• เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

2 hours ago

 

Applied
 • CRM
 • e-Commerce
 • Marketplace applications

3 hours ago

 

Applied
 • International company
 • Report to Quality Assurance Manager
 • Great career opportunity

3 hours ago

 

Applied
 • Investment bank
 • M&A
 • Financial advisor

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Finance
 • Accounting
 • Finance and accounting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital marketing
 • Personalised marketing
 • Digital media

3 hours ago

 

Applied
 • Activation
 • Marketing
 • Promotion

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Legal
 • Report to MD
 • Chemical manufacturing and trading company

5 hours ago

 

Applied
 • Compliance
 • Report to Legal Director
 • Reputable multinational company

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Efficient resource utilisation
 • Manage high-volume transactions
 • Reputable organisation

6 hours ago

 

Applied
 • Leading European brand
 • New position - team expansion
 • People management role

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย1ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Development Manager Job
 • Well-known Retail Company in Thailand
 • Attractive Package with Quarterly Incentive

7 hours ago

 

Applied
 • Customer Service Representative Job
 • Multinational Company with Attractive Benefits
 • Bangkok - Thailand

7 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 5 years of working experience
 • Good knowledge of trading business

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Minimum 3 years’ experience
 • Good computer literacy

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 30-45 years old
 • Bachelor's degree in Nursing, Medical Instruments
 • Minimum 3 years’ experience as a Specialist

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor's degree in Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

7 hours ago

 

Applied
 • At least 1-3 Years experiences within sales
 • Bachelor’s Degree in Medical Instrumentation
 • Have own car and ability to work in upcountry

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female aged 28-35 years old
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in Marketing
 • Experience in FMCG

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum bachelor degree
 • Minimum 8 years relevant experience
 • Present in English and Thai from time to time

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading energy company in Asia-Pacific region
 • Report to Chief Technical Officer (USA)
 • Great career opportunity

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • Good computer skill (MS Word or Excel)
 • Translate ENG-TH-Chinese

7 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English Toeic 700 up
 • Good computer skill (MS Word or Excel)
 • Min. 1 year experience in Translation ENG-TH

7 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Service Desk /Technical Support / Desktop Support
 • Min 2 year of exp required.
 • Job Location - Laksi. Good Salary + benefits

7 hours ago

 

Applied
 • Min 3 yrs of exp. required
 • Application Support with SQL Knowledge
 • Good Salary + Bonus + Gasoline + standard benefits

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management of ±10 person team, Professional office
 • Highly base salary and US$ based commission plan
 • Immediately available is highly preferable

10 hours ago

 

Applied
 • Why: We offer a place for you to make impacts
 • Opportunity: To work and engage with talented team
 • Benefits: Flexible schedule, work-life blending

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience from oil and gas
 • Fluent in English
 • BD and Branch Manger experience background

13 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering - Computer, IT or any relate
 • 1 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
 • life and non-life insurance, Single License

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluency in Thai and Chinese languages
 • 2 years of experience with digital / online market
 • Graduated in Computer Engineer or rerated with IT

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Analysis and tracking of business performance
 • Experience operating in a multiple company
 • Knowledge of Oracle / Hyperion systems.

13 hours ago

 

Applied
 • Online Digital Marketing
 • Marketing Automation
 • Regional Role

13 hours ago

 

Applied
 • 18 years + total experience.
 • Project or Construction Management professional
 • Strong relationship with MNC’s & Thai clients

13 hours ago

 

Applied
 • Professional Civil Engineering.
 • 20 years of experience in the Civil construction
 • project management

13 hours ago

 

Applied
 • 10 years in Finance Accounting, Plant Control
 • 5 years in Managerial role
 • Fluent in English suchat@kensington.co.th

13 hours ago

 

Applied
 • 2-10 years with a professional services
 • Experience in risk-based audit, internal audit
 • CIA, CPA are preferable

13 hours ago

 

Applied
 • วางแผนจัดงานกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ประสานงาน/จัดจ้างSupplierภายนอก
 • สามารถทำงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจและเชิงวิศวกรรม
 • ควบคุมงานออกแบบด้านวิศวกรรม
 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์
 • สามารถถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้ด้านงานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Take care of customers
 • Gain more new customers
 • Prepare quotation for customers

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support President as assignment
 • Translate documents
 • Control driver and car schedules

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To take care the customers
 • To gain more new customers
 • To prepare quotation for customers

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Python: Writing reusable, testable& efficient code
 • Front-end developers with server side logic
 • Knowledge in web technologies & Django framework

13 hours ago

 

Applied
 • Age between 26 - 32 years old
 • 2+ yrs in selling machine, automotive, industrial
 • Own car with valid driving license

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied