• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

16 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ.เกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

16 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี คอมพิวเตอร์, บัญชี, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านห้องชั่งอ้อย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน

16 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Mcs.Office. / โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

16 mins ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

16 mins ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์พัสดุ 5 ปีขึ้นไป

16 mins ago

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ควบคุมจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

16 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

16 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Japanese or related fields
 • At least 2 years work exp of Japanese Translator
 • JLPT N2 or higher

16 mins ago

 

Applied
 • Utility Engineer, Facility Engineer, Mechanical
 • Electrical, Chemical, Mechanical Engineer,
 • Manufacturing, Pharmaceutical, Chenmical, Biologic

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือปวส.
 • ควบคุมเครื่อง CNC

16 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • ปวช.หรือปวส. เอกงานเชื่อมหรือช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม

16 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะ
 • ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ

16 mins ago

 

Applied
 • Manitenance Engineer, Electronic, Electrical
 • Mechanical, Industrial Engineer, Manufacturing
 • Pharmaceutical, Chemical, Consumer,Medical Devices

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Experience from food frozen manufacturing plant
 • Able to work in Petchabun province

17 mins ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics, Engineer
 • 5 years experiences in plant controlling role
 • Technical knowledge in cement business

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

17 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล,โลหะการ, คลังพัสดุ

17 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาวิศวกร
 • สามารถพูด,เขียน,อ่าน ภาษาอังกฤษได้

17 mins ago

 

Applied
 • วางแผนระบบปฎิบัติงานในส่วนของการซ่อมบำรุง
 • ชาย อายุ 20-32
 • ปวช ปวส

17 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • วุฒิ ปวช. ปวส.

17 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดี คล่องแคล้ว มีทักษะในการเจรจาที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

17 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Quality Engineer
 • System Engineer
 • Defact Analysis

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • High vocational diplomas or higher of Mechanical
 • 3 years’ experience in Beverage manufacturing
 • Familiar with production planning and control

17 mins ago

 

Applied
 • Bachelor – Master degree of Safety and Environment
 • 3 years’ experience in Safety management
 • Able to control safety work in the factory

17 mins ago

 

Applied
 • Make 3D drawing by Catia.
 • Part inspection for customer approve.
 • Can use Catia or CMM is preferable.

17 mins ago

 

Applied
 • Degree in Instrumentation & Controls Engineering.
 • 6 - 10 years of experience in the instrument.
 • Excellent analytical and communication skills.

17 mins ago

 

Applied
 • Engineering (Electronics, Electrical, Mechanical)
 • 2 years experience in electronincs company
 • Good AutoCAD skill (Solid works)

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 18 - 35 ปี (ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18 mins ago

 

Applied
 • Male or Famale age 22 - 27 years.
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering or rel
 • Good of computer literacy [ MS Office , Auto CAD ]

18 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

18 mins ago

 

Applied
 • Production performances
 • Process and Quality Management
 • Production shifts

18 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin or related
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Sales field

18 mins ago

 

Applied
 • บริหารหน้างาน และควบคุมงาน ให้ได้คุณภาพ
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • งานก่อสร้างบ้าน หรือ อาคารพักอาศัย เน้นงานสถาปัตย์

18 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

18 mins ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

18 mins ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

18 mins ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

18 mins ago

 

Applied
 • Male / Female Age 28 - 40 year old
 • Japanese language passed level 3
 • Experienced at least two years.

18 mins ago

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร ออกแบบ JIG
 • อายุ 22 - 30 ปี ชาย ( ไม่จำกัดสถานภาพ )
 • มีความอดทน และรับผิดขอบที่ดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี

18 mins ago

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 20 - 35 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • สื่อสารได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น และ อังกฤษ

18 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • QA/QC Officer / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

18 mins ago

 

Applied
 • Management in Production ,warehousing,maintenance
 • Supervise inventory and control, capacity
 • Knowledge of system with GMP, HACCP, BRC

18 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 37 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป หรือสูงกว่า
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

18 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถยกและจัดเรียงสินค้าได้

18 mins ago

 

Applied
 • Male, Age between 25 - 35 years old.
 • Good attitude and can work under pressure.
 • Can work in Ayutthaya province.

19 mins ago

 

Applied
 • Bachelor Degree Majoring in Mechanical
 • Experience PLC, HMI, Technical/Electrical Drawing
 • Strong verbal and written communication in English

19 mins ago

 

Applied
 • Quality Control Manager, Pharmaceutical Industry
 • QC Laboratory, HPLC, Pharmaceutical Science
 • Pharmacist, cGMP,

19 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing or related
 • 5-8 yrs+ exp as marketing/ auto leasing business
 • Good Command of English

19 mins ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied