• วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor or Master degree
 • 3-5 years traditional trade and modern trade
 • Strong negotiation techniques

22-Feb-19

 

Applied
 • GA Manager
 • Admin Manager
 • General Admin

22-Feb-19

 

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Good in Microsoft Office

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Science/Engineering or above
 • Knowledge skill in laboratory testing
 • Computer skill in Microsoft office

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor Degree of Engineering or Above
 • 10 years Minimum in Engineering for Manufacturing
 • Electrical, Mechanical, Industrial, Chemical

22-Feb-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in Science
 • Having at least 3 years' experience in GMP and ISO
 • Fluent in written and spoken English

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Mechanical
 • Experience 6 year up
 • Fluent in English language

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering
 • A wide degree of creativity and latitude
 • Strong Process Understanding

22-Feb-19

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • มีโบนัส

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • มีโบนัส

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • มีโบนัส

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • มีโบนัส

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ตำแหน่งธุรการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบงานเอกสาร

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • มีโบนัส

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • เงินโบนัส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ตำแหน่งธุรการขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบงานเอกสาร

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใจรักงานบริการ
 • มีรถจักรยานต์ เป็นของตนเอง
 • รู้เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

22-Feb-19

 

Applied
 • Production Control/ Procurement
 • Japanese Speaking
 • Manufacturing

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering
 • A wide degree of creativity and latitude is expect
 • Relies on extensive experience

22-Feb-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน PC Supervisor ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทำงานที่ลำลูกกา คลอง 4 จ.ปทุมธานี

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน Precast Wall

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering only.
 • Male, Thai Nationality, age 27 - 35 years old.
 • Good command of spoken and written English.

22-Feb-19

 

Applied
 • Detail oriented
 • Fast growing company
 • Interesting work experience

22-Feb-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • Energetic person preferred
 • Fast growing company
 • Solve climate change problem

22-Feb-19

THB16k - 30k /month

Applied
 • internal Audit
 • CIA
 • Pathumthani

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • warehouse
 • logistics and warehouse
 • Pathumthani

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • วันเวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ 8:30-17:30 (สนง.ใหญ่)
 • ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, โบนัสประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in printing industry
 • At least 2-3 years experience in sales
 • Willing to take on challenging tasks

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in printing industry
 • Experience in mixing printing
 • Knowledge ink ,color , formulas

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • Programming experience in Java and JavaScript.
 • Extensive working knowledge of HTML, CSS and Java
 • Ability to work in a fast-paced, task-focused

22-Feb-19

 

Applied
 • Cybersecurity Analyst
 • infrastructure networking
 • Klong Luang, Phathumthani

22-Feb-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource, Psychology
 • Good communication both in Thai and English
 • Knowledge of Thai Labor Law / Social Security Law

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • New graduated are also welcome
 • Average command in English

22-Feb-19

 

Applied
 • Interior Design
 • Kitchen
 • Restaurant and shop

22-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมา ไม่น้อยกว่า 7
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

22-Feb-19

 

Applied
 • Salary 40K or above
 • Working day (Monday - Friday)
 • Good in English conversation and writing

22-Feb-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Account Sale System (AR)
 • Account purchase system (AP)

22-Feb-19

 

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)
 • มีโอกาสเติบโตในสายงาน (Career Path)
 • ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี

22-Feb-19

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีค่าคอมมิชชั่น

22-Feb-19

Base salary + high commission

Applied