• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ ISO9001:2015,BRC,HAPPC,HALA
 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร ธุรกิจโรงงานอาหาร

27-Feb-20

 

Applied
 • Customer Relationship Management
 • Data Research and Analysis
 • Kanchanaburi

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Quality System
 • Document Control
 • ISO,IATF16949

27-Feb-20

 

Applied
 • ปรุงอาหาร ไทย / ยุโรป / ญี่ปุ่น
 • ควบคุมและดูแลคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในครัว

27-Feb-20

 

Applied
 • Plant, Factory, Manufacturing Director
 • Mechanical, Automation, Production, Engineer
 • International Company

27-Feb-20

 

Applied
 • Code UI, Selenium-Cucumber, WCF, .NET WebAPI
 • JBehave, SpecFlow.
 • Fair to Good command of English

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • International consumer electronics brand
 • Good English communication
 • Multinational Culture

27-Feb-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • 3 yrs exp in NX/UG design, CAD/CAM
 • Die design, Jix & Fixture designs
 • Practical of English

27-Feb-20

 

Applied
 • Experienced in logistics operation field
 • Experienced in P&L Management preferred
 • Able to work at Wang Noi, Ayutthay

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer
 • NPI Engineer
 • Engineer

27-Feb-20

 

Applied
 • Sourcing and Purchasing
 • vendors and suppliers
 • SAP

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Test engineers or Data Analysis/ Data mining
 • knowledge characterization tests
 • Skilled in Microsoft Office, C/C++ Language, Jav

27-Feb-20

 

Applied
 • 3 - 5 Years of experience in production factory
 • Automation / Electrical / Computer Engieer/Science
 • Field in IT / Machine interface / Dbase / Network

27-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในสายงาน
 • ดูแลการเข้าเช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ห้องพักของลูกค้า

27-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ระดับบริหารโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้้นไป
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO,BRC

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Component level failure analysis, root cause ident
 • Excellent SolidWorks skill
 • •Capable of performing mechanical stack up

27-Feb-20

 

Applied
 • QE, Customer, Cutomer Quality Engineer
 • Medical device, Automotive part
 • Coordinates and supports concerned staff

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of statistical analysis
 • SolidWorks skill.
 • Tooling fixture maintenance

27-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT or a related field
 • Work experience in IT field, English (fair level)
 • Coordinate with the developer (outsourcing)

27-Feb-20

 

Applied
 • Strong background in HDD failure analysis
 • Test code gatekeeper and test time KPI
 • Reliability and quality test Failure analysis

27-Feb-20

 

Applied
 • Degree in Electronics Electrical, Mechatronics
 • experience 5 years in electrical or system
 • Fair in English both of speaking and writing

26-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s in Electronics/Mechanical/Electrical
 • IC Assembly Background
 • Good Command of English

26-Feb-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Sales, Marketing
 • JLPT N1, N2, N3
 • Japanese

26-Feb-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมจักรยานยนต์
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์

26-Feb-20

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์

26-Feb-20

 

Applied
 • Working in a luxurious environment
 • Friendly staffs
 • Easy to fit in as small organization

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Showroom Manager
 • Sale and product training
 • Stimulate turnover

26-Feb-20

 

Applied
 • Can communicate in English
 • Able to manage subordinates very well
 • Can work as a team

26-Feb-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management
 • PMP , PMI
 • Java , J2ee, DevOps, Microsoft Technologies

26-Feb-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดระบบสารสนเทศงานบุคคล(HRIS)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS)
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโครงการพัฒนาปรับปรุง

26-Feb-20

 

Applied
 • Experiences in HDD manufacturing
 • At least 5 years of experiences
 • Bachelor degree or higher

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Production Control Head
 • Knowledge in Manufacturing control
 • Knowledge in Quality System ISO9001

26-Feb-20

 

Applied
 • At least 5 years of ex periences
 • Experiences in HDD manufacturing
 • Good Command of spoken and written English

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Experience as IT support for more than 1 year
 • Basic level of English (writing, reading)

26-Feb-20

 

Applied
 • Graduated in B.Sc. Microbiology or related field.
 • 5 yr exp in Lab analytical, processing in Beverage
 • communication, supervisory & problem solving skill

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 years in warehouse materials management
 • Good knowledge in SAP or ERP system
 • Good communication in English skills

26-Feb-20

 

Applied
 • degree or Master's Degree in Human Resources
 • 3-5 years working experiences in Employee Relation
 • Good command of written and spoken in English

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Exceed sales targets
 • Based in Kanchanburi
 • Freelance

26-Feb-20

Base salary + high commission

Applied
 • City Launcher
 • Expected to open in June
 • High level of independance

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience in CQE/CQM Functions.
 • Bachalor or Engineering
 • Can communicate well in English

26-Feb-20

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Lab correlation
 • physicohemical analysis
 • find out root cause of contamination

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • English speaking required
 • Able to relocate to Saraburi

26-Feb-20

Salary negotiable

Applied