• จบสาขา สำรวจ โยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ณ์ 2-3 ปี
 • มีประสบการณ์คุมงานบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เชียงราย
 • มีอาหาร
 • เลี้ยงประจำเดือน

2 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักการทำงานด้านการทดสอบระบบ
 • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)

2 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตัด HTML/CSS 2 ปีขึ้นไป
 • บริษัทมีอาหารกลางวัน และ อาหารเย็นให้ทาน
 • เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์

2 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำกัดวุฒิ) (ไม่จำกัดสาขา/คณะ
 • ชอบงานขาย มีทักษะในการพูดจูงใจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี/พูดจาไพเราะ/มีความกระตือรือร้น

14-Nov-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดเชียงใหม่, นครสวรรค์
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

14-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology.
 • At least 1 year experience in Sales.
 • Understand Pharmaceutical market.

14-Nov-18

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Nov-18

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความสามารถการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เห็นแก่ตัว

13-Nov-18

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่ บายพาสท่าสาย จ.เชียงราย
 • วุฒิการศึกษาม.6 ปวช. /ปวส. ป.ตรี สาขา การตลาด
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

 

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

13-Nov-18

 

Applied
 • 5 years of experience ideally in the manufacture
 • Willing to travel overseas to meet customers
 • Good English communication and presentation skills

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุมัติขับขี่ประเภท 2
 • สามารถยกของหนักได้

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถยกของหนักได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความรับผิดชอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจค้าปลีกฯลฯ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถยกของหนักได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว

13-Nov-18

 

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถออกนอกพื้นที่ได้

13-Nov-18

 

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการ ประเมิน)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (น้ำ-ไฟ ฟรี)

13-Nov-18

 

Applied
 • เข้าออฟฟิศ สัปดาห์ละ 1 วัน
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรก่อสร้าง 1 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

13-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย งานบริการ การแนะนำสินค้า
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

13-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

13-Nov-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

13-Nov-18

 

Applied