• แนะนำสินค้าพร้อมกับขายสินค้า
 • วางแผนการกิจกรรมการขาย
 • แนะนำสินค้าใหม่พร้อมทั้งดูแลติดตามตอบปัญหา

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช,ปวส ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - ปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ม.6/ปวช - ป.ตรี
 • มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี

5 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Engineering, Science
 • 3 years for Production Engineer position
 • 8 years for Production Manager position

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Science
 • 5 years experience in QA, QC Engineer
 • Knowledge of ISO 9001,14001, OHSAS 18001

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
 • ทำงานเป็นทีมได้

5 hours ago

 

Applied
 • Male / Female not over 30 yrs only, English Resume
 • Bachelor's Degree of Electrical Engineering
 • Good command of spoken and written English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • Excellent analytical, data tracking
 • Excellent communication, social, interpersonal.
 • Demonstrate leadership skills

5 hours ago

 

Applied
 • Reknowned Europen paint manufacturer
 • Excellent career progression
 • Competitive salary and benefits package

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Highly motivated, competitive
 • Cooperates, coordinates and communicates
 • Full support an all administrative tasks

5 hours ago

 

Applied
 • 10+ yrs working exp from Automotive/Electronic MFG
 • Good command both Japanese & English language
 • Project (NEW MODEL) management experienced

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การณ์ด้านการขาย

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • Prepare and up to date all drawings, technical
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • Over 2 years experience in an industrial engineer

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / สามารถทำงานที่ชลบุรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานก่อสร้าง ขยัน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / สามารถทำงานที่ชลบุรี
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รักในการบริการ งานขาย

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป / สามารถทำงานที่ชลบุรี
 • รักในการบริการ งานขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

5 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor degree in Human Resources Management
 • Good knowledge of compensation

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 28-40 years old
 • Bachelor Degree in Finance and accounting
 • At least 5 years’ experiences

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial, Mechanical.
 • Strong knowledge of quality system ISO/TS16946.
 • Expertise in Total of Quality Management.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial, Mechanical Engine
 • Knowledge of quality system ISO/TS16946.
 • Direct experience in automotive manufacturing.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the manpower planning, recruitment
 • Manage the training and development plan
 • Manage the implementation of compensation&benefits

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having knowledge of C#, VB.Net
 • Develop new coding program on AS400
 • 5 years’ experience in IBM, iSeries,

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 45 years old up
 • Bachelor degree of Engineering is a must
 • 20yrs of exp in Automotive MFG (size 1,000+)

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Experience with SAP software is preferable.
 • Maintain schedules and books of US GAAP

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineer
 • Production
 • welding line

5 hours ago

 

Applied
 • To know Japanese automobile manufacturer
 • To work in the company with reliable technics
 • To work in global company

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • สามารถรับแรงกดดันจากหน้างาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถซ่อมสร้างงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานเดินไฟฟ้าภายในอาคาร

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor 's Degree
 • M&E Experience 1-2 Years
 • Estimate and supervise construction works

5 hours ago

 

Applied
 • International Freight Forwarding
 • Labor rules and regulations
 • Recruitment, Training

5 hours ago

 

Applied
 • Monitor efficiency rate
 • Recommend improvement in production efficiencies
 • Report potential issues that may impact capacity

5 hours ago

 

Applied
 • Safety Professional level
 • Elctrical
 • CCCF

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for manage HR section as assistant
 • Bachelor degree in Human Resource management
 • At least 3-5 years’ experience in recruitment

5 hours ago

 

Applied
 • Provide current RM prices to the sales team
 • 10+ years of experience
 • Strong knowledge in ERP and use of computer

5 hours ago

 

Applied
 • Working experience in Pumps
 • Working experience in rotating machine
 • Working experiecne in industrial applications

5 hours ago

 

Applied
 • New Graduated welcome
 • Analyst Mechanical design, Solid Work, AutoCad
 • Japanese Communication

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct QSES&QCDDM Audit
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experience 3 up in quality validation

5 hours ago

 

Applied
 • ขับรถให้ผู้บริหาร
 • ขับรถส่งและรับเอกสารให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ได้ในส่วนที่บกพร่อง

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆให้ลุล่วงตามวัถตุประสงค์
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP / HACCP / BRC / IFS

5 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในระบบ GMP/ HACCP
 • ควบคุม/ตรวจสอบวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม KPI/% Yield มาตรฐาน

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 • ไม่เกี่ยงงาน และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ปวส.

5 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช /ปวส
 • ควบคุมเครื่อง Slit foam
 • รู้จักระบบ FIFO

5 hours ago

Salary negotiable

Applied