• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รอบรู้เส้นทาง

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • งานรับออเดอร์ลูกค้า, งานต้อนรับลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำออเดอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

5 hours ago

 

Applied
 • Responsible for day-to-day functioning of office
 • Support and prepare accounting documents
 • Handle AP, AR and expense

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

5 hours ago

 

Applied
 • Proficient with Swift, Objective-C
 • Familiar with CICD process, Jenkins, Fastlane
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักในการขาย ซื่อสัตย์ อดทน
 • บุคลิกภาพดี

22-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related fields.
 • Excellent Chinese communication
 • Strong in leadership and people management skill.

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติเชิงบวก
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีม

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience
 • Fluent Thai, English and Thai Tax legislation
 • Proficient in application Excel/Word

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกพบลูกค้าได้

22-May-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

22-May-20

 

Applied
 • Be part of an exciting software startup.
 • Develop your skills with the latest frameworks.
 • 5 days a week, attractive employment package.

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Owned car with driving license
 • Based on Chiang Mai

22-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ขายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิดได้

21-May-20

 

Applied
 • Degree in agronomy, plant science, biology
 • Knowledge of hybrid,OP seed production techniques
 • Fluent in English, Chinese or both

21-May-20

 

Applied
 • Degree in Seed Technology and Seed Processing
 • Experience on using seed machinery
 • Knowledge of seed technology and seed processing

21-May-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า
 • บุคลิคภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ค่าตอบแทนตามประสบการณ์และตามตกลง

21-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ การทำงานในตำแหน่งนี้มาก่อน
 • มีความรู้ในเรื่อง PHP, OOP, MVC Framework
 • มีความรู้ในเรื่อง MySQL, Javascript, CSS, HTML

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ html5, jquery, bootstrap, css, vue
 • สามารถทุ่มเทกับงาน กลับดึกได้
 • มีความรับผิดชอบ

21-May-20

 

Applied
 • Be able to travel upcountry
 • Friendly competitive drive to meet sales goals
 • Knowledge of Hair salon chain landscape in North

21-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • จบปริญญาตรีทางการตลาด, วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีรถยนต์/ใบขับขี่ พร้อมในการปฏิบัติงาน

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามตกลง

21-May-20

 

Applied
 • Exp in Related Business 1-2 Years (Advantage)
 • Motivated and Target-Driven
 • Has Bachelor's Degree

21-May-20

 

Applied
 • ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
 • Work in Chiang Mai Office
 • Communication Skills, Fluent in English and Thai
 • Experienced work in international environment

21-May-20

THB35k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • Good communication skills in both English
 • Strong problem solving and negotiation skills
 • Experience in developing or process improvement

21-May-20

 

Applied
 • Strong problem solving and negotiation skills
 • Minimum 5 years in the manufacturing environment
 • Have experience in direct negotiation

21-May-20

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

20-May-20

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านเก็บเงิน นอกพื้นที่ ตลาด ร้านค้า
 • มีใบขับขี่รถยนต์สามารถออกนอกพื้นที่ได้

20-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3/ ม.6/ ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี
 • มีใจรักบริการบุคลิกภาพดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-May-20

 

Applied
 • 6 days working, Working in Chiang Mai
 • Fresh graduate are welcome.
 • Good command of English and Chinese

20-May-20

 

Applied
 • 10+ years experience QA,QC
 • in Electronic Manufacturing (QA/QC)
 • Good understanding about AQL/IPC/RoHs/REACH.

19-May-20

 

Applied
 • In-depth knowledge of SMT technology and PCBA
 • Minimum 5 years' related experience in PCBA
 • Good command in English

19-May-20

 

Applied
 • At least 2-3 years’ experience in ISO.
 • Good command of spoken and written English.
 • Computer literate in MS Officer application.

19-May-20

 

Applied
 • SAP Modules SD/MM
 • Good command spoken and written English
 • At least 5 years experience

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ,งานขาย

19-May-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช . / ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงได้
 • ค่าล่วงเวลา

19-May-20

 

Applied
 • 3 years’ experience in backend API development
 • Node.js, Java, .Net Core etc.
 • MSSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL etc.

19-May-20

 

Applied
 • Master Degree in Human Sciences or Law
 • At least 5 years previous work experience
 • Good knowledge of Thai and English

14-May-20

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

14-May-20

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย 1-2 ปี
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

14-May-20

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านบัญชีหรือการจัดการ 1-2 ปี
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี

14-May-20

 

Applied