowledge of OHSAS 18001 and ISO 14001

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Welcome new graduated
 • Good personality with service-minded
 • Problem solving with Excellent interpersonal Skill

3 hours ago

 

Applied
 • Good personality with service-minded
 • Problem solving skills
 • Excellent interpersonal skills

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • admin,project coordinators,
 • ประสานงาน,ธุรการ,เลขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Development; IT Security;Scrum
 • Cloud Infrastructure; Microservice Architecture
 • Devops; blockchain;Agile projectmanagement

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • POS;IT Digital;System Design;Project Management
 • Software Design;IT Operation
 • Point of Sales

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Design;Product Roadmap
 • IT Operation;Business Development
 • Project Management

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit; CISA;CISSP;CISSA;IT Assessment
 • Data Privacy;IT Governance;
 • IT Consultant

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Warehouse, Data Analytic, BI
 • Data Mining, Project Management
 • Agile, Process Management

4 hours ago

 

Applied
 • Cloud Architect;Public Cloud;Private Cloud
 • Cloud Solution;Application Architect
 • Infrastructure Architect;Solution Architect

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;PMP;Project Manager
 • Program Management;Risk Assessment
 • Service Delivery

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in the fields of contrast media,OB&GY
 • Bachelor Degree in Pharmacy or medical sciences
 • Good Command in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for marketing strategy and activities
 • Marketing Experience in Retail Business
 • Be able to manage end-to-end and love operation

4 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • IT bidding, project management, delivery, or O&M.
 • Configuration and use of commonly-used services
 • Installation, configuration, and use of MySQL

4 hours ago

 

Applied
 • 5 year experience BDM in cloud computing,
 • Selling Cloud and big data technology Good English
 • Master, Bachelor degree computer science, telecomm

4 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • planning transporter fleet management.
 • experience in Automotive business will be advantag
 • Good command in English

4 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Training, Recruitment
 • Employee relations
 • Human Resource

4 hours ago

 

Applied
 • Fluent written and spoken English and Thai
 • International English speaking working environment
 • Salary range from 26,000 - 38,000 Baht

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop&Maintain a good relationship with customer
 • Support sales and marketing activity by promoting
 • Expand business opportunities

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Engineer
 • 0 - 5 years of relevant experience
 • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in E-Commerce, strategic planning
 • Business consulting and analytical skills
 • Good command in English both writing and speaking

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

5 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to be Managing Partner if qualify
 • Keen in Internal Audit related Practice
 • CPA or CIA or equivalent would be preferred

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

6 hours ago

 

Applied
 • จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / CG / IA / Risk
 • มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี, ISO
 • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • project management/ PMO/ management consulting
 • Proficiency in Microsoft Excel (Pivot, VLOOKUP)
 • Project Management methodology, PMO Business

6 hours ago

 

Applied