• เพศชาย / จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ด้านเครื่องมือการอ่านแบบด้านการบำรุงรักษา
 • ทำงานวันหยุดได้

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ด้านเครื่องมือการอ่านแบบด้านการบำรุงรักษา
 • ทำงานวันหยุดได้

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 1-5 ปี
 • ทำงานวันหยุดได้

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4Mths,Med Ins,Dental Fee,Group Ins,Etc.
 • World-wide Established Electronics parts Company
 • Exp. in Sales or Purchasing over 5 yrs.

17-Aug-19

 

Applied
 • Responsible for checking forecast, P/O
 • Have experience in purchasing at least 5 years
 • Experience in production planning is advantage

17-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Background in FMCG
 • SAP, MS Office skills, Able to work under pressure
 • Good command in English

17-Aug-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วางแผนการดำเนินธุรกิจ

16-Aug-19

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 8 years of experience in Accounting field
 • Understand BS, PL/CR, CF and Costing

16-Aug-19

 

Applied
 • insurance
 • Quality Assurance
 • JIRA

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Ice Machines and Refrigerators
 • Manufacturing

16-Aug-19

 

Applied
 • Engineering manager
 • Mechanical Engineer
 • Engineer

16-Aug-19

 

Applied

Factory Manager

Thai Hachiban Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

16-Aug-19

 

Applied

Purchasing Staff

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • At least 1 years in Purchasing work.
 • work with vendor both local and oversea.
 • Available to work in Pathumthani

16-Aug-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • At least 1 year of experience in R&D
 • Knowledge of Switchboard/ Switch gear/ MDB

15-Aug-19

 

Applied
 • Degree level in Industrial Engineering
 • Experience of 5-10 years in the Semiconductor
 • Experience in liaise with global business

15-Aug-19

 

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

15-Aug-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

15-Aug-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

15-Aug-19

THB20k - 25k /month

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

15-Aug-19

THB45k - 90k /month

Applied

GM Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Provide functional leadership of the operational
 • External and or Internal Audit.
 • Assist in setting the Regional Internal Audit &

15-Aug-19

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Design and implement a comprehensive company
 • Plan, develop, implement and administer training
 • Any HR & General tasks as assigned.

15-Aug-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

15-Aug-19

THB25k - 45k /month

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

15-Aug-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Food Science and technology
 • Experienced in food product (Frozen)
 • 4-5 years experience in food industrial

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลลูกค้ารายเก่า/ใหม่ , เยี่ยมเยี่ยนลูกค้า
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2-3 ปี

15-Aug-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสานงานภายในองค์กรและทีมงานการตลาดและขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • salary 25-30K

15-Aug-19

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานสายยานยนต์ ,งานโพลิเมอร์
 • วิศวกรรมโพลิเมอร์ หรือ สาขาพลาสติก
 • Salary 25k - 30k

15-Aug-19

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาพนักงานให้อยูกับองค์กร
 • นำเสนอโครงการใหม่เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in food production manufacturing
 • OEE tracking
 • Section Manager Performance and Improvements

15-Aug-19

 

Applied
 • Business Development
 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

15-Aug-19

 

Applied
 • วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับ
 • ดูแล-รักษาฐานลูกค้า (เดิม/ใหม่) อย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอโครงการต่อกลุ่มลูกค้าพร้อมปิดการขายให้สำเร็จ

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • ทำงานเป็นทีม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกค้า

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • degree in Sciences or relate from Japan University
 • 4-7 year experience in sales, technical support
 • Strong scientific background and technical skills

15-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry,Biotechnoly
 • 2-5 years experience in sales, technical support
 • Strong interpersonal skills

15-Aug-19

 

Applied
 • Sales manufacturing
 • good english (Toeic 650 +)
 • able to travel abroad

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Sales Supervisor
 • motor manufacturing
 • Pathumthani, able to travel abroad

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Sales Engineer
 • Electronics/Automotive/mechanical
 • pathumthani/Ayutthaya/Saraburi

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Sale automation base pathumthani
 • able to drive with current driving license
 • engineering background

15-Aug-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายอายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ทัศนคติดี ชอบแก้ปัญหา

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ธุรการฝ่ายขาย ทำ Excel
 • เป็นคนละเอียดรอบคอบ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้

15-Aug-19

 

Applied

Sales Manager

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • Leadership skills
 • experience in automotive tier 1
 • Sales management skills

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ทัศนคติบวก พร้อมพลิกองค์กรเล็กให้เป็นระบบ
 • ประสบการณ์งาน HRM อย่างน้อย 3 ปี
 • มองหางาน HR ที่ท้าทาย และสร้างผลงาน

15-Aug-19

 

Applied
 • Certificate Assurance business
 • Rangsit/ Pathumthani
 • Regional sales

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Responsible for money collection control.
 • Accountable for achieving sales target

14-Aug-19

 

Applied

Manager, Finance and Accounting

--

Bangkok Area - Pathumthani

 • Communication and interpersonal
 • Automotive
 • Knowledge of IFRS and GAAP

14-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

14-Aug-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • Quality Assurance and Quality Control System
 • 8D Report, Lean Manufacturing, Gage R&R
 • Quality control inspection

14-Aug-19

 

Applied
 • calibration lab engineer
 • tooling calibration
 • Instrumental Engineering

14-Aug-19

 

Applied