• มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิภาพที่ดี

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Global Automotive Parts Manufacturing
 • Exp in Process/Project Development/Production
 • Coordination/Interpersonal/Problem-solving Skills

17-Sep-19

THB55k - 70k /month

Applied
 • High vocational or Bachelor’s degree
 • 1-2 year experience working in Oil & gas industry
 • Experience in Oil & Gas equipment and lifting std

17-Sep-19

 

Applied
 • Sales of Auto parts and motorcycle parts.
 • Visit customers (mainly motorcycle makers).
 • Discuss about technical spec about parts.

17-Sep-19

 

Applied
 • Male or Female, age at least 25 years old
 • At least 3 year to work in Automotive
 • Bachelor’s in Engineering

17-Sep-19

 

Applied
 • Over 10 years of procurement experience from FMCG
 • Sound knowledge of SAP and excellence in using Exc
 • Good command of English is required,

17-Sep-19

 

Applied
 • Work alternate Saturday
 • Experienced in customer complaints
 • Good command of English

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Hotel Operations
 • Hospitality
 • Management

17-Sep-19

 

Applied
 • Education Bachelor Degree up
 • Custom regulation of Exportation & Importation
 • Privilege of Exportation & Importation

17-Sep-19

 

Applied
 • 5 days working from Mon - Fri
 • Piping Design Engineer
 • Petrochemical, Oil&Gas

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบชิ้นงาน
 • ติดต่อ ผู้ผลิต
 • ติดต่อแผนกผลิต

17-Sep-19

 

Applied
 • รองรับความต้องการของลูกค้า
 • ติดต่อแผนกลูกค้า
 • ติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้อง

17-Sep-19

 

Applied
 • >10yrs in Plant Management / Automotive / Assembly
 • ProductivityOptimization,Improvement,Accuracy
 • English,ExcelExpert,SixSigma,Lean,TQM,..

17-Sep-19

 

Applied
 • Data scientist
 • data management & data science
 • Fluent in English

17-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor or higher in Chemical Engineer,
 • 1-3 years working experiences
 • Knowledge of refinery or petrochemical

17-Sep-19

 

Applied
 • Automotive Parts
 • Maintenance
 • Engineering

17-Sep-19

 

Applied
 • English skills.
 • Sense of responsibility
 • At least 5 years relevant experience in Production

17-Sep-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years’ experience in a maintenance Engineer role
 • Degree or above in Mechanical or Electrical
 • Male or female, 28 years old up. Thai nationality

17-Sep-19

 

Applied
 • Male or female, aged 33 years up.
 • Minimum 8 year Health and Safety field experience.
 • Minimum 5 year of supervisory experience.

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Supplier firm order & forecast (SAP)
 • RM planning daily & weekly
 • 3-5 years experience in a Planning or supply chain

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 1 year working experiences in Logistics operation
 • Strong leadership, problem solving, good attitude
 • Knowledge of transportation skill

17-Sep-19

 

Applied
 • Technician Automotive
 • Technician Heavy Machine and Electronic
 • Technician Generator

17-Sep-19

 

Applied
 • installation, commissioning work-"Project Engineer
 • Design process and packing line -"Project Engineer
 • sourcing, price negotiation- "Buyer"

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degrees Engineer
 • TOEIC 450
 • Have driving license

17-Sep-19

 

Applied
 • Overall Accounting and Financial process
 • English speaking will be advantage
 • Travelling require

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Cost Analysis
 • Budget Management
 • Leadership skill

17-Sep-19

 

Applied
 • Quality assurance
 • experienced in customer complaints
 • work alternate Saturday

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years in customer activity
 • Knowledge of Logistics Warehouse , transportation
 • Privilege of Export & Import process

17-Sep-19

 

Applied
 • 3 years working experiences in Warehouse Operation
 • Tire handling experience of warehousing
 • Human Relation Management skill is required

17-Sep-19

 

Applied
 • Air Conditioner Design
 • Perfomance Evaluation and Development
 • Standard and Regulations update

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 days work week
 • Process Engineer
 • Process Simulation (HYSIS / ASPEN / PROII)

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 days work week
 • Fire protection deliverables
 • Fire protection philosophy

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Solar cell water treatment engineer, waste water
 • Chemistry, Environmental Engineering, Safety.

17-Sep-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Japanese
 • Have experience in Interpretation
 • Japanese and English (JLPT N2 up)

17-Sep-19

 

Applied
 • Experience over 2-3 years in Sales
 • JP(N3 over), Speaking, Listening, Writing
 • Experience Mold & die or semiconductor industrial

17-Sep-19

 

Applied
 • Able to implement effective office system.
 • At least 5 years work experience in Secretarial
 • Bachelor’s Degree in Economic

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Sale, MNCs, selling skill, account manager, Sales
 • Technical Sale, Sale Engineer, Construction, 2-3
 • Eastern Seaboard, High Commission, High Salary,

17-Sep-19

 

Applied
 • have experience in Building Manager : Condominium
 • Must have strong communication skills
 • Must have good organization skills

17-Sep-19

 

Applied
 • experience in Customer Service & Sales (3-5 Years
 • Must have strong communication skills
 • Must have good organization skills

17-Sep-19

 

Applied
 • Search potential vender for material part
 • Negotiate with vender for pricing
 • Good English and negotiation skill

17-Sep-19

 

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

17-Sep-19

 

Applied
 • 6 years retail experience 4 years management level
 • Good command of English language
 • Excellent communication skills

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรืออื่น ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ และได้TOEIC500+
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในโรงงาน

17-Sep-19

 

Applied
 • Co-ordinate with manufacturing plants
 • Ensure that the Food Safety and Quality Management
 • Document control systems

17-Sep-19

 

Applied
 • Quality Engineer in Automotive Business
 • Great Bonus and Good Welfare
 • 5 working days a week

17-Sep-19

 

Applied
 • Degree in engineering or any related field
 • 3 years’ experience as engineer/purchase in field
 • Able to read drawings (CAD)

17-Sep-19

 

Applied