• มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก
 • วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี

18 hours ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย
 • ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

25-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

25-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

25-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

25-May-20

 

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

22-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้

21-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า
 • บุคลิคภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ค่าตอบแทนตามประสบการณ์และตามตกลง

21-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • Be able to travel upcountry
 • Friendly competitive drive to meet sales goals
 • Knowledge of Hair salon chain landscape in North

21-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • จบปริญญาตรีทางการตลาด, วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีรถยนต์/ใบขับขี่ พร้อมในการปฏิบัติงาน

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานขายประกันจะพิจารณา
 • เงินเดือน ตามตกลง + คอมมิชชั่น

21-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ด้านการทำอาหาร(โรงแรม)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานครัวอาหารอิตาเลี่ยน
 • มีประสบการณ์ทางด้านอาหารยุโรปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-May-20

 

Applied
 • แม่บ้าน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีสวัสดิการ

20-May-20

 

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

14-May-20

 

Applied