• เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน ความรับผิดชอบสูง
 • หากรู้จักเส้นทางใน กทม.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

26 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เน้นอ่านเขียน
 • มียานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางมาทำงาน
 • บริษัทเล็ก บรรยากาศอบอุ่น ทำงานจันทร์-ศุกร์

26 mins ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in Develop Web or Mobile App
 • Knowledge of XML, JSON, Framework, Core Data
 • Knowledge in iOS development using Swift Language

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in Develop Web
 • Experience in developing JAVA for Android
 • Knowledge of SVN, GIT

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Real estate business
 • Architecture
 • อายุงาน 5 - 8 ปี

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Competitive package.
 • A chance to build a company from ground up.
 • Work with ivy-league educated founders!

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี(ทุกสาขา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

28 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีใจรักงานบริการ / ยกของหนักได้

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.3หรือ ปวช ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

29 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้จัดการร้าน (เมืองทอง)

29 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (เมืองทอง)

29 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

29 mins ago

 

Applied
 • Programmer oand/or developer, java, android, ios
 • Junior to senior experience level
 • Major bank, great money, great place to work.

18-Mar-18

 

Applied
 • ขาย
 • ประชาสัมพันธ์
 • บริการ

17-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • Salary up to 100K
 • HR manager
 • Nonthaburi area

17-Mar-18

 

Applied
 • Achieve sales goal, service minded
 • 1-2 years sales experience in retail business
 • problem-solver, familiar of fast-pacd environment

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • 2 years experience in Mobile application
 • Good attitude, problem solving and communication

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance Manager in retail store
 • Review sales figures of store
 • Monitor financial performance

16-Mar-18

 

Applied
 • At least 5 years proven working experience in PR
 • Solid experience with social media
 • Event planning experience.

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • CentralPlaza Westgate

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้าน PC

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • รักการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น

16-Mar-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • รับเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • ให้บริการทำทรีตเมนท์ และให้คำแนะนำหลังการดูแล

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการบริหารบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานบริการ ชอบพบปะพูดคุย มนุษยสัมพันธ์

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี รักงานบริการ
 • อดทน คล่องแคล้วในการทำงาน เรียนรู้เร็ว

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรี สาขาการตลาด
 • มีความสามารถด้านการออกแบบ
 • ออกแบบใบปลิว Adโฆษณาสินค้าบริษัท

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์คลินิกความงาม
 • ชอบใช้ Social ต่างๆ

16-Mar-18

 

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ในการขาย IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในสายงานจัดซื้อ และบริหารผลิตภัณฑ์
 • อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป ในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านลักษณะธุรกิจเดียวกัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

16-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • 3-8 years of professional level experience
 • Strong communications & presentation skills
 • Strong understanding of web platform & technology

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering
 • Process Engineer
 • Engineer

16-Mar-18

 

Applied
 • Validation system
 • Quality Assurance
 • QA

16-Mar-18

 

Applied
 • Scientist
 • Sourcing
 • Procurement

16-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้บริษัทฯ

16-Mar-18

 

Applied
 • Leading European FMCG manufacturer
 • Fast paced organisation
 • Excellent growth opportunities

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ Excel
 • ทำสรุปวิเคราะห์กิจกรรมแคมเปญได้ดี
 • ขยันทำงาน

16-Mar-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • HRBP
 • HR Generalist
 • Good Bonus and Benefits

15-Mar-18

 

Applied