• เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

17 mins ago

 

Applied
 • มีใจรักงานขาย / การบริการลูกค้า
 • จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกในกรุงเทพ
 • เพิ่มและขยายฐานลูกค้าใหม่

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male, Age 30-35 years old
 • At least 5 years in Dealer Sales
 • Have own car and driving license

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2-3yr in sourcing/buying parts in electronics
 • Able to work in Lamphun province

12 hours ago

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

12 hours ago

 

Applied
 • Understand Jewelry produciton process
 • Jewelry design, gemology
 • 3-5 years of experiences in jewelry manufacturing

12 hours ago

 

Applied
 • B.Eng in Electrical,Electronics,Mechanical
 • Experience in ISO 9001, ISO/TS 16949 , ISO13485
 • Min2yrs,good in English,work in Lamphun

12 hours ago

 

Applied
 • Have an experience in C#.Net Web platform
 • experience in jQuery, AngularJS or Other
 • 5 Day working

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Java, J2EE technologies
 • frameworks like Struts, Spring or Hibernate
 • 5 Day working

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที

12 hours ago

 

Applied
 • ผู้ชำนาญการศุลกากร
 • IATA Dangerous Goods Acceptance Certification
 • Good Command of English

12 hours ago

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

12 hours ago

 

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในโรงงาน
 • มีความเป็นผู้นำ และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

 

Applied
 • เป็นตัวแทนของเราอย่าเป็นทางการ
 • ทำงานได้ทุกเวลาตามต้องการ
 • ตัวแทนต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

16-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้เป็นอย่างดีในสื่อต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ในงานฝ่ายขาย
 • สามารถทำงานเสร็จทันตามกำหนด

16-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 3 years in Sales, Dealer or Modern Trade
 • Good selling and presentation skills
 • Positive, can-do, teamwork attitude

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in project improvement
 • Leading standardization & efficiency improvement
 • Able to work in Lamphun province

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 years of experience in manufacturing KPI/process
 • Knowledge in jewellery process will be advantage

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree In Electrical or Electronic Engineering
 • Age 28-35 Year
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming
 • Lead the process of automating work cells
 • Develop plans for new production systems

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

16-Aug-17

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Electrical Engineer

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าให้ลูกค้าและเก็บบัญชี ดูแลร้านค้า
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
 • มีรถเป็นของตนเอง

16-Aug-17

 

Applied
 • Completed education of not below Bachelor’s Degree
 • Experience in MRP is must
 • Experiences in project planning

15-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Electrical
 • Personality to represent Ethics and Values
 • Good overall understanding of wide range

15-Aug-17

 

Applied
 • Master planning
 • Production Planning
 • Jewelry business

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age between 23-28 years
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science
 • 1-2 years experience in pharmaceutical industry

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or equivalent in any fields
 • Min2 yrs experience in planing control function
 • Good written and spoken English is a must

15-Aug-17

 

Applied
 • Engineering and Sciences and related fields
 • New graduate or 1 year experience in production
 • Lean, Six-Sigma methadology experience

15-Aug-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานที่ลำพูนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • degree or higher in Logistics, Business Admin
 • 7-10 years of experience in warehouse
 • Strong people management skill, motivation

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree of Engineering
 • 4-years experience in Advance Quality System
 • Practical knowledge of Quality Engineering

14-Aug-17

 

Applied
 • Male or female
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • 1 - 3 years working experience with Helpdesk

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมเหล็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • อดทน ทำงานกลางแจ้งได้

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • Have an experience in PHP, ASP.NET, JavaScript
 • knowledge of modern HTML5, CSS3 and JavaScript
 • 5 Day working

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • BOI and Logistics Center Assistant Manager
 • Logistics and supply chain management, Accounting
 • custom and BOI regulations, import and export proc

14-Aug-17

 

Applied