• สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าชัดเจน

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการ : โบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

13 hours ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

13 hours ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • โบนัส 2 ครั้งต่อปี, เบี้ยขยัน, ค่าทิป

13 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • Occupational Health and Safety, Safety Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • 7 years in Safety, Health and Environment position

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใจรักงานบริการ
 • มีรถจักรยานต์ เป็นของตนเอง
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

15 hours ago

 

Applied
 • EXPORT
 • SALES
 • CUSTOMER SERVICE

19-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการพูด และ เขียน ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
 • สามารถจัดคิวงานบริการได้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขายเครื่องจักร
 • ถ้าหากมีทักษะในการพูด และ เขียน ภาษาอังกฤษ/ญีปุ่น
 • ถ้าหากมีทักษะในการพูดภาษาจีนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

19-Jan-19

 

Applied
 • สามารถบริหารจัดการ และวางแผนการผลิตในโรงงาน
 • สามารถอ่านแบบได้
 • มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน จะได้รับพิจ

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนแบบ Solid work และ AutoCAD ได้
 • สามารถอ่านแบบได้
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Five-day work week

19-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้
 • สามารถเขียนแบบ Solid work และ Auto CAD ได้

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • At least bachelor drgree in accountancy
 • 3 years' experience in auditing
 • Ability to travel for work at associate

19-Jan-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 • การศึกษา ปริญญาเอก สัตว์น้ำ
 • อาหารสัตว์

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 • การศึกษา ปริญญาโท สัตวศาสตร์
 • อาหารสัตว์

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา
 • การศึกษา ปริญญาโท สัตว์น้ำ
 • อาหารสัตว์

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คิดสูตรผสมน้ำมันหอมระเหย, น้ำหอม
 • ตรวจสอบวิเคราะห์และวิจัยผลทางเคมี

19-Jan-19

 

Applied
 • ประสานงานการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย อุปกรณ์สำนักงานต่
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย,ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอื่นๆ
 • ดูแลเอกสาร และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย

19-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

19-Jan-19

 

Applied
 • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
 • ประสบการณืในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในงานด้านผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

18-Jan-19

 

Applied
 • Minimum of 5 years of experience in a related fiel
 • Excellent command in English and computer literate
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

18-Jan-19

 

Applied
 • Pharmaceutical,Quality ManagementPharmaceut
 • Quality Management/Food and pharmaceutical
 • Product quality,Quality Management System

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

18-Jan-19

 

Applied
 • Operation Manager โรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • การผลิตบรรจุภัณฑ์และการวางแผนการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Business International or related field
 • 1-3 years working experience for Export sale

18-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Min. 1 years of experience
 • Good communication in written and spoken English

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Minimum 3+ year experience
 • Good in English communication

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Project Developer
 • บริหารจัดการโครงการ
 • นักพัฒนาโครงการ

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Project Director
 • Director
 • ผู้อำนายการโครงการ

18-Jan-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีวินัยในการทำงาน

18-Jan-19

 

Applied
 • Audit experience in audit firms is preferable.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Minimum 2 years’ experience in audit.

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied