• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

12 mins ago

 

Applied
 • ดูแลเอกสาร,เก็บข้อมูล,จัดทำรายงาน,Support
 • จบการศึกษาในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความตั้งใจในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน

12 mins ago

 

Applied
 • ดูแล/ติดต่อ/ประสานงาน ลูกค้าที่มาจองห้องพัก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 mins ago

 

Applied
 • ออกแบบงานกราฟฟิค ดีไซน์ สำหรับ Facebook
 • สร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • สามารถ ทำ Lay Out 3D และตัดต่อคลิปใส่กราฟฟิค

12 mins ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ดูแลการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
 • ตรวจเช็คเอกสารด้าน Shipping นำเข้าและส่งออก

12 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 mins ago

 

Applied
 • เพศ ช./ญ. อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Good command of English and computer literacy
 • Co-work with the internal & external business

12 mins ago

 

Applied
 • Chemical Pigment, Sales Engineer
 • Bachelor’s degree in Chemical or related fields
 • Own transportation

12 mins ago

 

Applied
 • VISA and Work permit
 • Business Administration , related
 • Coordinator

12 mins ago

 

Applied
 • Delivering management’s policy including create
 • Bachelor’s degree or higher in legal, accounting
 • Minimum 6-10 years’ experience corporate policy

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • Deploy Sales Excellence methodologies and tools
 • Manage proactively pricing targets

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

12 mins ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Technical Management
 • Bachelor's degree or higher in Computer
 • IT Specialist

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female, Age 22 - 30 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing/related
 • 2-5 years experiences in marketing field

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in sales management in Consulting firm
 • Good understanding of Business Solution architect
 • Sales experience with business application

12 mins ago

 

Applied
 • วางแผนด้านกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน

12 mins ago

 

Applied
 • สื่อสารเก่ง (พูดเก่ง) , มีความรับผิดชอบสูง
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

12 mins ago

 

Applied
 • Manage import duty refund and coordinate
 • Prepare the vendor list of shipping and transporta
 • At least 3 - 5 years Experience in oil and gas

12 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่ต้องลงทุน ไม่ใช่ระดมทุน
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป รักความก้าวหน้า

12 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยกับผู้คนทางโทรศัพท์
 • มีน้ำเสียงไพเราะ ในการพูดคุยทางโทรศัพท์

12 mins ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความสนุกสนาน เข้ากับคนง่าย
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

12 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

12 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22- 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ และการศึกษา
 • มีความขยันและอดทน

12 mins ago

 

Applied
 • Procurement , EPC, Petrochemical,Mechanical
 • MR, issue RFQ to vendors, quotations ,
 • PO , Contract,Power Plant

12 mins ago

 

Applied
 • Secretary , CFO,
 • administrative
 • letters, memoranda, and reports

12 mins ago

 

Applied
 • Strong communication, negotiation, problem-solving
 • Multinational organization in manufacturing /sales
 • Developing strategies and leading the local team

12 mins ago

 

Applied
 • กระตือรือร้นในด้านการขาย การตลาดและการจัดการ
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การสื่อสาร
 • ทักษะการสร้างทีมและบริหารทีม

12 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท อักษรศาสตร์
 • มีความสนใจในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับจีน

12 mins ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

12 mins ago

 

Applied
 • Global Business
 • Exciting Project
 • Good Remuneration

12 mins ago

 

Applied
 • Thai Citizen preferred
 • Good written and spoken English
 • Good computer skills and literacy

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Call Center English Skill
 • Service-minded
 • Welcome for No-Experience

12 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Sale, security , CCTV, Intrusion, Access Control
 • distribution and channels and market
 • strategies and target and system

12 mins ago

 

Applied
 • ดูแลและประสานงานระหว่างคนในออฟฟิสกับไกด์
 • การศึกษา:ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 mins ago

 

Applied
 • ดูแลและประสานงานระหว่างคนในออฟฟิสกับไกด์
 • การศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความต้องการที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

12 mins ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • 2yr experience in Media, PR, advertising agency
 • 5-day work/wk,competitive salary,social insurance

12 mins ago

 

Applied
 • Thai, age 38 – 42 years
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • At least 7 years overall accounting & finance exp

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree level in a logistic/supply chain
 • 8 + years’ experience or more in Demand or Supply
 • Overall experiences in demand planning

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • economic
 • strategic planning
 • banking business

12 mins ago

 

Applied
 • Sales & Marketing Manager
 • sourcing, merchandise planning, retail distributor
 • fast-fashion or retail fashion business

12 mins ago

 

Applied
 • Experience from healthcare, industrial equipment
 • Experience from turn key project
 • Good in English

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversees planning, implementation of project
 • Banking or finance experience is preferred
 • 7+ years work experience of IT project management

12 mins ago

 

Applied
 • Area Sales Manager job
 • Equipment manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Besides minimum bachelor degree, 2 years exp up
 • Analytical, Presentation, Negotiation, Coordinate
 • Good English (writting and speaking)

12 mins ago

 

Applied
 • Sales Engineer Manager job
 • Industrial chemicals, gases
 • Build rich, rewarding career

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

12 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied