• วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีวุฒิภาวะในการทำงาน มีความรับผิดชอบ

1 hour ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 35-45 years old
 • degree in Electrical Engineering, Electronic
 • Experience 5 years QA/QC duty

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบ Website, Web App และ Mobile App
 • มีความรู้ทางภาษา: CSS,HTML5 and Javascript
 • มีความเข้าใจ UX และสามารถออกแบบ UI ให้เหมาะสม

2 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ชาย หญิง ไม่จำกัด วุฒิ ทำได้รับหมด อายุ 20-35 ปี
 • วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง Prototype Design และ Design
 • มีความรู้ทางภาษา: PHP,MySQL,CSS,HTML and javascrip

2 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี Machanical
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male/Female
 • Age over 35 years old.
 • More than 5 years experiences in accounting

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านบัญฃีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความซื้อสัตย์สุจริต รอบคอบ

7 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี วศ.บ โยธา หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล

12 hours ago

Salary negotiable

Applied

Employee Relations Director

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • Labor Union Management
 • Employee Relations Management
 • Employee Relations Director

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or master's degree in social science
 • 8 years of sound experience human resource
 • Passion in developing people

12 hours ago

 

Applied
 • Measure project performance
 • Ensure resource availability
 • Develop a detailed project plan

18 hours ago

 

Applied
 • Measure project performance
 • Ensure resource availability
 • Develop a detailed project plan

18 hours ago

 

Applied
 • Measure project performance
 • Ensure resource availability
 • Develop a detailed project plan

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree holder preferred
 • Strong computer skills including Microsoft Office
 • Knowledge of tools, concepts & methodologies of QA

18 hours ago

 

Applied
 • calibration lab engineer
 • tooling calibration
 • Instrumental Engineering

18 hours ago

 

Applied
 • Setting marketing goals and strategic direction
 • At least 5 years working experience in marketing
 • Designing social media strategies

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • maintenace engineer
 • PLC Maintenace
 • Servo, Inverter, Hydraulic

18 hours ago

 

Applied
 • C&B, Payroll, Pathumthani
 • 5 years experiences in C&B for manufacturing
 • Good command in English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C&B, Payroll, Manufacturing, Pathumthani
 • 5 years experiences in C&B for manufacturing
 • Good command in English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business
 • Excellent verbal and written English skills
 • Able to travel Upcountry and Abroad

18 hours ago

Salary negotiable

Applied

Employee Relations

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • ER, Rules, Regulations, Pathumthani, Manufacture
 • 3 years experiences in ER and Manufacturing
 • Good command of English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Educations Bachelor Degree in Law.
 • Having experience in Law about registrar
 • Must has Lawyer’s License.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • 3 years of experience similar role in construction
 • Experience in preparing structural design

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Factory
 • ER
 • Factory

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Electrical
 • Good command in English
 • Competency in design and/or use of engineering

18 hours ago

 

Applied
 • Provide technical support to failure analysis
 • Bachelor's Degree of Engineering
 • Minimum 3 years of experience electronics circut

18 hours ago

Salary negotiable

Applied

Production Supervisor

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

18 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ค่ารักษาพยาบาล

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Social network and Internet tools savvy
 • 3+ years' experience working in content writing
 • Excellent written, visual and verbal communication

18 hours ago

 

Applied
 • Degree in Advertising or Marketing or Computer
 • 1-4 Years Experience in Marketing
 • Strong Written and Verbal Communication Skills

18 hours ago

 

Applied
 • degree in Sciences or relate from Japan University
 • 4-7 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

18 hours ago

 

Applied
 • degree in Sciences or relate from China University
 • 2-5 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

18 hours ago

 

Applied
 • 15 or more years of increasing responsibility
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Strong leadership and ownership in needed

18 hours ago

 

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's/Master's degree in any fields
 • 3 years’ experience in sales, sales coordinator
 • Good communication in English and Japanese

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • Measure project performance
 • Ensure resource availability
 • Develop a detailed project plan

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

23-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

23-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

23-Sep-18

 

Applied