• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

2 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • sales strategic business planning of automotive
 • Business level - English language
 • Join a global automotive manufacturing&Work 5 days

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8+ working experienced in Legal/tax and compliance
 • Exp. from Automotive manufacturing is preffered
 • Very good English both written & spoken skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fasting growing eCommerce, worldwide community
 • Reduce produce damage, reduce cost, annual budget
 • Motivate inventory, minimize loading time

2 hours ago

 

Applied
 • Thai, Female Only age not over 32 yrs old / 18-30K
 • Min. 1 yrs exp. as purchasing raw materials in MFG
 • Good command in English @ Bangna-Trad Km.18

2 hours ago

 

Applied
 • 1 - 3 years of experience in Purchasing
 • Experience from Manufacturing industry
 • Able to work on other Saturday

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word, Excel
 • มีความเข้าใจหลักบัญชี ละเอียดรอบคอบ

2 hours ago

 

Applied
 • SAP PP or ABAP
 • At Least 1 Year Related Experience
 • Samut Prakan Area

2 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Electronics & Automotive Manufacturing Working
 • Working 5 days
 • Good Benefits and welfare

2 hours ago

 

Applied
 • Degree Occupational Health and Safety
 • 7-10 years experience in occupational health
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 system

2 hours ago

 

Applied
 • Japanese speaking sales
 • Sales manager
 • Samut Prakarn

2 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Information
 • IT support experience over 4 years
 • Basic knowledge of Server, HTML, CSS

2 hours ago

 

Applied

Engineering Manager

Bayer Thai Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor's degree in Mechanical or Industrial Engr
 • 7 years exp in Maintenance & Project Management
 • SAP knowledge

2 hours ago

 

Applied
 • Japanese Speaking
 • Japanese speaking interpreter
 • Samut prakarn

2 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, age 35-45 years old
 • Has car and driving license
 • Japanese advanced conversational level (JLPT N2 )

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Architecture field
 • Work experience at least 5 years in related field
 • Good command of English (business level)

2 hours ago

 

Applied
 • 'Bachelor Degree in administration
 • Good command of English (communicative level)
 • Good in Microsoft Office ( Excel, Word, PowerPoint

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Proficiently in Japanese language (JLPT: than N3 )
 • Experience in BOI, work permit and VISA is preferr

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Architecture
 • 5+ years of experience as Architect for Building
 • Experience about Facade

2 hours ago

 

Applied
 • Assistance Hub Manager
 • Hub Manager express
 • ศูนย์กระจายสินค้า ขนส่งพัสดุ

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in Lean, Six Sigma, Project Management
 • Graduated in Engineering or logistics engineer
 • Use English Comunication, G-Suit, MS Office

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Business Admin
 • 2-3 Years of experience in Promotion & Campaign
 • Good in Thai and English

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Marketing or Business Administration
 • 1-3 years of experience in the Sales or Leasing
 • Sales skills and ability to deliver sales targets

2 hours ago

 

Applied
 • PLC program to machine operation and results
 • Giving command on a Ladder ,Function block and SFC
 • Ability to travel , depending on project location

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Specification Engineer
 • Specification Consultant
 • Construction

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Degree, Exp. in Manufacturing, Trading
 • 10+ years' exp. in full spectrum Accounting, GL
 • Good in English and SAP

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in engineering
 • Experience in planning, develop production system
 • jig-fixture and preventive maintenance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Application Support (Transport, Warehouse, Depot,)
 • Test software application.
 • Test software application.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electrical/Industrial Engineer
 • Work experience in Electrical engineering field
 • Able to travel overseas

2 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge of PLC & PDCA
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • Work exp., 2-5 yrs., as a Production

2 hours ago

 

Applied
 • Assist and coordinate with ACC/FIN Manager
 • Work at Suwanaphumit Airport
 • Generate invoices, receipt and tax invoice

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of relevant experience in human resources
 • experience in HRM/HRD/GA
 • Competency Development

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 27-35 years old
 • Expertise in Logistics Analysis and Planning
 • Min experience of 3 yrs in warehouse management

2 hours ago

 

Applied
 • Sales Engineer, Sales Executive, Sales Support
 • 1-2 years experience, can speak English
 • Experience in Manufacturing Environment

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent communication in English
 • Knowledge of ISO 13485 / ISO 9001
 • 2-3 years experience in Quality Assurance in Medic

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประการณ์ด้านวิศวกรโรงงาน
 • มีความสามารถในการพัฒนาระบบ

20 hours ago

 

Applied
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • Safety Officer
 • OHSAS 18001

20 hours ago

 

Applied
 • Line Haul Controller.
 • Optimize Line Haul network.
 • Improve the Line Haul delivery lead-time.

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implement tool service strategy
 • Operations management experience
 • Familiar with Automobiles/Services/Manufacturing

20 hours ago

 

Applied
 • DC management, Warehouse management
 • Manage inventories at distribution center
 • Samutprakarn, Bangplee, Chonburi

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Be consultant to manager and staff
 • at least 5 years in accounting function

20 hours ago

 

Applied
 • Energetic and Fast Learning
 • Bachelor Degree in any related field
 • Strong in recruitment and compensation & Benefits

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 16K - 20K
 • หากแนบ Portfolio มาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Background in Engineering, Mainenance, and Project
 • Able to manage multiple site of manufacturing

12-Aug-20

 

Applied
 • Accounting and Finance Degree
 • Accounting/Finance/Office Admin/Payroll
 • Trading, Good in English

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณทิต
 • กำหนดแผนการสุ่มตรวจ จัดเตรียมบุคคลากร
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO 9001

12-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ออกแบบรายละเอียดสวนประกอบต่าง ๆ ในเชิง Engineering
 • มีความรู้พื้นฐานด้านขบวนการผลิต ชิ้นส่วน

12-Aug-20

 

Applied