• ค้นคว้า เทคโนโลยีและวิศวกรรมใหม่ๆในการผลิตกระดาษ
 • ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดขอนแก่นได้

6 hours ago

 

Applied
 • basic understanding on laboratory& chemical market
 • Ability to do some applications in Research Lab
 • Northeast area

11 hours ago

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องาน สังคม และบริษัท
 • ขับรถส่งก๊าซพิเศษต่างๆ ขึ้นท่อและลงท่อส่งลูกค้า

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาบัญชี ปวช.ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express , excel ชำนาญ
 • ไม่มีหนี้สินเยอะเกินไป

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์2ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีความเข้าใจกับเครื่องดนตรี

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ สูง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเบื้องต้นได้

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อ่านออกเขียนได้ สุภาพ
 • เก็บเงินค่าเช่าสถานที่ต่างๆ สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ การศึกษาขั้นต่ำ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร อย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้นได้

13 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าประเภทเตาแก๊ส
 • วุฒิม.3 ขึ้นไปหรือเทียมเท่า
 • มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ ขยัน

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีระเบียบวินัย ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

13 hours ago

 

Applied
 • เดินทางได้ทั่วไทย และประเทศลาว กัมพูชา พม่า
 • อายุใบขับขี่ไม่ต่ำกว่า 4 ปี
 • มีพาสปอร์ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • วุมิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี คณะการบัญชี
 • เดินทางไปมากับเจ้านายได้
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม PHOTO SHOP และ AI ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • Work from Home Opportunity
 • Language based Job
 • Work while having a full time job

16 hours ago

 

Applied
 • Compliance Manager, Labor, HSE
 • Internal Audit, Human Resource
 • Occupation, Health and Safety

16 hours ago

 

Applied
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • ต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี

22 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Training PC staff on new products
 • Handling program training
 • Preparing facilities, materials and equipment

22 hours ago

 

Applied
 • Focus on SME Clients
 • 3 years’ experiences in RM role
 • Strong communication and presentation skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • sales
 • manager
 • maketing

22 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age between 30-35 years.
 • Bachelor’s degree or above in related filed.
 • Work experience, minimum 3-5 years,

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Annual leave start from 14 days
 • Oversea training
 • OPD TH3500 per times.

22 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบอาคารทั่วไป อาคารขนาดใหญ่
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ว.ช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ได้
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบดี

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • Basic understanding of sales principles and custom
 • Proficiency in English
 • Basic Math skills

22 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย
 • วุฒิ ปวช./ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีทักษะในการต่อรอง

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถผลิตงานในโรงงานได้เป็นวัตถุดิบอาหารและขนม
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • สามารถจัดซื้อและต่อรองราคากับคู่ค้าได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถจัดทำเรื่องสำรองจ่ายได้

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีสุขอนามัยที่ดี

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

22 hours ago

 

Applied
 • ละเอียดงาน รอบคอบ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • วันหยุดลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถขับรถ6ล้อ / กระบะ
 • สามารถขับรถออกต่างจังหวัดและค้างคืนได้
 • มีใบขับขี่ ท.2

22 hours ago

 

Applied
 • วันหยุดลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • มีความเกี่ยวกับงานช่างเชื่อม

22 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายใน
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • วันหยุดลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

22 hours ago

 

Applied