• ดูแลและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 3 ปี ขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการขายในเขตพื้นที่
 • ขับรถยนต์คล่อง มีใบขับขี่
 • ชอบพบปะผูคน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดัน

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาFood Scienceหรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
 • วางแผนกำลังการผลิต การจัดซื้อ การบริหารจัดการ

3 hours ago

 

Applied
 • Opportunity for Sales Engineer / BD
 • Be able to travel oversea for business trip
 • Opportunity for Japanese Speaker (JLPT N2)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด ชลบุรี, ระยอง 1 อัตรา
 • มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด สระบุรี, อยุธยา 1 อ้ัตรา
 • มีประสบการณ์อย่างต่ำ 2 ปี ด้านการขายและด้านงานช่าง

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • create new code for new spare part, BOM in SAP
 • SAP knowledge is required
 • experiences in R&D, Part Control or Purchasing

6 hours ago

 

Applied
 • Minimum of two (2) years prior clinical monitoring
 • Bachelors’ or Master Degree in a health or science
 • Fully fluent spoken and written English

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 24 years old up.
 • Bachelor’s degree in Computer Science/Engineer
 • 2-3 y exp in programmer, Database Admin, SQL C/C++

6 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อ
 • ธุรการ
 • สำรวจ

6 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female,Thai, age 30-40 years old
 • Have Experience in Industry Sales 0-3 years
 • Good command in English

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in Maintenance Engineer
 • PCL skill will be Basic
 • Good knowledge ISO 9001,14001,GMP,HACCP

9 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Min. 10 yrs exp. in Commissioning (Mechanical)
 • Experience in Co-generation, Power Plant
 • Good in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing operation both domestic and overseas
 • Stock management and cost controlling
 • Working location : Central North Area

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ MasterCAM ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Auto CAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน 3ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตัวเอง

10 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสรรหา และ HRM อย่างน้อย 1ปี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

10 hours ago

 

Applied
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารราเป็นพิเศษ
 • Suppost User , เขียน Program

10 hours ago

 

Applied
 • Diploma Degree up or equal.
 • Can use tools & equipment related to well.
 • Can work in shifts.

10 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35, Good in English,
 • Bachelor degree in Chemical or Polymer Engineer
 • 0-2 y exp in QA Engineer, NC, PCAR, SPC

11 hours ago

 

Applied
 • Female , age 24 years old up
 • Fluent in Japanese (JLPT N2-N3) and English
 • 1-3 y exp in Japanese Interpreter and Translator

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ป.ตรี
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Female only, age 23-30 years old
 • 2-5 years experience in HR Payroll
 • Having knowledge in SAP Program would be advantage

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี ด้านการโรงแรมหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

11 hours ago

 

Applied
 • จบด้านโรงแรม หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงแรม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11 hours ago

 

Applied
 • สุภาพเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • OT

11 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักบริการ รักในการชงเครื่องดื่ม และทำขนม
 • สามารถตกแต่งหน้าตา ขนม ที่เป็นเมนูในร้านได้
 • ดูแลลูกค้า ทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะ

11 hours ago

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

11 hours ago

 

Applied
 • หญิง/ชาย
 • 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic manufacturing
 • quality control and assurance on production
 • PCE

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ควบคุมงานฝ่ายผลิต
 • บริหารทีมงานกการผลิตได้เป็นอย่างดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์งาน 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญฺิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์/การตลาด
 • วางแผนงานด้านการตลาด และงบประมาณ

14 hours ago

 

Applied
 • Location : Plant at Saraburi
 • Bachelor’s Degree in any related file
 • 4-5 years of direct experience in Production

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 22-25 Years old, New grad
 • 0-1 y exp in Product Design, Packaging Design
 • Good in 2D CAD (Auto CAD) and Illustrator Program

14 hours ago

 

Applied
 • Responsible for customer service management
 • Manage customer orders and shipment
 • Coordinate with multiple functions

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต
 • ตรวจประเมิน Supplier

14 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with customer by checking cost
 • Education Bachelor Degree up
 • Minimum 5 years customer activity including 3 year

14 hours ago

 

Applied
 • Provide leadership and motivation to the team
 • Good service mind and able to work under pressure
 • Personal own car and a valid driving license

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, อุตสาหการ ,ไฟฟ้า, IE
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
 • สรรหาคัดเลือกผู้รับเหมางานโครงการเครื่องกล,ไฟฟ้า

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานด้านวิศวกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.office ได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering and 2 or more yrs
 • Relies on extensive experience and judgment
 • Demonstrate flexibility in approach and ideas

14 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ภูมิสำเนาตามพื้นที่งาน
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

20 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ภูมิสำเนาตามพื้นที่งาน
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

20 hours ago

 

Applied