• การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Ai. และ Ps.
 • ความสนใจใน Social Network
 • Good command of English communication

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Executive,
 • B2B Sales
 • sales

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปี
 • มีบุคคลค้ำประกัน (ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป)
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป(หรือเทียบเท่า)

8 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Conduct Business / Functional Requirements
 • Gathering business and system requirements

16 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้รับตั้งแต่วันเริ่มงาน

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้รับตั้งแต่วันเริ่มงาน

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • Service charge การันตี
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้รับตั้งแต่วันเริ่มงาน

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

19-Jun-18

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

19-Jun-18

 

Applied
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • เซอร์วิสชาร์จ,ค่าอาหาร,เสื้อผ้าพนักงาน 3 ชุด/ปี
 • เวลาในการทำงานยืดหยุ่น

18-Jun-18

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Marketing, or Economy etc.
 • 3-5 years of sales experience in sales
 • Willing to grow with company, open-minded

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in sales or marketing
 • Motivation to the team to achieve sales target
 • Personal own car and a valid driving license

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 10 Yrs of experience in Accounting
 • Costing from FMCG or Manufacturing field

18-Jun-18

 

Applied
 • Customer Service
 • Tenant Service
 • Branch Manager

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Law, Business Management
 • Bachelor or Higher degree in Political Science
 • 3-5 Yr of experience in Factory environment

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

18-Jun-18

 

Applied
 • BA in Food Science or other Science related field
 • Able to work in the southern region of Thailand
 • Service minded and good interpersonal skills

16-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

15-Jun-18

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี- โท สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์งานระดับบริหารและงานด้านรถยนต์มาก่อน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มนุษสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานไม้ งานปูน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • พูดเขียน ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มนุษสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านการฝึกงาน ทำงาน หรือมาบ้าง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ผ่านการฝึกงาน ทำงาน หรือมาบ้าง
 • มนุษสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีทักษะด้านการคำนวนที่ดี ( ชอบตัวเลข )
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว พร้อมเดินทางต่างจังหวัด
 • กระตือรือร้น รักการขาย

15-Jun-18

 

Applied
 • บริหาร ยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • บริหาร โครงการ ในเขตที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการจัดการและการบริหารพนักงานทุกคน

15-Jun-18

 

Applied
 • No experience required we welcome new graduate
 • vehicle and petrol and house rent
 • development opportunities

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

14-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

14-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี

14-Jun-18

 

Applied