Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 of 25 jobs
  Crazysprout Company Limited's banner
  Crazysprout Company Limited's logo
  Khon KaenTHB 16K - 20K /month
  • เวลางานยืดหยุ่น เน้น Result
  • งาน IT เช่น Business Solution และ E-Commerce
  • ทำงานที่ขอนแก่น
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Khon Kaen
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิค
  • สามารถใช้โปรแกรม PLC Siemens ได้
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Khon Kaen
  • วุฒิ ปวส.สาขาเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, / ช่างไฟฟ้า
  • 1-3 ปี ทางด้านการปฏิบัติงานในสายการผลิตโรงงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  LF Logistics (Thailand) Limited's banner
  LF Logistics (Thailand) Limited's logo

  Supervisor - Transport (Khonkaen)

  LF Logistics (Thailand) Limited
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการจัดตารางขนส่ง
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Khon Kaen
  • ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี
  • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี,ตรวจสุขภาพประจำปี
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Khon Kaen
  • ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา
  • ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s banner
  WINNERGY HOLDING CO., LTD.'s logo
  Khon Kaen
  • มีประสบการณ์การด้านงานโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Khon Kaen
  • Based at Khon Kaen ประจำที่อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  • บริษัทขยายธุรกิจ เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง
  • องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่่พร้อมปรับตัวตลอดเวลา
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Khon Kaen
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  Khon Kaen
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้