• วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

4 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 10 years or more experience
 • Computer literacy in MS-Office

5 mins ago

 

Applied
 • 8 years in finance & accounting
 • Good command of English
 • GL , AP , AR, Financial , budget control

5 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Knowledge of SAP systems.
 • Manage plant manufacturing assets

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Guide License , pink and bronze silver.
 • Good communication in English
 • Graduated are welcome

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any discipline of engineering
 • 7 years working experience in similar roles
 • Good Command of written and spoken English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Law, Political Science, Human Resource
 • 5-8 years experience in an HR function,

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี อุตสาหการ,วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงาน Production Engineer
 • ทำงานประจำ ที่โรงงาน

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี อุตสาหการ,วิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงาน Production Engineer
 • ทำงานประจำ ที่โรงงาน

3 hours ago

 

Applied
 • Production
 • Supervisor
 • Manufacture

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Manager
 • Plastics Injection
 • Assembly

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • 2 years working experience in quality function
 • Good command in English both spoken and written

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบเครื่องจักร,ติดตั้ง
 • เขียนแบบ 2D ,3D
 • สามารถประกอบเครื่องจักร และติดตั้งได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความขยันและอดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านการสรรหาพนักงานและฝึกอบรม

4 hours ago

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ

4 hours ago

 

Applied
 • BSC/BA in safety management or relevant field
 • Good knowledge of data analysis & risk assessment
 • Excellent Knowledge of ISO 14001

4 hours ago

 

Applied
 • BSC/BA in safety management or relevant field
 • Good knowledge of data analysis & risk assessment
 • Excellent Knowledge of ISO 14001

4 hours ago

 

Applied
 • การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • งานด้านการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Can Speak English
 • Male/Female age 25 -30 years
 • At least 5-8 years relevant experience in BOI

4 hours ago

 

Applied
 • งานด้านการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • งานด้านการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงานได้

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาม.3 หรือเทียบเท่า ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าใจในสายงาน
 • มีความรู้ ISO 9001-2015

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อ่าน drawing ได้
 • วุฒิ ปวช-ปวส
 • setting เครื่อง cnc

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์รถยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การประกอบแม่พิมพ์รถยนต์
 • ประกอบแม่พิมพ์เหล็กหล่อ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Familiar with School Environment
 • Good English Language Skills
 • Proven success of working with young people

4 hours ago

 

Applied
 • Accounting & Finance
 • Automotive and Manufacturing
 • Japanese company and Japanese company culture

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • บุคคลิกดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และ โปรแกรม Microsoft Office

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • บุคคลิกดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และ โปรแกรม Microsoft Office

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Media Production Company
 • Photography
 • Videography

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เรื่องบัญชี
 • มีความขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรถขนส่งในส่วน Safety รถ Safety คน

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลขนส่งในส่วน Safety รถ Safety คน
 • ทำรายงานประจำเดือน
 • ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรม

5 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สารมารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics Management
 • 5-10 years of working experience
 • Have Knowledge about raw material storage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Logistics Management
 • 5-10 years of working experience
 • Have Knowledge about raw material storage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma in any field (ระดับ ปวส.)
 • 5-10 years of working experience
 • Leadership Skills and hard working

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • Be able to communicate in English
 • Japanese speaking is an advantage

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • มีใบขับขับขี่
 • ขยัน อดทน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน อดทน

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied