• ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality age 22 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Minimum 0 - 2 years experience

18-Aug-17

 

Applied
 • Male, 35 years up
 • Bachelor or Master Degree in Electrical
 • Minimum 5-7 years’ supervisory

18-Aug-17

 

Applied
 • Excellent English speaking and writing
 • experience as real estate sales agent in Pattaya
 • Attractive salary, high commission rate

18-Aug-17

THB20k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • ปริญญาตรี โยธา, มี กว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี, หาดใหญ่

18-Aug-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female age between 27-35 years
 • Bachelor degree or higher in Mechatronic
 • 4 year’s experience for process

18-Aug-17

 

Applied
 • ขายสินค้ากล้องวงจรปิด
 • ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • แนะนำลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์

18-Aug-17

 

Applied
 • Support Sales and client about technical service
 • Prefer working experience from tires/wire industry
 • Good command of English

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • Draftsman / พนักงานเขียนแบบ 2D/3D
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการและกา

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 2-3 years in a purchasing or related
 • Knowledge of import & export legal requirements

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Die and Tool and Metal , heat spreaders
 • Jig and Fix,Coining, Trimming, Transfer
 • Progressive and die

18-Aug-17

 

Applied
 • Die and Tool and Metal add design and Stamping
 • Jig and Fix and solid work
 • Progressive and die

18-Aug-17

 

Applied
 • Sales activity at exhibition and aboard trip
 • Oversea coordinate both of HQ and oversea customer
 • Laundry machinery manufacturing

18-Aug-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any Engineering
 • Male/female, aged between 40 – 45 years old
 • At least 5 – 7 years of experience in SCM

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประกอบแม่พิมพ์ และร่วม่ในการวางแผนผลิตแม่พิมพ์
 • วางแผนป้องกัน ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประจำปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • Age 35 years old up
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 8-10 years in IT application development

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Science or related field
 • 1-2 years work experience in a Quality occupation
 • understanding of human factors and motivation

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • CPA/CPD
 • 7 years accounting experience

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย 40 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ 15 ขึ้นปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Marketing communication strategy
 • Brand and CSR management
 • 15 years of experience in Marketing

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree / Master degree
 • Major: Safety Occupational, Safety
 • เพศ ชาย อายุระหว่าง 24 - 26 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20- 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี / โท ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบสูง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปวส.
 • รู้เส้นทางในเขตชลบุรี และ กทม

18-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการอ่านแบบวิศวกรรม งานช่าง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียม

18-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิตและควบคุมงานด้านเทคนิค
 • วุฒิ ป.ตรีชึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกลโรงงาน

18-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female , At least 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • 7 years experienced in a Sea Sales business

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Fully 1 year up in field IT
 • SAP functionality
 • Good Command of English (TOEIC 550 up)

18-Aug-17

 

Applied
 • Opportunity to utilize your interpretation skills
 • Able to work not only interpreter but also sales
 • Opportunity to use your Japanese language skill

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • QA Supervisor
 • QA & QC Supervisor
 • QA & QC

18-Aug-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Production Supervisor / Plastic- Packaging
 • Production Supervisor
 • Production Sup

18-Aug-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Very young company with three of current senior
 • to passionately support clients
 • Value individual performances

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years experience in Compensation Management
 • Strong knowledge on Labor Law
 • Good command of English

18-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Male, Thai Nationality, aged between 28 - 38 years
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Experience in a crane or elevator field

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , 25-38 years old.
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • At least 1 years experienced in a Sales position

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years' experience in Production Engineer
 • Design Jig, Tooling to support Production
 • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and Hydraulic

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or financing
 • least 3 years of experiences in related field
 • Strong analytical, data organization

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai Safety Professional license is required.
 • 7 year’s + working experiences in a large MFG
 • Safety Standard , ISO 14001&OHSAS 18001, PPE etc.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Can speak English
 • Good attitude
 • Can work 6 days/week

18-Aug-17

 

Applied
 • Sales
 • Fair command in English
 • Good personality, service mind, relation

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ขยันสู้งาน มีความอดทน เข้ากับผู้อื่นได้

18-Aug-17

 

Applied