Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 251 jobs
  Thiensurat Public Company Limited's banner
  Thiensurat Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรีหรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ทางด้านการบริหาร Tele marketing
  • ประสบการณ์ในการบริหาร 5 ปี ในสายงาน 3 ปี
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • การศึกษา ระดับ ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับ Supplier
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ผู้แทนยาโรงพยาบาลและคลินิคในกรุงเทพฯ
  • มีโบนัสประจำปี
  • รักงานขายยา
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
  • มีความรู้ ในการทำงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ
  Scan Inter Public Company Limited's banner
  Scan Inter Public Company Limited's logo
  Prakket
  • Experience in financial/business analysis
  • ฺBusiness model/Business review/Business analysis
  • Advanced Excel and data analytics skills
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอและรายงานผล
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม
  Revomed (Thailand) Co.,Ltd.'s banner
  Revomed (Thailand) Co.,Ltd.'s logo
  Bangbuathong
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
  Next