• วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

7 hours ago

 

Applied
 • Able to travel overseas.
 • Possess excellent English competency skills .
 • -

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Control
 • Seed Health
 • Plant pathology

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical experience in Engineering / Power plant
 • Knowledge in Wind turbine/ Generator/ Aviation
 • Fair command of English

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

17 hours ago

 

Applied
 • จบสายวิทยาศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์
 • ติดต่อประสานกับแพทย์,เภสัชกร และแผนกต่างๆ
 • บุุคลิกภาพ / ขยัน / รับผิดชอบ / กระตือรือร้น

17 hours ago

 

Applied
 • สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี
 • สำนักงานธุรกิจมหาสารคาม, ชัยภูมิ
 • สำนักงานธุรกิจบุรีรัมย์

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทุ่มเทในการทำงาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าฯ

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารงานป้องกันการสูญเสีย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการบริหาร

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ติดตาม order จากลูกค้า
 • เปิดตลาดลูกค้าใหม่

23 hours ago

 

Applied
 • ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ติดตาม order จากลูกค้า
 • เปิดตลาดลูกค้าใหม่

23 hours ago

 

Applied
 • A minimum of 1-2 years of sales experience
 • Good command of English
 • Strong multi-tasking and organizational skills

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Join world's leading company in food industry
 • Lead manufacturing section/operations
 • Initiate/work on new/existing improvement projects

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Join today and work with world's leading in foods
 • Work side by side with management team
 • Lead the team of productions to meet standards

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop windows application
 • Analysis and design applications,
 • Develop & Design software follow requirement.

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
 • มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
 • มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในงานด้านบริการ ชอบทำงานเกี่ยวกับครัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน และมีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาขา

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน และมีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาขา

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบรู้ในกฎหมายความปลอดภัย

23 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ท่องเที่ยวประจำปี

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

23 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

23 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in HRM
 • Able to work in Surin Province
 • Good Excel/ Know labour law

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท วิศวกรโยธา / วศ.บ
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง เคมีภัณฑ์
 • มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์เป็นระบบ

17-Jan-19

 

Applied
 • Operation Manager
 • Transport Management
 • Khonkaen

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Master degree or higher(Doctorate) in Agricultul
 • 3-5 years experience in seed production
 • Fluency in English, verbal and written skills

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Sale
 • พนักงานขาย
 • ต่างจังหวัด

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต
 • บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • มีใจรักงานบริการ (Service Mind)

17-Jan-19

 

Applied
 • Energy
 • Environmental
 • Safety

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in in Medical Technologist
 • 2 years of work experience related field preferred
 • Good interpersonal and communication skills

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Leading in FMCG business
 • International company
 • Leadership skill

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • human resources
 • administrative
 • development opportunities

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีประสบการณ์เรื่องงานกล้องวงจรปิด
 • ระบบ Network

17-Jan-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานด้านค้าปลีก

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6/ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก ด้านซุปเปอร์มาเก็ต
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านยอดขาย ยอดสูญเสีย

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-19

 

Applied