• สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดและความต้องการ
 • ควบคุมดูแลกระบวนการออกแบบ หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 27-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • ใช้ COMPUTER MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor (or above) in Mechanical Engineering
 • 3-5 years working experience
 • Good communication skill. English proficiency

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Working at Rama2
 • Required Chinese skill, own laptop
 • No direct experience require

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Work experience in product development & design
 • Able to use CAD for design

11 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in financial analysis
 • FP&A with FMCG background.
 • Fluent in English

13 hours ago

 

Applied
 • Work Monday through Friday
 • Is a challenging task
 • Welcome people who love progress

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work Monday through Friday.
 • Is a challenging task.
 • Welcome people who love progress.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Good knowledge in 3D/2D CAD and MS Office.
 • English and/or Chinese language proficiency.

15 hours ago

 

Applied
 • Male 40 years old Bachelor's Degree in Engineering
 • Experienced in food industry 10 years.
 • Planning skills and Project preparation

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in E-Commerce Marketing role
 • Base on Rama4 and Samutsakorn
 • At least 3 years experience in E-Commerce

15 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least bachelor degree in accountancy
 • 3 years' experience in auditing
 • Ability to travel for work at associate

15 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Sales Manager / ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • SAP
 • Branch Manager

15 hours ago

 

Applied
 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Master's Degree or higher
 • 15 years experience in HRM,HRD

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • At least 2 years work experiences
 • Good command in Japanese and English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • At least 2 years work experiences
 • Good command in Japanese and English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min. 8 yrs. of experience & 1 yr. as manager level
 • Strong communication skills - Thai and English
 • CPA & CPD would be advantageous

15 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001
 • QC Manager

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานจัดการงานระบบการแพ็คสินค้า
 • ผ่านการอบรม ระบบมาตรฐานคุณภาพทางด้านอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านจัดการแพ็คสินค้า

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
 • ลงบันทึกการทวนสอบประจำวัน
 • มีประสบการณ์จุลชีววิทยา

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in food science only
 • 3 years’ experience in food industry as a R&D
 • Basic level of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช หรือปวส สาขาเครื่องกล อื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 -5 ปี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,ทักษะการซ่อมบำรุง, การเชื่อม

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to minimum bachelor's degree
 • 5+ years of position Process Engineer
 • Background in failure analysis

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ experience in Executive Assistance
 • Good command in English (writing and speaking)
 • Office hours: Monday to Friday, 8:30 AM to 6:00

08-Jul-20

 

Applied
 • Minimum 5-10 years of experience in Internal Audit
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Finance
 • developing Internal audit, scope and schedule

08-Jul-20

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Face book, Line@
 • Marketing

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Supplier Quality
 • Electronics
 • Team Leader

08-Jul-20

 

Applied
 • Responsible for international sales
 • Able to communicate in English well
 • Able to go abroad

08-Jul-20

 

Applied
 • 5 years costing experience in manufacture
 • Skillful Excel practice at costing analysis
 • Calculate period cost change in inventory

08-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Food or FMCG Experience
 • Bangkok/Samutsakorn

08-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในสายงาน
 • ติดต่อประสานงานภายในโครงการ

08-Jul-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์การทํางานในด้านการเกษตรยั่งยืน
 • ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสําหรับเกษตรกร

08-Jul-20

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2ปีขึ้นไป
 • มีค่าคอมมิชชั่น

08-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's or master's degree in Food Science
 • Have experience in QA managing of Food Industry
 • Have good knowledge in food quality system

08-Jul-20

 

Applied
 • E-Commerce
 • manufacturing
 • Samutsakorn

08-Jul-20

 

Applied
 • Technical Sales Executive เงินเดือน 30,000 บาท
 • ที่พักใกล้ออฟฟิศ ทุนการศึกษา ดูงานต่างประเทศ
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

08-Jul-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • High commission rate
 • Has solid experience in sales, real estate
 • Located in Rama2 (Samut Sakorn)

07-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • Prepare and execute offline and online media
 • Propose and manage digital marketing campaigns
 • Bachelor's degree or higher in Marketing

07-Jul-20

 

Applied
 • C#, .Net
 • BA
 • ERP

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in HRIS or IT system related
 • Experience in Web Development, SQL Server, ETL, BI
 • Good command in English

07-Jul-20

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้เรื่อง IOT/ IE

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • 8-10 years of experience in finance and at least
 • Proven working experience in Financ
 • Knowledgeable of TFRS with CPA is preferred

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied