• warehouse officer
 • Lab
 • ขนส่ง

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับผู้จัดการ
 • ปริญญาตรี-โท
 • ธุรกิจอาหารสัตว์

8 mins ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญาตรี ด้านเขียนแบบ และออกแบบ
 • ใชัโปรแกรม AUTOCAD และ Solit Work ได้ดี
 • มีความขยัน และดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SCADA applications
 • Degree in Computer,Electronic Engineering
 • Strong computer technical background

8 mins ago

 

Applied

Vice President - HR & OD

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • Male or Female. Age 40 years old and over
 • Degree or Master's Degree in HRM
 • 15 years experience in H R M , H R D

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับผู้จัดการแผนก
 • ปริญญาตรี
 • สมุทรสาคร

8 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ขาย 3-5 ปี สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือน 15k-25k+Commission กำหนดเวลาทำงานเองได้
 • โบนัสประจำปี พร้อมสวัสดิการค่าเดินทาง ประกันสังคม

8 mins ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • อายุ 20-30 ปี ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Express สำหรับลงบัญชีซื้อขายและสต็อคได้
 • เงินเดือน 15k-25k วุฒิปวชขึ้นไป ปฏิบัติงานอ้อมน้อย

8 mins ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้า
 • สื่อสารเป็น ภาษาจีน ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • 1 - 3 years relevant experience
 • New graduates are welcome to apply

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีความรู้ Motor, Blower, Pump, Automation , Burner

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

8 mins ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Plan and manage recruitment strategy
 • experience in recruitment
 • Performing recruitment activities

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer, O&M Engineer, Electrical Site
 • Operation Engineer, Monitoring Plant
 • Site Project Engineer Manager, Project Manager

9 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพญชาย อายุ 22-30 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15 hours ago

 

Applied
 • Responsibility includes Operation Management
 • Manage all division
 • Responsible for Business and financial strategy

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้าน Food
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานควบคุมคุณภาพ
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

18-Jan-18

 

Applied
 • มีสุขภาพแข็งแรง และมีจิตบริการที่ดี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แม่บ้าน

18-Jan-18

 

Applied
 • มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาจีน
 • หากเคยทำงานเกี่ยวกับโรงงานรีไซเคิลมาก่อนได้

18-Jan-18

 

Applied
 • R&D Manager
 • Research and Development Manager
 • Research and Development

18-Jan-18

 

Applied
 • At least 5+ years experiences
 • Great income with attractive benefit & allowance
 • Based in Samutsakorn

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ(OM)
 • 1-4 ปี ด้านการวางแผนผลิตหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการคำนวณ

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี
 • ความสามารถใช้งานด้าน Internet
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

18-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนบัญชี และ บริหารจัดการงานด้านบัญชี
 • ประสบการณ์บริหารงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • วางแผนภาษี และ ดูแลตรวจสอบการให้การดำเนินงานภาษี

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

18-Jan-18

 

Applied
 • Good command of spoken and written Japanese
 • Able to travel in oversea.
 • At least 3 years' experience start up.

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • Have new and creative idea
 • Food and Beverage

18-Jan-18

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ 5 ปีด้าน ระบบ จัดการปัญหา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัด พื้นฐานได้อย่างชำนาญ

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
 • หากมีความรูู้ในธุรกิจกระดาษมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฎิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

18-Jan-18

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้เป็นยังดี

18-Jan-18

 

Applied
 • improve accounting and finance systems and process
 • budget and control, forecasting, administration
 • General Accounting and Taxation

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตลาด อสังหาริมทรัพย์ 3 ปี
 • มีความรู้สถิติเพื่อใช้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ

18-Jan-18

 

Applied

Programmer

Kanda Property Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Programming 1 ปีขึ้นไป
 • ชอบการอ่านนิยาย หรือ หนังสือต่าง ๆ

18-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Programming 1 ปีขึ้นไป
 • ชอบการอ่านนิยาย หรือ หนังสือต่าง ๆ

18-Jan-18

 

Applied
 • Environment Health & Safety
 • Corporate Environment Health & Safety
 • Environment Health & Safety senior level

18-Jan-18

 

Applied
 • Full Time Position Mon-Sat
 • Should be reliable with good personality
 • Support Overall Admin Processes

18-Jan-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • At least 7 years of working exp. in Accounting
 • Good in English communication and SAP knowledge
 • Attractive salary package with great benefits

18-Jan-18

 

Applied
 • Responsibility Accounting report
 • Invoice, AP, Fixed Asset
 • Responsible for Accounting operation

18-Jan-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • Organization Development
 • Training, Development, Talent Program
 • organizational knowledge

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • HR Compensation & Benefit
 • Compensation & Benefit
 • Minimum of 3-5 years’ experience in C&B

17-Jan-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน แข็งแรง ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • Planning manager/ Production Planning Manager
 • Food Manufacturing / FMCG
 • Good English communication

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในโรงงานผลิต
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

17-Jan-18

 

Applied
 • สายตา ต้องไม่บอดสี
 • สามารถใช้เครื่องวัดได้อย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบ

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in chemistry only***
 • Good command in English communication
 • Fresh graduated are welcome

17-Jan-18

 

Applied
 • ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม
 • จัดตารางนัดหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

17-Jan-18

 

Applied
 • บันทึกการทำธุรกรรมทางบัญชีแบบวันต่อวัน
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาทางการบัญชี

17-Jan-18

 

Applied