• จบการศึกษาปริญญาตรีสาขา การจัดการอุตสาหกรรม
 • โบนัสประจำปี ศึกษาดูวงานที่ประเทศอิตาลี่
 • สนใจโืทร 089 2938297

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have knowledge Mechanical and product engineer
 • Experience in design,develop,adjusting machines
 • Eager to learn

3 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

4 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการงานจัดซื้อทั้งในและนอกประเทศได้

4 hours ago

 

Applied
 • Process Improvement
 • Process Development
 • Industrial Engineering

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการ
 • สมุทรสาคร
 • เบอเกอรี่

11 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย หญิง วิศวกรรมโลจิสติส์ วิศกรรรมไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

THB10k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ , บริหาร , บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้าน Import-Export

17 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • ม.6 , ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์งานด้านควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี
 • ชาย/ หญิง อายุ 20-35 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ขับรถยนต์ได้
 • การศึกษาปริญญาตรี English or Chinese (Advantage)
 • Salary+Com are negotiable, depends on Experiences

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย-หญิง และโปรแกรมบัญชี SAP
 • .มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีอย่างน้อย 15 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22-38 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น
 • หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
 • เพศชาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และ MS-Office

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales and Marketing
 • Chinese
 • export

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years comprehensive experience in defined ink te
 • Degree in Scientific of Chemistry, Printing
 • Good English communication skill.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถนำระบบ TPM มาใช้ในการวางแผนซ่อมบำรุงได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 9001,14001

17 hours ago

Salary negotiable

Applied

Material Planner

JAC International

Bangkok Area - Samutsakorn

 • liaison between customers and suppliers
 • Place and schedule orders with suppliers
 • Monitor stock levels

17 hours ago

Salary negotiable

Applied

QA/QC-STAFF to Supervisor

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ควบคุมคุณภาพ
 • สมุทรสาคร
 • พนักงานรายเดือน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Samutsakorn
 • additives and Ingredients
 • Sale

17 hours ago

 

Applied
 • Male or Female. Age 35 years old and over
 • Degree or higher in Marking or related fields
 • 5 years of work experience in marketing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Above 25 Years old.
 • Bachelor’s Degree in Science .
 • 3 - 5 years experienced.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 25 years old and over.
 • Degree or higher. Department of Animal Science
 • Master's Degree or higher Department of Fishery

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical, Mechanical
 • Good knowledge of Mechanical Part
 • 5 -10 years experiences in Automation / PLC

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3years experiences in event marketing
 • Prepare all proposal and presentation
 • Development of an annual event strategy

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขาย 1-3 ปี ชอบงานบริการ มีความใฝ่รู้
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ออฟฟิศอยู่ถนนพระราม 2

17 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Female, aged 25-32 years old, selling skills.
 • Bachelor degree of Science, have own car
 • Selling skill in cosmetic ingredients, 50K salary

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความสามารถในการประสานงานลูกค้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี
 • รักความก้าวหน้า รายได้ดี และสวัสดีการดี

17 hours ago

 

Applied
 • Senior Account, experience with good salary
 • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
 • A minimum of 3 year experience in accounting or fi

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 25-32 years old, selling skills.
 • Bachelor degree of Science, have own car
 • Selling skill in cosmetic ingredients, 50K salary

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • The employer is the big Group of Food Manufacturer
 • Interesting package for the successful candidate.
 • Opportunities to grow up in the career path.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The Group is Food Manufacturing for Export
 • Interesting package for the successful candidate.
 • Opportunities to grow up in the career path.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The Employer is the big Group of Food Manufacturer
 • Interested package for the successful candidate.
 • Good Career Advancement Opportunities.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The employer is the big Group of Food Manufacturer
 • Interesting Package for the successful candidate.
 • Opportunities to grow up in the career path.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์อาหารและยา
 • มีความสามารถในการวางแผนการผลิต
 • มีความเป็นผู้นำ

17 hours ago

 

Applied
 • 15 years of experience in QMS / RA / R&D / QA
 • Have strong leadership and creativity
 • Good in English and good computer skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • lead and oversee finance and accounting
 • Minimum 10 years of financialmanagement
 • Experience in food and beverage manufacturing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • garment and textile, Lingerie
 • Bachelor degree French speaking Fluent English
 • Development

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead the outbound supply chain.
 • Collaborate with sub-contractors to improve.
 • Fluency in both Thai and English

17 hours ago

 

Applied
 • Male or Female 25-35 years old
 • Degree in Safety Health & Environmental
 • safety health license is required

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เงินเดือน 12000-15000
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • root cause failure analysis and investigation
 • overall plant maintenance, repairs and preventive
 • Initiate continuous improvement

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • ปิดบัญชีของบริษัท
 • มีสามารถใช้โปรแกรม ERP ได้

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • CRM
 • CRM

18-Jun-18

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

18-Jun-18

 

Applied
 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Brand Wilsonart
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รักงานบริการ

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสายที่เกี่ยวข้อง
 • โอที, พักร้อน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน

18-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลงานในส่วน QA/QC และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2015

18-Jun-18

 

Applied
 • พัฒนาซอฟแวร์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

18-Jun-18

 

Applied