• วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • Strong HR - Food Manufacturing experience
 • Able to work upcountry
 • Fast growing food business firm

19-Jan-19

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีใจรักงานบริการ และงานที่ท้าทาย

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • Ages between 24-30 years old.
 • 1 year in management or project management.
 • Fluent in English and Thai.

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
 • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

18-Jan-19

 

Applied
 • experience in process improvement, machine
 • Good command in English
 • Lean Manufacturing

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำ ม. 3 ขึ้นไป
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
 • ใช้เครื่องแคชเชียร์ได้

18-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in related filed
 • Preferably in a FMCG company or nutrition company
 • Full and valid driver´s license required

18-Jan-19

 

Applied
 • ควบคุมตรวจสอบ Stock ประจำศูนย์
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล
 • งานธุรการทั่วไป

18-Jan-19

 

Applied
 • Excellence command of both spoken
 • Setting up sales strategies to sell frozen seafood
 • Minimum 3 years of experience in sales

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Able to use Microsoft Office
 • Able to communicate in English is preferred.

18-Jan-19

 

Applied
 • จบสายวิทยาศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์
 • ติดต่อประสานกับแพทย์,เภสัชกร และแผนกต่างๆ
 • บุุคลิกภาพ / ขยัน / รับผิดชอบ / กระตือรือร้น

18-Jan-19

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

18-Jan-19

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

18-Jan-19

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพที่ดี อัธยาศัยดี
 • เรียนรู้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์สุจริต

18-Jan-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ทางด้านธุรการประสานงาน
 • มีอัธยาศัยดี มีภสวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Jan-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

18-Jan-19

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ อิเล็กทรอนิกส์
 • ดูและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในฟาร์ม
 • มีประสบการณ์การในสายงานช่าง

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรอบรู้ในกฎหมายความปลอดภัย

18-Jan-19

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานการออกเอกสารยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 • รวบรวมประมาณการขายรายเดือนจากทีมขาย
 • จัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์ การจัดการ
 • วางแผนรถขนส่งในการจับไก่ในฟาร์มเกษตรกร
 • จัดทำเอกสารทางต่าง ๆ เพื่อรองรับการทำงานของทีม

18-Jan-19

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา
 • สามารถปฎิบัติงานโรงงานไก่ปรุงสุกกาญจนบุรี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน

18-Jan-19

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์
 • ความรู้ความเข้าใจในงานการดูแลฟาร์มไก่
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดประจำฟาร์มที่รับผิดชอบ

18-Jan-19

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถพิมพ์ข้อมูลได้คล่อง, ใช้ Tablet ได้
 • มี Service Mind ให้บริการลูกค้าได้ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • เข้าออฟฟิศ สัปดาห์ละ 1 วัน
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรก่อสร้าง 1 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะหัวหน้างาน / ภาวะผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • Operations
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 • โอเปอร์เรชั่น

17-Jan-19

THB13k - 16k /month

Applied
 • 10 yrs.exp in Automation assembly industry
 • High leadership, Lean, Six sigma, KANBAN, ISO
 • Business in English

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง

17-Jan-19

 

Applied
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • 3 year of sales experience with "can-do" attitude
 • attractive salry and benefits

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถ ทำงานเป็นกะได้

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาไฟฟ้า ช่างกล
 • มีใจรักการทำงานบริการ
 • มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

17-Jan-19

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17-Jan-19

THB20k - 35k /month

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

17-Jan-19

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-19

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-19

 

Applied
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์กระปุก)
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต

17-Jan-19

 

Applied
 • ขับรถ กระบะตู้ทึบได้ มีใบขับขี่
 • นอนต่างจังหวัดพักโรงแรมได้ บริษัทออกค่าใช่จ่าย
 • (ขับเองขายเอง)

17-Jan-19

 

Applied
 • ขับรถ กระบะตู้ทึบได้ มีใบขับขี่
 • นอนต่างจังหวัดพักโรงแรมได้ บริษัทออกค่าใช่จ่าย
 • (ขับเองขายเอง)

17-Jan-19

 

Applied