• ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
 • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
 • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Import and Export
 • Proficient in English ability

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least bachelor degree in accountancy
 • 3 years' experience in auditing
 • Ability to travel for work at associate

10 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานภายในองค์กรอย่างน้อย5ปี

10 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายต่างประเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Salary negotiate
 • Fresh graduate are welcome

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์คุมคนงานด้างด้าวจะพิจาระณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำสูง ทำงานใต้แรงกดดันได้ดี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in any related field.
 • Good Career Advancement.
 • 3 Years Program with 1 Year Overseas Assignment.

10 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in any related field.
 • Good Career Advancement.
 • 3 Years Program with 1 Year Overseas Assignment.

10 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาทีเกียวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (1-2 เสาร์/เดือน)

10 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ผ่านการสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น Micro,Vernier
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหกรรม

17 hours ago

 

Applied
 • CFO,Top Management, Accounting
 • Finance, Accountanc and Finance
 • Financial Analysis

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance
 • Paper Packaging
 • Samutsakhon

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in operational management
 • Professional proficiency English and Thai
 • Experience in mentoring senior national staff.

18-Oct-19

 

Applied
 • Develop HR Strategies to Address Issues & Concerns
 • Bachelor or Higher in HR or Political Science
 • 10 Years of Exp in Handling Various HR Duties

18-Oct-19

 

Applied
 • HR & GA
 • HRM and HRD
 • Labor Laws

18-Oct-19

 

Applied
 • Civil Engineer
 • Engineer
 • Construction

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์กับสินค้า Packaging
 • มี relationship ที่ดีกับลูกค้ากลุ่ม อาหารแช่แข็ง
 • มีความสามารถในการเปิดลูกค้าใหม่และดูแลทีมงาน

18-Oct-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Software Enterprise Architect (Finance)
 • Good Command of English
 • Own Vehicle with Driving License

18-Oct-19

THB35k - 55k /month

Applied
 • Bachelor or Master in Business / Finance / Account
 • 5 years’working in financial analysis,budget,ratio
 • Credit Control,Forecasting,Treasury,cash flow,bank

18-Oct-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกล
 • มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Business International or related field
 • 1-3 years working experience for Export sale

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Execution of Day to Day Warehouse Operations
 • Stock accuracy and storage management
 • Prepare/Review/Planning Manpower Management

18-Oct-19

 

Applied
 • Educational and Course Consultant
 • English learning and lifestyle environment
 • New graduates are welcome

18-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต
 • พื้นที่ จ.สมุทรสาคร

18-Oct-19

 

Applied
 • analysis of internal cost processes
 • analyze new projects/ CAPEX
 • costing operations

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in communication PR /Advertising Agency
 • Event management experience
 • Good writing and translating, fluent in English

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์1 – 2 ปีขึ้นไปด้านงานขาย
 • มีประสบการด้านงานกระดาษหรือด้านงานสิ่งพิมพ์พิจารณา
 • ีรถยนต์เป็นของตัวเอง(บริษัทมีค่าเสื่อม/ค่านํ้าให้)

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • ความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบ

17-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • หากมีประสบการณ์ ด้าน การประกันคุณภาพ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ

17-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริการการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

17-Oct-19

 

Applied
 • Support SAP system MM, PP, SD, QM Module
 • Coordinating with cooperate IT with related issue
 • Diagnose, Analyze and solve the issue

17-Oct-19

 

Applied
 • High commission rate
 • ค่าคอมมิชชั่น + คาโทรศัพท์ + ค่าที่พัก
 • มีประสบการณ์การขาย

17-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
 • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว

17-Oct-19

 

Applied
 • Male Only, Age 30-35 Years, Thai Nationality
 • 3 Yrs Exp in Manufacturing as Process Engineer
 • Good Knowledge in Ultrasonics or PLC Control

17-Oct-19

THB35k - 55k /month

Applied
 • Warehouse Manager, Warehouse and Logistic
 • Inventory management, Warehouse Management
 • Inventory Control

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Textile and Garment Industry
 • 3 years experience in management
 • Professional proficiency English and Thai

17-Oct-19

 

Applied
 • At least 7-10 years experiences in QA in garments
 • Good leadership and Strong analytical and has anal
 • Good in English Communication Skill, both speaking

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Chemical Engineering
 • Good command of English
 • Garment Industry

17-Oct-19

 

Applied
 • High commission rate
 • ค่าคอมมิชชั่น + คาโทรศัพท์ + ค่าที่พัก
 • มีประสบการณ์การขาย

17-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Sale
 • Jewelry
 • Marketing

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • วางแผนผลิต
 • ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการการผล
 • ควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ไ
 • วางแผนวิเคราะห์บริหารทรัพยากรบริหารต้นทุนพัฒนากระบ

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in IT Engineering
 • 0-5 years of experience in IT/Computer
 • English: Conversational (TOEIC 550 or above)

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in IT Management
 • Experiences as a Team Leader with number
 • Experiences in Japanese company

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied