• บริหารงานโครงการวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรม

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน
 • บริหารเป้าหมายการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย

8 mins ago

 

Applied
 • degree in Political science, Social science
 • 3 years’ experiences in CSR from a corporate
 • Ability to work independently and collaboratively

8 mins ago

 

Applied
 • รับเป้าหมายการขาย และนำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์
 • บริหารลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

8 mins ago

 

Applied
 • degree in Nursing and/or Business Admin
 • 3+ years of experience as secretary
 • Exceptional communication skills

8 mins ago

 

Applied
 • 8 years working experience in Investment Banking
 • Degree in Business Financial & Engineering plus
 • Experience in M&A is a must

8 mins ago

 

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

8 mins ago

 

Applied
 • Experience in IT security or IT audit
 • Understand of eDiscovery process lifecycle
 • Excellence English communication

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

8 mins ago

 

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

8 mins ago

 

Applied
 • 3 - 10 yrs exp. in Accounting Operation
 • Degrees in Accounting, Finance or MBA
 • Excellent English communication skills

8 mins ago

 

Applied
 • 3 - 5 yrs exp. in Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting, Finance or Investment
 • Excellent English communication skills

8 mins ago

 

Applied
 • Strong at valuation methods
 • Excellent English communication skills
 • Good logical thinking

8 mins ago

 

Applied
 • Strong in Presentation Skills (PowerPoint)
 • Fluent in English and Strong in Project Management
 • Able to work with tight deadline

8 mins ago

 

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

8 mins ago

 

Applied
 • Minimum 3 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

8 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong customer service skill
 • Strong PR skill
 • Strong in language

8 mins ago

 

Applied
 • Strong online and offline marketing skill
 • Strong PR skill
 • Strong in user acquisition

8 mins ago

 

Applied
 • 5year experience,banking industry,treasury banking
 • Bachelor or higher Banking,Finance,Account,relate
 • Strong analytical and communication skills.

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide technical solutions a professional manner
 • Create confidently deliver technical presentations
 • Minimum 6 years in application development

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, good English with trading experiences
 • Good English Communication and logistic background
 • Background in Japanese trading company is a plus

8 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

8 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • recruitment consultant, business development
 • good English and computer skills
 • 1 year experience is recruitment is a plus

8 mins ago

 

Applied
 • Degree in Law, Business Law, Male preferable
 • Can go out for work occasionally
 • Responsible for Legal Agreement, Debt Collection

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenge role to enhance your experiences

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Collaborative work environment
 • Leading MNC with excellent business practices
 • Career path

8 mins ago

 

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with successful Pharma company
 • Enhance your experiences in Pharmaceutical field

8 mins ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role a growing market

8 mins ago

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with one of successful
 • Challenge role to enhance your experiences

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role in a growing market

8 mins ago

 

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with Medical Technology co
 • Enhance experiences in Medical Technology field

8 mins ago

 

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with Medical Technology co
 • Enhance experiences in Medical Technology field

8 mins ago

 

Applied
 • Collaborative work environment
 • Leading MNC with excellent business practices
 • Career path

8 mins ago

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with one of successful
 • Challenge role to enhance your experiences

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Career with Medical Technology company
 • Enhance your experiences in Medical Technology

8 mins ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Excellent package and benefits
 • Excellent career development

8 mins ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Excellent package and benefits
 • Excellent career development

8 mins ago

 

Applied
 • Golden opportunity
 • Attractive salaries and benefits
 • Exciting leadership role a growing market

8 mins ago

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Career with Medical Technology company
 • Enhance your experiences in Medical Technology

8 mins ago

 

Applied
 • Challenging and Interesting Projects
 • Using Cutting Edge Technology
 • Java, Spring, Hibernate, RESTful, JBOSS, Oracle

8 mins ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity work with top pharmaceutical company
 • Excellent career progression
 • Excellent package with other benefits

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with successful.
 • Challenge role to enhance your experiences

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Great package with other benefits
 • Growth career with successful Pharma company
 • Enhance your experiences in Pharmaceutical field

8 mins ago

 

Applied
 • Great package with other benefits.
 • Growth career with one of successful
 • Challenge role to enhance your experiences

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female only, Age is between 25-33 years old
 • 3 yrs in Financial, Commercial Bank, Risk Analyst
 • Experienced in Trade Finance Operations is a plus

8 mins ago

 

Applied
 • การตลาด
 • การขาย
 • งานประจำ

8 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report, C#, PHP,SQL Server, CSS,
 • Requirement Analysis, Design User Interface

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • Require minimum TOEIC score at 750
 • CPA, CPD is a must

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age between 37 - 45 years old
 • 10 - 12 years in Human Resource Field (HRM/ HRD)
 • 4-5 years in the middle level

8 mins ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied