• จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขา วท.บ เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานในห้อง LAB 2-4 ปี
 • ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน

15 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.,ปวสสาขาช่างกลโรงงาน เครื่องกล ช่างยนต์
 • 1-2 ปีด้านการซ่อมเครื่องกลโรงงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนมีวินัยและมีความรับผิดชอบ

50 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เครื่องมือ
 • เข้าใจในความสามารถของเครื่องจักร

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad 2D,3D,Inventor
 • มีโบนัสประจำปี

1 hour ago

 

Applied
 • Thai Male-Female, age 22 -30 years old / Fresh
 • No working experience / Good in Eng&Japanese
 • 20-25K + Allowances @Pathumthani / Own Car+License

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้และออกต่างจังหวัดได้
 • มีไหวพริบ ,สร้างสรรค์,รักความมั่นคง

1 hour ago

 

Applied
 • Good command of English.
 • Good interpersonal skills.
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและไฟฟ้า
 • วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • วิศวะคอมพิวเตอร์

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in logistics, supply chain
 • Experienced in Purchase Supervisor level up
 • Strong leadership capabilities

10 hours ago

 

Applied
 • Failure Analysis Engineer, QA, test
 • PCBA, electronic, automation, vibration, shock
 • Industrial estate at Navanakorn - Pathumthani

10 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Aluminium / steels / metal or related product
 • Min 1 year experience in Production or Engineering
 • Bachelor's degree in IE,ME or related field

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • อัตราเงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
 • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินขวัญถุงวันเกิด และสวัสดิการอื่นๆ

16 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • อัตราเงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
 • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินขวัญถุงวันเกิด และสวัสดิการอื่นๆ

16 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • warehouse management from manufacturing
 • Strong leadership and problem solving
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อัตราเงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
 • โบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินขวัญถุงวันเกิด และสวัสดิการอื่นๆ

16 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี เกี่ยวกับระบบการส่งออก ผัก-ผลไม้
 • วุฒิ ป.ตรี สาขากีฎวิทยา/โรคพืช/พืชผัก/เทคโนโลยีการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ขึ้นไป
 • ม.3ขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ความรู้พื้นฐานด้านวัตถุดิบ, อาหารและกระบวนการผลิต

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 3 years’ experience
 • Computer literacy (MS Office)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ25 ขึ้นไป
 • ปวชขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ขึ้นไป
 • ม.6ขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ประจำที่โรงงานแสงทองอาหารสัตว์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป หรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นบุคคลที่มี กริยามรรยาท เรียบร้อย ตรงต่อเวลา
 • ทำการเบิกสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์

16 hours ago

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน
 • incentive
 • โบนัส เที่ยวประจำปี

16 hours ago

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese major
 • Work experience as a Japanese Interpreter
 • Excellent command of Japanese (JLPT N1, N2 or N3)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย1 ปี
 • รักด้านการให้คำปรึกษาและ โน้มน้าวใจคนได้ดี
 • ติดต่อและดูแลลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนเรียนกับเรา

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดต้นทนสินค้า การตรวจสอบราย
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Translate documents, Form, E-mail, necessary doc
 • Bachelor’s degree in Japanese Language
 • Fresh graduates are welcome

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • งานวิศวกรรมโครงสร้างการออกแบบ Precast Concrete
 • บริหารจัดการงานคำนวณออกแบบโครงสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญ วิศวกรโยธา

20-Mar-18

 

Applied
 • Male/Female, Age: 28-35
 • Exp.in Production, QC or Planning in Electronics
 • Strong leadership skills, Management skills

20-Mar-18

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการออกแบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ
 • ลดต้นทุนและระยะเวลาในการออกแบบ

20-Mar-18

 

Applied
 • Aerospace Engineering, Mechanical Engineering
 • Good command of English
 • Metallurgical, Material, Industrial

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree/Master Degree in Accounting / Finance
 • 5 years’ experiences in providing the financial
 • Good analytical and presentation skills

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop parts for motor vehicle
 • Contact and coordinate with supplier
 • Attend meeting with Development Team

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เป็นที่ปรึกษาการจัดทำตัววัดการประเมินเชิงพฤติกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประเมินผล PMS 1 ปี

20-Mar-18

 

Applied
 • Good command in English communication
 • This position is open for Thai nationality only
 • Skilled in diversity staff management & developmen

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 7 -10 years experience
 • Good English communication

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญาตรี
 • ค่าคอมมิชชั้น1 % ของยอดขาย

20-Mar-18

 

Applied
 • Work with global leading electronics manufacturer
 • Strong material planning and control
 • Supply Planning and execution

20-Mar-18

 

Applied
 • Male or Female, Age 30-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • Experience in Procurement is a plus.

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • Good command in English

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years experience in HRM function.
 • Experience in Multinational Company.
 • Very good in English.

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

20-Mar-18

THB45k - 90k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

20-Mar-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

20-Mar-18

THB25k - 45k /month

Applied