• เลขาผู้บริหาร
 • ฉลาด ฉับไว แก้ไขสถานการณ์ได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องเข้า Office

2 mins ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4 mins ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบดี

5 hours ago

 

Applied
 • Responsible for Air & Sea Freight Export Operation
 • Contact local customers and overseas agents
 • Experience in freight forwarding at least 3 years

8 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of experience in Maintenance
 • Support spare part specify and special part
 • Responding to breakdowns ,analysis

8 hours ago

 

Applied
 • Trainer potential customer on site for Fabrication
 • At least 5 year(s) of working experience
 • Bachelor’s Degree in Industrial engineering

8 hours ago

 

Applied
 • Plans and directs all aspects of engineering
 • Requires a bachelor’s degree in engineering
 • Deep knowledge of engineering and manufacturing

8 hours ago

 

Applied
 • เวลาทำงาน : 6วันต่อสัปดาห์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความอดทนและซื่อสัตย์

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีความอดทนและซื่อสัตย์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความอดทนและซื่อสัตย์
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆได

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความรับผิดชอบ

14 hours ago

 

Applied
 • Front Officer
 • Client Service
 • Service Mind

14 hours ago

 

Applied
 • Income Officer
 • Accounting
 • Reconcile

14 hours ago

 

Applied
 • Thailand's fast growing real estate technology co
 • Unique opportunity with unrivalled commission
 • Great team, training and full team to support

14 hours ago

 

Applied
 • งานแม่บ้านโรงแรม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ เรียนรู้งานเร็ว
 • เคยผ่านงานแม่บ้านโรงแรม (รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • งานแม่บ้านโรงแรม
 • ขยัน ซื่อสัตย์ เรียนรู้งานเร็ว
 • เคยผ่านงานแม่บ้านโรงแรม (รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

14 hours ago

 

Applied
 • Largest SEA Online Booking Website
 • Good remuneration package
 • 5-day work week

14 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

14 hours ago

 

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

14 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำรายการตั้ง-จ่ายเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม/การตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานซ่อมบำรุง
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน

14 hours ago

 

Applied
 • ระดับปวส. และปริญญาตรีlogistic
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว มีทักษะด้านการทำงาน

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว

14 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเอกสารต่างๆของร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

14 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

14 hours ago

 

Applied
 • ยกของ ส่งของ (ขับรถมอเตอร์ไซด์ได้)
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้เข้าใจสิ่งใหม่ได้รวดเร็ว

14 hours ago

 

Applied
 • จัดส่งสินค้า เอกสารระหว่างสาขา
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

14 hours ago

 

Applied
 • เชียร์ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างชาติ ส่วนมากเป็นชาวจีน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กระตือรือร้น รักการขาย

14 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ใฝ่เรียนรู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางระหว่างสาขาได้ มีค่าเดินทางให้ตามระยะ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายตามห้างสรรพสินค้า
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักงานบริการ

14 hours ago

 

Applied