• เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

3 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ขึ้นไป

3 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

3 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

3 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

3 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in human resource any filed
 • Experience in compensation & welfare
 • Can communicate in English

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience Sales Engineer, Sales & Marketing
 • 3 year experience in Sales Manager level position
 • Good communication skill in English

3 mins ago

 

Applied
 • ทำการตลาดทางสื่อออนไลน์ website,social network
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ในด้าน Social Network / Marketing Online

3 mins ago

 

Applied
 • Degree/Master Degree in Accounting / Finance
 • 5 years’ experiences in providing the financial
 • Good analytical and presentation skills

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Special assignments relates to strategic issues
 • Provides administrative support to Management Team
 • Good English skills both spoken and written

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Accounting / Finance
 • 7-10 years experiences in costing and analysis
 • Fluent in English both written and spoken

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (ต้องการด่วน)

3 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

5 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • เพศ : ชาย : หญิง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 30 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในการนำเสนอรายงาน ตอบปัญหาลูกค้า
 • จัดทำเอกสาร ควบคุมคุณภาพ

5 hours ago

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้า เพศชาย อายุไม่เกิน 22-27 ปี
 • วุฒิ ปวช. - ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบขยันอดทน

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในการประสานงานที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านแม่พิมพ์

5 hours ago

 

Applied
 • พนักงานขับรถ เพศชายอายุ 25-38 ปี
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

5 hours ago

 

Applied
 • Global leader in the electronics industry
 • Excellent career gowth opportunity
 • Collaborative working environment

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง , ซ่อมแซมบ้าน
 • มีบุคคลิกดี ( เพราะต้องติดต่อลูกค้า )

5 hours ago

 

Applied

HR & Admin Staff

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Good command in English
 • Admin
 • Human resource

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male, aged 25 - 40 years old.
 • Bachelor’s Degree, in Chemical Science
 • Experience more than 5 years in Plastic Plating

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRD หรืองานพัฒนา พนง.ติดตามหนี้
 • มีทักษะด้านการวางแผนโครงการ กลยุทธ์การพัฒนางานสอน
 • อายุไม่เกิน 27 ปี,เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป,TOEIC 550

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager (Manufacturing)
 • costing system
 • Accounting and Finance operations

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in BA, Account, ECON
 • 3-5 yrs.of exp. in Corporate/ Strategic Planning
 • Good command in English [TOEIC 700]

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 600+]

5 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years experience in product design, R&D
 • Drawing skill (Solid work, Auto CAD, 2D, 3D)
 • Product or part design skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience - total of ten (10) years
 • 5 years in management.
 • Good communications skills

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

5 hours ago

Salary negotiable

Applied

HR MANAGER

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Thai Nationality, Male/Female 35-50 years
 • Degree in Human Resources Management
 • 5 years work experience in Managerial

5 hours ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

5 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

5 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

5 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

5 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • 1 – 5 years’ experience in Safety &EHS Management.
 • Thai nationality, Male / Female, Aged 23 - 32 year
 • New graduate is welcome

5 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Science
 • min. 5 yrs. experience in food or bakery industry
 • self initiator with passion for food

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree/above, 6 years relevant experience
 • Fluent skills in spoken English nad Mandarin
 • Business oriented and dynamic individual

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree/above, 3 years relevant experience
 • Fluent skills in spoken English and Mandarin
 • Mature personality, Able to work under pressure

5 hours ago

 

Applied
 • Facilities Control
 • Electrician Certificate
 • Maintenance

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์5ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • นักวิทยาศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์

5 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • เภสัชกรประกันคุณภาพ
 • เภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ

5 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักรในการผลิต
 • มีความรู้เรื่องการวางแผนและบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์งานช่าง 5-10 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา
 • มียานพาหนะเป้นของตนเอง รถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 35 ปี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word

5 hours ago

 

Applied
 • Male or Female / 25 year old up
 • Bachelor’s degree in Engineer or related fields
 • Minimum 1-2 years experiences in maintenance

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied