• มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ดี
 • ใฝ่หาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

41 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ดี
 • ใฝ่หาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Product recipes, menu
 • Developing communication tools for operations
 • Track Sales Delivers, Promotion plans

1 hour ago

 

Applied
 • Space Range Display, Plan-o-gram
 • Bachelor's degree or higher
 • Experience in retail business preferred

1 hour ago

 

Applied
 • Food Science, Agro-industry or related Background
 • 1-3 Years of experience in lab or R&D
 • New graduates are welcome

1 hour ago

 

Applied
 • Global Company, trusted brand
 • B2B, IT & electronic products,IT solution design
 • Multinational company

2 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Content
 • On-time campaign support
 • Organic traffic, engagement and conversion

2 hours ago

 

Applied
 • Has experiences in get requirement user
 • C#, MVC, IIS, Java, JSP, Servlet, EJB, J2EE
 • Web Services and REST API

2 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Organize and execute assigned business projects
 • Meet with assigned clients when needed
 • Develop detailed business plans

2 hours ago

 

Applied
 • Project Management
 • Government Projects - Dam- Road
 • based in Bangkok

2 hours ago

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • Oncology
 • Pharmaceutical

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Salary
 • Career Progression
 • 5+ years experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing Manager / Procurement manager
 • Office Supply / Stationary / Consumables
 • Good English Communication

3 hours ago

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Grow your career in e-commerce
 • Project management experience required
 • Bangkok based

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 2 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

3 hours ago

 

Applied
 • Programmer
 • At least 2 years of experience in IT field
 • Understanding the .Net, C#

3 hours ago

 

Applied
 • Background in HR field
 • Able to work in shift, and flexible hours
 • Experience in HR operation would be a plus

4 hours ago

 

Applied
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ระกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนประตูเหล็กทนไฟ
 • สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือฯ

4 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of database architecture and design
 • Good Skills in Relational Database, software Desig
 • Demonstrable Software Development experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Support
 • THB17,000++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
 • สุขุมวิท,เอกมัย

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Sales Representatives
 • Energetic and enthusiastic
 • Good manner and sale skill

4 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 1+ years of on-site monitoring experience
 • Strong written and verbal communication skills
 • Effective time management skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy
 • Fresh graduate is welcome
 • Have own car and driving license.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Car Designer - Exteriors and Interiors
 • Using design software
 • Willing to be hired under contractual employment

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of IT team management
 • Broad knowledge of IT knowledge and concept
 • Good at IT support, maintenance i.e. incedent,

4 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Well known Financial Service Company
 • Multinational Company

4 hours ago

 

Applied
 • Minimum 7 years of Management in diverse culture
 • Exp in IT Infra, Operation, Process, and services
 • Certified ITIL, SLA is your advantage

4 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in WH Transport Service provider
 • Willing to travel to assigned sites
 • Good communication in English and Thai

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการสื่อสาร

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกและหัวหน้างาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ไปต่างจังหวัดได้

5 hours ago

 

Applied
 • *need to drive by myself
 • More than 3 years of experience
 • Bachelor degree

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

5 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

5 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • Oversee and set the building management plan.
 • Attend the Annual General Meeting (AGM)
 • Attend the Board of the Committee Meeting (BOC)

5 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Primavera Operation (P6 – Ver.18.x)
 • Schedule Controller
 • Construction Engineers

5 hours ago

 

Applied
 • Sales Engineer
 • 2 years experience in chemical / energy
 • Strong communication and interpersonal skills

5 hours ago

 

Applied
 • Managing Overall Aspects of Marketing Functions
 • Developing B2B & B2C Sales & Marketing Strategies
 • 5+ Years in Marketing and Sales Management

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree, Master's Degree in Architect
 • Minimum 10 years exp. in real estate development
 • Develop feasibility study, & execute marketing

6 hours ago

 

Applied
 • channel sales experience in IT/Networks
 • bachelor or above degree
 • fluent in Thai and English

6 hours ago

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Design and Development Engineer
 • Bachelor's Degree in Civil Engineer only
 • Monitor tenant construction, property service

6 hours ago

 

Applied
 • Background in Application Testing,
 • Thai only
 • At least 3 year experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have pharmaceutical / medical industry experience
 • Pharmacy or Health Sciences degree preferred
 • Able to speak and write in English & have own car

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Basic English language skills
 • Professional written and verbal skills
 • Computer skills to work with Ocha POS system

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 • สามารถรับแรงกดดันจากการทำงาน
 • มีการทำงานเป็นกะ (เช้า/บ่าย/ค่ำ)

7 hours ago

 

Applied