• สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

13 hours ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

13 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • Replenishment so that sufficient stock
 • Planning, organising and monitoring flow of goods
 • Logistics capacity requirements

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • At least six-months experience in sales
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Good in English both written and spoken

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

14 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years experience in comparable position
 • Experience delivering impeccable customer service
 • Understanding of health and fitness industry

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการออกกำลังกาย

14 hours ago

 

Applied
 • ทำความสะอาดภายและดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนส
 • ทำงานในองค์กรที่สนุกและเป็นกันเอง
 • ทำงานเป็นกะ ตามที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใจรักงานบริการ
 • มีรถจักรยานต์ เป็นของตนเอง
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคลและขับรถได้
 • ชอบงานออกแบบ เขียนแบบได้

19-Jan-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • At least Diploma Holder, science background
 • Able to work night shift
 • Can read/ write English, speaking is advance

19-Jan-19

 

Applied
 • พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คิดสูตรผสมน้ำมันหอมระเหย, น้ำหอม
 • ตรวจสอบวิเคราะห์และวิจัยผลทางเคมี

19-Jan-19

 

Applied
 • แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกน่ารัก ทันสมัย สนใจเทคโนโลยี ชอบงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

19-Jan-19

 

Applied
 • - Male, 32 - 42 years
 • - Bachelor degree or above in any field
 • - Fluent in English

19-Jan-19

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 3ปี

19-Jan-19

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานบริการลูกค้า / Telesales

19-Jan-19

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้

19-Jan-19

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีใจรักในงานบริการลูกค้า / Telesales

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experience in Electronic Assembly production
 • Knowledge of SPC and quality tool ( GR&R, FMEA)

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในทำงานในสำนักงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

18-Jan-19

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • มีความสนใจด้านการตลาดออนไลน์
 • มีประสบการณ์ทำงาน Marketing

18-Jan-19

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

18-Jan-19

 

Applied
 • - รักในสายงานตลาดออนไลน์
 • - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • - อายุ 28 – 38 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

18-Jan-19

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • มี EQ สูง บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

18-Jan-19

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

18-Jan-19

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้าน Key Account Manager

18-Jan-19

 

Applied
 • test
 • test
 • test

18-Jan-19

Up to THB5k /month

Applied
 • customer focused
 • attention to detail
 • confident in approaching

18-Jan-19

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับ นศ จบใหม่
 • ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า อดทนต่องานหนัก

18-Jan-19

 

Applied