• วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย อุปกรณ์สำนักงานต่
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย,ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอื่นๆ
 • ดูแลเอกสาร และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มี IPAD เป็นของตนเองเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และโทรศัพท์มือถือ

18-Jan-19

 

Applied
 • จัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
 • การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานทุก ๆ 3 เดือน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
 • มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถ ทำงานเป็นกะได้

18-Jan-19

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

18-Jan-19

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

18-Jan-19

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

18-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ร่างกายแข็งแรง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ร่างกายแข็งแรง
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • เข้าออฟฟิศ สัปดาห์ละ 1 วัน
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องจักรก่อสร้าง 1 ปี

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์
 • มีพื้นฐานในการทำเว็บไซต์แก้ไขเว็บไซต์
 • สามารถแต่งรูปภาพได้

18-Jan-19

 

Applied
 • มีความกะตือรือร้น
 • วุฒิการศึกษาในระดับม.3 เป็นต้นไป
 • มีใจรักงานบริการ เเละรักในงานขาย

18-Jan-19

 

Applied
 • at least 3-5 years of experience
 • Work with leading company in the industry
 • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ 4-6 วัน/สัปดาห์
 • สามารถเริ่มทำงานได้ทันที ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-19

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีใบขับขี่

17-Jan-19

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

17-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

17-Jan-19

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ค่าแรงขั้นต่ำ ตามกฏหมายกำหนด

17-Jan-19

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานการบริหารจัดรถเพื่อการขนส่ง
 • ปริญญาตรีโลจิสติคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นผู้นำที่ดีและมีทัศคติที่ยืดหยุ่นต่อการทำงาน

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Jan-19

 

Applied
 • Degree in relevant area
 • 3 or more years working experience with technical
 • Interest in general checks of the drawing

16-Jan-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

16-Jan-19

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิชา : สัตวศาสตร์ ,ประมง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Jan-19

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถยกของหนักได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุมัติขับขี่ประเภท 2
 • สามารถยกของหนักได้

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุมัติขับขี่ประเภท 2
 • สามารถยกของหนักได้

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความรับผิดชอบ

16-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

16-Jan-19

 

Applied