• วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานในวัน เสาร์ - อาทิตย์
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสถิติ, Logistics
 • พร้อมจะเรียนรู้การใช้งาน Program SAP
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry,Biotechnoly
 • 2-5 years experience in sales, technical support
 • Strong interpersonal skills

14 hours ago

 

Applied
 • 15 or more years of increasing responsibility
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Strong leadership and ownership in needed

14 hours ago

 

Applied
 • Have a car license
 • Bachelor or Master degree in Pulp and Paper
 • 3 years experience in technical support

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Electrical Engineer
 • Excellent computer skills such as Auto CAD
 • Good command of English

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์)
 • มีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี

19-Jan-19

 

Applied
 • Good ability in communication in English
 • Minimum 1 years work experiences
 • Graduated in Bachelor’s degree or higher

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • ปฎิบัติการตามที่หัวหน้างานกำหนด

18-Jan-19

 

Applied
 • สนับสนุนสายงานการผลิต
 • ดูแลซ่อมบำรุง ( PM ) รายเดือนและรายปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล หรือ ไฟฟ้า

18-Jan-19

 

Applied
 • การวางแผนและการทำแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ
 • บริหารทีมงานขาย
 • Location : Patumthani

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ประกันสังคม

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์/รถจักรยานยนต์

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์/รถจักรยานยนต์

18-Jan-19

 

Applied
 • เปิดรับ แบบรายเดือน/รายวัน
 • บริการ เสริฟ์ ภายในงานจัดเลี้ยง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

18-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์/รถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้

18-Jan-19

 

Applied
 • Finance and Accounting
 • Account Management
 • CPD

18-Jan-19

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จ.-ส.)
 • รักงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

18-Jan-19

 

Applied
 • TOEIC score 550
 • Able to work as shift (Morning/Night)
 • At least experience 3 years in Planner

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรบุคคลหรือใกล้เคียง
 • มีความสามารถในการใช้งาน Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านตรวจเอกสารแรงงานต่างด้าว

18-Jan-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยว
 • เพศ ชาย ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่

18-Jan-19

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

18-Jan-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering Technology
 • experiences in Customer Service Engineer
 • Develop and start up new products

18-Jan-19

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
 • งานเอกสาร
 • งาน admin

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ตืดต่อประสานงาน
 • งานลูกค้าสัมพันธ์
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านธุรการประสานงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สาขาการไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

18-Jan-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

17-Jan-19

THB20k - 25k /month

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

17-Jan-19

THB45k - 90k /month

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

17-Jan-19

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

17-Jan-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • Design and implement a comprehensive company
 • Plan, develop, implement and administer training
 • Any HR & General tasks as assigned.

17-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Warehouse Management
 • Freight Forwarder
 • 3PL logistic

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 2-5 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor Degree Food Science, Product Development
 • Develop product base at the reasonable cost
 • Coordinate with department for testing new product

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 25 - 40 years old
 • Bachelor degree of Art, Japanese or related field
 • 2-5 years’ experience of Interpreter

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of working in Material Management
 • knowledge on SAP, MRP
 • Team and Account Support

17-Jan-19

 

Applied