• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบดีไซน์
 • โปรแกรม Illustrator / Photoshop / InDesign
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

2 mins ago

 

Applied
 • 7-15 years of experience
 • responsible for all accounting functions
 • Bachelor’s degree or above in Finance/ACC

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Basic accounting knowledge preferred
 • Good command of English is compulsory
 • Able to start work immediately or on short notic

2 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Optic Fiber
 • มีความรู้ความสามารถในการสรุปงาน

2 mins ago

 

Applied
 • ดูแลเอกสาร,เก็บข้อมูล,จัดทำรายงาน,Support
 • จบการศึกษาในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีความตั้งใจในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน

2 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลควบคุม ระบบไฟฟ้าโรงงาน ทั้งระบบ

2 mins ago

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
 • ชอบงานเขียนแบบ ชอบการใช้คอม เล่นเน็ต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการชักจูงพนักงานอย่างสร้างสรรค์

2 mins ago

 

Applied
 • ดูแล/ติดต่อ/ประสานงาน ลูกค้าที่มาจองห้องพัก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 mins ago

 

Applied
 • Providing product information quotation
 • Handling and preparing documents
 • Coordinating between sales & accounting department

2 mins ago

 

Applied
 • Manage all HR&Admin functions
 • Human Resources Planning
 • Human Resource Budget Preparation

2 mins ago

 

Applied
 • Financial Planning & Reporting
 • Control Budget
 • Prepare financial model

2 mins ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบัญชีของบริษัททั้งหมด

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมการผลิตรายการได้

2 mins ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถเขียน content ได้อย่างดี

2 mins ago

 

Applied
 • ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในบริษัท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ดูแลระบบ Network และ โทรศัพท์

2 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รู้ระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

2 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการทำรายการแฟชั่นและบิวตี้
 • มีประสบการณ์มากกว่า 2-3 ปี
 • ปริญญาตรี

2 mins ago

 

Applied
 • ออกแบบงานกราฟฟิค ดีไซน์ สำหรับ Facebook
 • สร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • สามารถ ทำ Lay Out 3D และตัดต่อคลิปใส่กราฟฟิค

2 mins ago

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ดูแลการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
 • ตรวจเช็คเอกสารด้าน Shipping นำเข้าและส่งออก

2 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

2 mins ago

 

Applied
 • ออกแบบ / ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

2 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

2 mins ago

 

Applied
 • Age not over 25 years old
 • degree in Computer or Telecommunication field
 • Having knowledge and ability in computer system

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านงาน Training
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในะดับดี
 • มีทักษะในการสอนและถ่ายทอดเนื้อหา

2 mins ago

 

Applied
 • Skilled in written Thai and English
 • Good at concentrating for long spells
 • Self-motivated

2 mins ago

 

Applied
 • เพศ ช./ญ. อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Good command of English and computer literacy
 • Co-work with the internal & external business

2 mins ago

 

Applied
 • Identify and execute home delivery strategy
 • Capture home delivery market and strengthen brand
 • Analyze customer purchasing behavior

2 mins ago

 

Applied
 • Chemical Pigment, Sales Engineer
 • Bachelor’s degree in Chemical or related fields
 • Own transportation

2 mins ago

 

Applied
 • VISA and Work permit
 • Business Administration , related
 • Coordinator

2 mins ago

 

Applied
 • degree in Pulp and Paper Technology
 • 3-5 years progressive hands-on experience
 • Fluent in Thai language, proficient in English

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Delivering management’s policy including create
 • Bachelor’s degree or higher in legal, accounting
 • Minimum 6-10 years’ experience corporate policy

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Undertake design project
 • Define project requirements
 • Interpret and translate customer needs

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Providing analysis for the HR Strategy Manager
 • Bachelor’s degree or higher in HROD, Political
 • Direct HR strategy experience, preferably

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , Logistics
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ประสานกับผู้สั่งซื้อเพื่อให้ได้สินค้าตามที่ต้องการ

2 mins ago

 

Applied
 • WORKS MONDAY - FRIDAY
 • HIGHLY CHALLENGING JOB
 • SELF MOTIVATED

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีและกฎหมายบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

2 mins ago

 

Applied
 • Generate sale, profit, and operating income
 • Responsible in purchasing imported vegetable
 • Investigate the market price and dealing

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • Deploy Sales Excellence methodologies and tools
 • Manage proactively pricing targets

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Dealer Development
 • Dealer Network
 • Motocycle

2 mins ago

 

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศ
 • Data Center,Network,Cloud
 • บริหารโครงการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • การจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 • ที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย
 • ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ด้านIT
 • งานวิจัยด้าน e-Government

2 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age not over 27 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Having experience in Sales Admin, Import-Export

2 mins ago

 

Applied
 • Recruitment, sourcing candidates, end to end
 • HR matters
 • Orientation New Staff

2 mins ago

 

Applied