• ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ในระดับ ผู้ตรวจการ, หัวหน้างาน 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ

3 mins ago

 

Applied
 • International company and working culture
 • Expats are also welcome!
 • Bangkok CBD + competitive salary

3 mins ago

Above THB70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ,ประกาศนียบัตรผู้ช่วย

3 mins ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้มาแล้วไม่น้อยกว่

3 mins ago

 

Applied
 • International Career Opportunity
 • Master Degree
 • Strategy

3 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

3 mins ago

 

Applied
 • Mobile Developer,Mobile Programmer,iOS,Android
 • Programmer Analyst,Java Programmer,IT
 • Software Engineer,Application Developer

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดกิจกรรมสัมมนาทางการตลาด
 • วางแผนการออกเยี่ยมลูกค้ากลุ่มบริษัทตามเป้าหมาย
 • รวบรวมข้อมูลทางการตลาด

3 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องการลงรหัสโรค
 • สามารถอดทนต่อสภาวะกดดัน ใจเย็น

3 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวะอุตสาหการ
 • ชอบงานวางแผนและงานด้านพัฒนา มีความคิดเชิงตรรกะ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

3 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข สุขศึกษา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถให้ความรู้ด้านสุขศึกษา

3 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 mins ago

 

Applied
 • 3-5 years of relevant working experience
 • Relationship Manager
 • Product Management

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

3 mins ago

 

Applied
 • ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า และ ใหม่
 • ตรวจสอบสิทธิผู้มารับบริการ
 • ผู้ป่วยเก่า ให้ค้นหาประวัติในคอมพิวเตอร์

3 mins ago

 

Applied
 • Customer Marketing
 • Trade Marketing
 • Channel Development

3 mins ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการลงสื่อทั้ง online และ offline
 • ดูแลการถามตอบสื่อ social media
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

3 mins ago

 

Applied
 • Risk-Based Audit
 • Internal Control and Risk Management
 • Compliance and Operational Audit

3 mins ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Mulinational company
 • Good working environment
 • Growth career path

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ระบบงานไฟฟ้าประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 25 - 30 years old
 • 1-5 Yrs exp in E-Commerce, Online Marketing
 • Experience in data analysis in Excel

3 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานงานระบบไฟฟ้า อาคารโรงงาน

3 mins ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานงานระบบไฟฟ้า อาคารโรงงาน

3 mins ago

 

Applied
 • Overall responsible all IT user service operation
 • Acts as Single Point of Contact for end users
 • 2-7 years of successful experience in customer

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • คัดสรร และสรรหาสินค้า Supplier เพื่อนำมาทำการตลาด
 • ติดต่อหาร้านค้าหรือผู้ที่สนใจมาเช่าพื้นที่ศูนย์
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Retail ห้างสรรพสินค้า

3 mins ago

 

Applied
 • รับ - ส่งพัสดุ ของสำนักงานและร้านค้าเช่าภายในศูนย์
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเรียนการสอนในวิชา คณิตศาสตร์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สายวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการสอน

3 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or higher in Food Science,Food Technology
 • 5yrs exp. Plant/Operations Mgr in Central Kitchen
 • GMP & HACCP trained, knowledge of Thai FDA policy

3 mins ago

 

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร / ออกพบลูกค้า
 • คัดสรร Supplier ร้านค้า สินค้า
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Retail ห้างสรรพสินค้า

3 mins ago

 

Applied
 • Experience in Team Management
 • Working on Mon – Fri ( 09:00am – 06:00pm )
 • Monitor Sales orders : Phone/Fax/Email

4 mins ago

 

Applied
 • database systems
 • AWS, Google Cloud platform or similar
 • web or software development with Java, .NET

4 mins ago

 

Applied
 • อายุ 33 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมขายรถยนต์
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการขายรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree (or above) of Law or any field
 • Knowledge of Thai laws and regulations
 • Excellent written and verbal communication skills

4 mins ago

 

Applied
 • Degree in Mechatronic Engineering, Electrical
 • 5 years of experience in sales functions
 • Strong leadership skill and results-driven

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Business Analyst skills around an Sales
 • Knowledge around Data mining & Data Warehouses
 • Strong problem solving skills

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี
 • มีความรู้เรื่อง Website Hosting Server อย่างดี
 • เงินเดือน 20,000-40,000 บาท หรือความความสามารถ

4 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in freight forwarding and logistics
 • Sales or/and customer service experience
 • Good command of Business English

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle over all Graphic Design on Website
 • Thai, 1-5 years Experience in Web Designer
 • Salary 20,000 - 45,000

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years of work experience related field
 • Gather customer data and requirements for customiz
 • Provide customer training of IT solutions applicat

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • modern trade, Trade marketing
 • ประสานงาน Key Account, โปรโมชั่น
 • ยอดขาย, กิจกรรมส่งเสริมการขาย

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HR Strategy and policy
 • Experience in property industry is an advantage
 • Assistant Manager/Manager Level

4 mins ago

 

Applied
 • Leading healthcare retail
 • Expereince in Retail business
 • More than 10 years in Demand Planning

4 mins ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • At least Bachelor's Degree in Accounting
 • 3 years of relevant experience
 • Knowledge of generally accepted accounting

4 mins ago

 

Applied
 • Support implementation and maintenance of quality
 • Bachelor’s degree in Pharmacy or related field
 • Minimum of 2-3 years quality assurance experience

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading IVD company
 • Good working location and flexible schedule
 • Attractive staff benefits

4 mins ago

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
 • รักงานบริการและงานขาย
 • ทำงานประจำ Office ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า

4 mins ago

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
 • รักงานบริการและงานขาย
 • ทำงานประจำ Office ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า

4 mins ago

 

Applied