• ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกันสังคม

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์

1 hour ago

 

Applied
 • ตั้งใจทำงาน
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working experience in field B2B Sales
 • Able to drive and have driving license
 • Experience as Sales related Chemical specialties

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English
 • Good Personality
 • Good Attitude

2 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Health, Fitness, Chiangmai, North, Sales, Manager
 • Sales Manager, KAM, Key Account, Management, CRM
 • Customer Relationship, Brand, Retention, Biz Dev

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี เกี่ยวกับงานระบบอาคาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

5 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ศึกษาหาความรู้ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ทำงานในจังงหวัดเชียงใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • 3D VISUALIZER
 • Architect
 • Interior Design

8 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Experience with curriculum development preferred
 • Ability to communicate effectively with colleagues
 • Excellent English communication skills both writte

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนตามมาตรฐานของโรง
 • พัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียนร่วมกับครูประจำชั้น
 • มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ

9 hours ago

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อทีมทำงาน
 • มีความรัก ความอ่อนโยนและความสุขในการอยู่กับเด็ก
 • วางแผนและพัฒนาคุณสมบัติที่ดีแก่ผู้เรียน

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข

9 hours ago

 

Applied
 • District HR Manager
 • Recruitment for New Store & Existing Store
 • Manpower Headcount and Turnover analyze

10 hours ago

 

Applied
 • Compliance job
 • banking experience
 • Excited working with different cultures

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • สั่งซื้อสินค้า เปิด po ต่อรองราคา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • ประสานงาน รับออเดอร์ลูกค้าเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณา
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเวป การโฆษณาบนสื่อออนไลน์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • Proven sales experience with a minimum of 3 years
 • Critical Care products sales experience
 • The drive and passion of achieving sales targets

19 hours ago

 

Applied
 • 5+ years’ experience as a certified public account
 • 10+ years’ experience in an accounting leadership
 • Language : Good command of written English and spo

19 hours ago

 

Applied
 • Good in english conversation and writing
 • Experience at least 1-2 years
 • 5 days working

19 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการตลาด
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในด้านการบริหารจัดการ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีด้านงานHR.
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • -

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Computer literate in Microsoft Office
 • Excellent service mind, good personality.

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจอาหาร อาหารญี่ปุ่น
 • ผ่านการบริการร้านอาหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • สนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวยุคไอที
 • หากมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ีได้รับมอบหมาย

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • High school diploma
 • 2 years experience in related field
 • Degree from an university in Hotel and Tourist

19 hours ago

 

Applied
 • High school diploma
 • 5 years experience in related field
 • Degree from an university in Hotel and Tourist

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

19 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อและจัดเตรียมข้อมูลด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • เขียนและออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายเชิงให้คำแนะนำหรือปรึกษา
 • การศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • ทำงานทั่วไปในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์

19 hours ago

 

Applied
 • มีความสนใจเกี่ยวกับงานออกแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

19 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือการตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

19 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่ม นำเอารูปแบบใหม่ๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshopได้

19 hours ago

 

Applied
 • Stock Seed
 • agriculture
 • Manager

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

19 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

19 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดี

19 hours ago

 

Applied