• สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าชัดเจน

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

13 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

13 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

13 hours ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

13 hours ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคลและขับรถได้
 • ชอบงานออกแบบ เขียนแบบได้

19-Jan-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • At least Diploma Holder, science background
 • Able to work night shift
 • Can read/ write English, speaking is advance

19-Jan-19

 

Applied
 • พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คิดสูตรผสมน้ำมันหอมระเหย, น้ำหอม
 • ตรวจสอบวิเคราะห์และวิจัยผลทางเคมี

19-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Very good knowledge of ISO9001,ISO14001
 • Experience in an international company is required

19-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food science
 • Very good knowledge of ISO9001,ISO14001
 • Experience in an international company is required

19-Jan-19

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experience in Electronic Assembly production
 • Knowledge of SPC and quality tool ( GR&R, FMEA)

18-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์เขียนแบบอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

18-Jan-19

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

18-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Minimum 10 years of experience
 • Candidates with CIA, CPA

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถนำทีมขายโครงการประมาณ 8 – 10 คน
 • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

18-Jan-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application 1 ปีขึ้นไป
 • iOS: Swift, JSON, IOS Framework
 • Android: Java for Android, Kotlin

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการพัฒนา Java/Web App. 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ใน JAVA/J2EE/J2SE,Spring,Hibernate,Struts
 • มีความรู้ใน HTML5,Web-Service,JSON,Javascript,AJAX

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application 1 ปีขึ้นไป
 • iOS: Swift, JSON, IOS Framework
 • Android: Java for Android, Kotlin

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Event Marketing (E-book)
 • Event
 • Activity Marketing (E-book)

18-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Online PR
 • PR Marketing
 • Marketing

18-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Content Marketing
 • Creative Marketing
 • Marketing

18-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • Graphic Designer
 • E-Book
 • Marketing

18-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • มีบุคลิกหน้าตาดีเหมาะกับงานขาย
 • การเข้าพบลูกค้าและรับรองนอกเวลางาน
 • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

18-Jan-19

 

Applied
 • degree or higher with the minimum of 2 years
 • Having experience as a study abroad counsellor
 • Service-minded, good personality

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้
 • มีบุคลิกภาพดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

18-Jan-19

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,โยธา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาครุศาสตร์, จิตวิทยาหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Jan-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี ขึ้นไป

17-Jan-19

 

Applied
 • Project Manager, Project Development Manager
 • Programmer Manager, IT Project Manager
 • Project Management

17-Jan-19

 

Applied
 • At least over 7-10 years experience in IE and Lean
 • Revised standard time and installed new standard
 • Available to work on some Saturday.

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • degree in Mechanical / Industrial Engineering
 • 12 years sales experience, in production
 • Technically competent, in-depth understanding

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied