• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเขียนโปรแกรม Photoscape ได้

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 26-30 years old, 3 y exp in Sales
 • Take care dealer in Northern area
 • Have own car and driving license

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of the dental / healthcare markets
 • Good command of English
 • Bachelor's degree in related fields

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Regional Account Executive in Startup Company
 • Strong interpersonal skills
 • Flexible Working Hours & Great Benefits

21-Sep-18

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • อายุ 25-40 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy,Nurse or Science
 • Medical devices sales
 • Manage customers in North area

21-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการรับฝากกระเป๋า สัมภาระลูกค้า
 • ให้บริการออกใบกำกับภาษี
 • รับเปลี่ยนและคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

21-Sep-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย ลำปาง

21-Sep-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

20-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • นวดไทย นวดเท้า นวดอโรม่า

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้
 • สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้

20-Sep-18

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิศวกรรมโยธา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเขียนโปรแกรม Photoscape ได้

19-Sep-18

 

Applied
 • พบปะลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

19-Sep-18

 

Applied
 • Medical Sale representative
 • Drugstore channel
 • Sales experience in drugstore is preferable

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้

18-Sep-18

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน

18-Sep-18

 

Applied
 • รับชำระเงิน
 • มีความรอบคอบในการทำงาน รักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Sep-18

 

Applied
 • รักในงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำป้ายราคาสินค้า
 • คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดเรียงสินค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของป้ายราคา
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในแผนก

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

18-Sep-18

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor in Pharmacy, Medical Science
 • Experience of Medical Representative (Northern)

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

17-Sep-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

17-Sep-18

 

Applied
 • Knowledge of the dental / healthcare markets
 • Good command of English
 • Bachelor's degree in related fields

16-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

16-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

16-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

16-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

16-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

16-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

16-Sep-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16-Sep-18

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

16-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

16-Sep-18

 

Applied